Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Kosočtverec je rovnostranný rovnoběžník, který má čtyři stejně dlouhé strany. Pro výpočet obsahu kosočtverce máte na výběr ze tří metod. Pokračujte ve čtení a naučte se je společně s námi.

Metoda 1 ze 3:
Užití úhlopříček

 1. 1
  Změřte délku obou úhlopříček. Úhlopříčky kosočtverce jsou úsečky, spojující protilehlé vrcholy (rohy) a procházejí středem útvaru. Úhlopříčky kosočtverce jsou na sebe kolmé a jejich průsečík tvoří vrchol čtyř pravoúhlých trojúhelníků.
  • Řekněme, že naše úhlopříčky mají délku 6 cm a 8 cm.
 2. 2
  Vynásobte mezi sebou úhlopříčky. Jednoduše si zapište délky obou úhlopříček a vzájemně je vynásobte. V našem případě je to 6 cm x 8 cm = 48 cm2. Hledáme obsah, a proto nezapomeňte udávat hodnoty ve čtverečních jednotkách.
 3. 3
  Výsledek vydělte dvěma. Vypočítali jsme, že 6 cm x 8 cm je 48 cm2 a nyní tuto hodnotu vydělte dvěma. 48 cm2/2 = 24 cm2. Obsah kosočtverce je 24 cm2.
  Reklama

Metoda 2 ze 3:
Užití základny a výšky

 1. 1
  Změřte délku základny a výšky. Jde vlastně o to, změřit jednu stranu a výšku kosočtverce, která je k této straně kolmá. Řekněme, že výška našeho kosočtverce je 7 cm a základna měří 10 cm.
 2. 2
  Délku základny vynásobte výškou. Jakmile znáte délku základny a výšky, pro nalezení obsahu kosočtverce už stačí jenom tyto dvě hodnoty vynásobit mezi sebou. Takže 10 cm x 7 cm = 70 cm2. Obsah kosočtverce je 70 cm2.
  Reklama

Metoda 3 ze 3:
Užití trigonometrie

 1. 1
  Délku jedné strany umocněte na druhou. Kosočtverec má čtyři stejné strany, takže nezáleží na tom, kterou z nich si vyberete. Řekněme, že strana našeho kosočtverce měří 2 centimetry. 2 cm x 2 cm = 4 cm2.
 2. 2
  Výsledek vynásobte sinem jednoho z úhlů. Zvolte si pro to libovolný úhel. V našem případě vybereme například úhel o velikosti 33°. Obsah kosočtverce nyní vypočtete vynásobením sin α x 4 cm2. (2 cm)2 x sin 33° = 4 cm2 x 1 = 4 cm2. Obsah kosočtverce je 4 cm2.
  Reklama

Související články

Jak vypočítat průměr kruhuJak vypočítat průměr kruhu
Jak vypočítat odmocninu bez kalkulačkyJak vypočítat odmocninu bez kalkulačky
Jak spočítat poloměr kruhuJak spočítat poloměr kruhu
Jak vypočítat obsah šestiúhelníkuJak vypočítat obsah šestiúhelníku
Jak vypočítat rozlohu v metrech čtverečníchJak vypočítat rozlohu v metrech čtverečních
Jak vypočítat pravděpodobnostJak vypočítat pravděpodobnost
Jak narýsovat pravidelný šestiúhelníkJak narýsovat pravidelný šestiúhelník
Jak určit převodový poměrJak určit převodový poměr
Jak vypočítat obsah trojúhelníkuJak vypočítat obsah trojúhelníku
Jak vypočítat objem trojbokého hranoluJak vypočítat objem trojbokého hranolu
Jak spočítat poměryJak spočítat poměry
Jak vypočítat objemJak vypočítat objem
Jak vypočítat směrodatnou odchylkuJak vypočítat směrodatnou odchylku
Jak vypočítat obsah obdélníkuJak vypočítat obsah obdélníku
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 18 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 37 900 krát
Kategorie: Matematika
Stránka byla zobrazena 37 900 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama