Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pokud znáte správné metody a vzorce, výpočet obsahu jakéhokoli geometrického útvaru není žádný problém. Přejděte k Části 1 a my vám s tím pomůžeme.

Část 1
Část 1 ze 2:

Výpočet obsahu rovinných geometrických útvarů

 1. 1
  Identifikujte jednoduché tvary, ze kterých je váš útvar složený. V případě, že nepracujete s nějakým jednoduše identifikovatelným tvarem, jako je například kruh nebo lichoběžník, pravděpodobně máte co do činění s útvarem, který je složen z několika menších tvarů. Vaším úkolem je rozpoznat všechny tyto jednoduché tvary, na které můžete původní, složitější obrazec rozdělit.
  • V našem případě je útvar složen z těchto jednoduchých tvarů: trojúhelníku, lichoběžníku, obdélníku, čtverce a půlkruhu (polovičního kruhu).
 2. 2
  Vypište si pod sebe vzorečky pro výpočet obsahu každého z výše uvedených tvarů. Do těchto vzorců pak můžete dosadit dané rozměry jednotlivých tvarů a vypočítat tak jejich obsahy. Vzorce pro výpočet obsahu každého z uvedených tvarů jsou:
  • Obsah čtverce = strana2 = a2
  • Obsah obdélníku = šířka x výška = a x b
  • Obsah lichoběžníku = [(strana 1 + strana 2) x výška]/2 = [(a + b) x v]/2
  • Obsah trojúhelníku = základna x výška x 1/2 = (z + v)/2
  • Obsah půlkruhu = (π x poloměr2)/2 = (π x r2)/2
 3. 3
  Vypište si rozměry každého tvaru. Jakmile jste si vypsali všechny vzorce pro výpočet obsahu, zapište si rozměry jednotlivých tvarů, abyste je do vzorců mohli dosadit. Rozměry každého z tvarů jsou:
  • Čtverec: a = 2.5 palce
  • Obdélník: a = 4.5 palce, v = 2.5 palce
  • Lichoběžník: a = 3 palce, b = 5 palců, v = 5 palců
  • Trojúhelník: z = 3 palce, v = 2.5 palce
  • Půlkruh: r = 1.5 palce
 4. 4
  Dosaďte rozměry do vzorců a jednotlivé výsledky sečtěte. Výpočet obsahů jednotlivých útvarů samozřejmě vede zároveň ve výpočet obsahů jednotlivých částí původního útvaru. Jakmile jste tedy pomocí vzorců a rozměrů zjistili obsah každého jednoduchého tvaru, z nichž je původní obrazec složen, nezbývá než všechny dílčí obsahy sečíst dohromady. Při výpočtech obsahů nezapomínejte uvádět výsledek v čtverečních jednotkách. Obsah původního útvaru je 44.78 palců2. Postup je následující:
  • Zjistěte obsah každého jednoduchého tvaru:
   • Obsah čtverce = 2.5 palce2 = 6.25 palců2
   • Obdélník = 4.5 palce x 2.5 palce = 11.25 palců2
   • Lichoběžník = [(3 palce + 5 palců) x 5 palců]/2 = 20 palců2
   • Trojúhelník = 3 ipalcen x 2.5 palce x 1/2 = 3.75 palce2
   • Půlkruh = 1.5 palce2 x π x 1/2 = 3.53 palce2
  • Obsahy jednotlivých tvarů sečtěte:
   • Obsah původního útvaru = Obsah čtverce + Obsah obdélníku + Obsah lichoběžníku + Obsah půlkruhu
   • Obsah původního útvaru = 6.25 palců2 + 11.25 palců2 + 20 palců2 + 3.75 palce2 + 3.53 palce2
   • Obsah původního útvaru = 44.78 palců2
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 2:

Výpočet povrchu trojrozměrných geometrických útvarů

 1. 1
  Vypište si vzorce pro výpočet povrchu každého útvaru. Povrch je celková plocha, kterou zabírají stěny a zakřivené části geometrického útvaru. Každý trojrozměrný útvar má povrch; objemem je potom myšlena velikost útvaru, vymezená jeho povrchem. Vzorce pro výpočet povrchu některých trojrozměrných útvarů jsou:
  • Povrch krychle = 6 x strana2 = 6a2
  • Povrch kužele = π x poloměr x (strana + poloměr) = π x r x (s + r)
  • Povrch koule = 4 x π x poloměr2 = 4πr2
  • Povrch válce = 2 x π x poloměr2 + 2 x π x poloměr x výška = 2πr2 + 2πrv
  • Povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu = strana základny2 + 2 x strana základny x výška = z2 + 2zv
 2. 2
  Vypište si rozměry jednotlivých útvarů. Jsou to následující:
  • Krychle: strana = 3.5 palce
  • Kužel: r = 2 palce, v = 4 palce
  • Koule: r = 3 palce
  • Válec: r = 2 palce, v = 3.5 palce
  • Pravidelný čtyřboký jehlan: z = 2 palce, v = 4 palce
 3. 3
  Vypočítejte povrch každého útvaru. Nyní už stačí dosadit dané rozměry do vypsaných vzorečků pro výpočet povrchu a povrch každého útvaru dopočítat. Postup je následující:
  • Povrch krychle = 6 x 3.52 = 73.5 palců2
  • Povrch kužele = π x 2 x (4 x 2) = 37.7 palců2
  • Povrch koule = 4 x π x 32 = 113.09 palců2
  • Povrch válce = 2π x 22 + 2π(2 x 3.5) = 69.1 palců2
  • Povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu = 22 + 2(2 x 4) = 20 palců2
  Reklama

Tipy

 • Přesné rozměry jednotlivých útvarů získáte pomocí posuvného měřítka nebo podobného zařízení.
Reklama

Varování

 • Nenechte se zmást pojmy obsah a povrch. Obojí je v podstatě to samé, ale každý z pojmů používáme v různých situacích. O obsahu mluvíme u rovinných geometrických útvarů a o povrchu u trojrozměrných útvarů.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

David Jia
Spoluautorem článku je :
Akademický učitel
Tento článek spoluautorem článku je David Jia. David Jia je akademický lektor a zakladatel soukromé doučovací společnosti LA Math Tutoring se sídlem v Los Angeles v Kalifornii. S více než 10 lety pedagogické praxe David pracuje se studenty všech věkových skupin a ročníků v různých předmětech, poradenství při přijímání na vysokou školu a přípravou na testy pro SAT, ACT, ISEE a další. Po dosažení dokonalého skóre 800 matematických bodů a skóre 690 anglického jazyka na SAT získal David Dickinson stipendium na University of Miami, kde absolvoval bakalářský titul v oboru Business Administration. David dále pracoval jako instruktor pro online videa pro učebnicové společnosti, jako jsou Larson Texts, Big Ideas Learning a Big Ideas Math. Tento článek byl zobrazen 4 891 krát
Kategorie: Matematika
Stránka byla zobrazena 4 891 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama