Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Držte se následujícího postupu a naučte se vypočítat obsah kruhu. Naučíte se také spočítat obsah kruhové výseče, tedy tvaru, jaký má kousek koláče nebo pizzy.

Metoda 1 ze 4:
Výpočet obsahu kruhu

 1. 1
  Vypočítejte délku poloměru kruhu. Znáte-li pouze jeho průměr (vzdálenost z jedné strany kruhu na druhou), vydělte ji dvěma pro získání hodnoty poloměru. Poloměr normálního kruhu je vždy roven polovině jeho průměru.
 2. 2
  Naučte se vzoreček. Vzorec pro vypočítání obsahu kruhu je: Obsah kruhu rovná se Π krát r na druhou.
 3. 3
  Vypočítejte druhou mocninu poloměru kruhu. Uděláte to tak, že jeho hodnotu vynásobíte stejnou hodnotou. Má-li tedy kruh poloměr 6 cm, druhá mocnina toho čísla bude 36.
 4. 4
  Vynásobte výsledné číslo z předchozího kroku Ludolfovým číslem (π).
  • Pokud vzorec říká " vynásobte pí", jednoduše jej dosaďte (například pro vypočítání obsahu kruhu = π x 36). Pí zaokrouhlete na 3,14, nemusí-li být výpočet dokonale přesný.
  • Pro větší přesnost můžete použít tlačítko π na kalkulačce.
  Reklama

Metoda 2 ze 4:
Výpočet obsahu kruhové výseče

 1. 1
  Zjistěte velikost výseče ve stupních. Bohužel, pro přesné měření neexistuje univerzální metoda. Liší se podle situace a podle dostupných informací a proces pro všechny se nedá krok za krokem popsat.
 2. 2
  Změřte poloměr kruhu. Opět, poloměr je roven polovině průměru.
 3. 3
  Vypočítejte obsah celého kruhu. Instrukce jak na to najdete výše.
 4. 4
  Dosaďte do zlomku. Vytvoříte jej takto:
  • Čitatel je roven úhlu, který svírá výseč.
  • Jmenovatelem je hodnota 360.
 5. 5
  Zkraťte zlomek na nejnižší možnou hodnotu. Najděte nejnižšího společného jmenovatele a zlomek zjednodušte.
 6. 6
  Vynásobte výsledný zlomek obsahem celého kruhu. Hotovo!
  • Další možností je (nechcete-li krátit zlomek) vynásobit obsah počtem stupňů, které svírá výseč, a poté teprve vydělit 360.

 7. 7
  Zde je příklad:
  • Přesný výpočet s pí

  • Přibližný se zaokrouhlením.


  • Všeobecně platí, že koeficient pro číslo π nebude celé číslo. Je-li poloměr násobkem čísla 3, dojde do jisté míry k vyrovnání rozdílu mezi obsahem výseče a výsledkem umocnění na druhou. Budete se muset rozhodnout, zda: (a) Ponecháte výseč jako výseč a pí jako symbol pí a zkrátíte zlomky na nejmenší možnou míru, nebo (b) nahradíte pí číslem 3,14 a rovnici kompletně dokončíte.
  Reklama

Metoda 4 ze 4:
Jak vypočítat průměr kulatých předmětů

 1. 1
  Použijte měkký krejčovský metr a změřte obvod předmětu. Počítejte v centimetrech. Vydělte hodnotu Ludolfovým číslem 3,14 a získáte přibližný průměr tělesa.
 2. 2
  Nemáte-li krejčovský metr, pomozte si provázkem. Pak délku provázku změřte pravítkem a vydělte 3,14, abyste spočítali průměr.
 3. 3
  U pevného předmětu, jako je například hrnec či pánev, můžete použít rovnou pravítko. Jeden konec přidržte na hraně a nepohybujte s ním, druhým kruhovým pohybem opisujte okraj hrnce, až najdete nejvyšší hodnotu. To je průměr.
 4. 4
  Použijte posuvné měřidlo. Jeho užití je všestranné - jednoduše předmět stisknete mezi kovové čelisti a na stupnici odečtete počet centimetrů. Toto měření je poměrně hodně přesné.
  Reklama

Tipy

 • Uvědomte si, že 3,14 je jen přibližná hodnota. Pí je ve skutečnosti nekonečně dlouhé číslo, skládající se z mnoha a mnoha čísel za desetinnou čárkou. Pro lepší přesnost použijte kalkulačku.
 • Nezapomeňte, že umocňujete vždy poloměr, nikoliv průměr.
 • Napište si jej pro snazší zapamatování na papír či do sešitu.
 • Pro zkoušky z matematiky se snažte vzoreček zapamatovat.
 • Je dobré pracovat s kalkulačkou. Jednoduchá se 4 funkcemi poslouží, nicméně komplexnější kalkulačky mají zabudované různé funkce. Můžete také zkusit výpočty na počítači.

Reklama

Varování

 • Narýsování trojúhelníku, který eliminuje zakřivené oblasti je sice snadná možnost, jak plochu generalizovat, není ovšem příliš přesná, obzvlášť u kruhů větších rozměrů.
 • Ve velkém měřítku je náročné, být úplně přesní. Při výpočtech to zohledněte.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Tužka
 • Papír
 • Pravítko (pro měřené průměru) nebo krejčovský metr (pro měření obvodu)
 • Kalkulačka

Související články

Jak vypočítat obsah kosočtverceJak vypočítat obsah kosočtverce
Jak vypočítat průměr kruhuJak vypočítat průměr kruhu
Jak vypočítat rozlohu v metrech čtverečníchJak vypočítat rozlohu v metrech čtverečních
Jak vypočítat obsah šestiúhelníkuJak vypočítat obsah šestiúhelníku
Jak spočítat poloměr kruhuJak spočítat poloměr kruhu
Jak vypočítat odmocninu bez kalkulačkyJak vypočítat odmocninu bez kalkulačky
Jak určit převodový poměrJak určit převodový poměr
Jak vypočítat pravděpodobnostJak vypočítat pravděpodobnost
Jak narýsovat pravidelný šestiúhelníkJak narýsovat pravidelný šestiúhelník
Jak spočítat poměryJak spočítat poměry
Jak vypočítat objemJak vypočítat objem
Jak vypočítat obsah trojúhelníkuJak vypočítat obsah trojúhelníku
Jak vypočítat obsah obdélníkuJak vypočítat obsah obdélníku
Jak vypočítat objem trojbokého hranoluJak vypočítat objem trojbokého hranolu
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 159 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 16 486 krát
Kategorie: Matematika
Stránka byla zobrazena 16 486 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama