Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Obdélník je čtyřúhelník, jehož všechny úhly jsou pravé a protilehlé strany mají stejnou délku. Vše co musíte udělat pro výpočet jeho obsahu je vynásobit délku šířkou. Chcete-li se to naučit i jiným způsobem, pokračujte ve čtení a řiďte se několika jednoduchými kroky.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Pochopení základních informací o obdélnících

 1. 1
  Poznejte tento geometrický útvar. Obdélník je čtyřúhelník, což znamená, že má čtyři strany. Jeho protilehlé strany mají stejnou délku, což znamená, že strany, které považujeme za délku, jsou stejné a strany, které považujeme za šířku, jsou také stejné. Pokud je tedy jedna strany obdélníku dlouhá 10 cm, její protilehlá strana bude také dlouhá 10 cm.
  • Každý čtverec je obdélník, ale ne každý obdélník je čtverec. Proto při výpočtu obsahu čtverce postupujte stejně jako u obdélníku.
 2. 2
  Naučte se vzorec pro výpočet obsahu obdélníku. Tento vzorec je velmi jednoduchý a zapisujeme ho takto: S = a * b. To znamená, že obsah obdélníku se rovná straně "a" vynásobené stranou "b."
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Výpočet obsahu obdélníku

 1. 1
  Zjistěte délku obdélníku. Ve většině případů budete délku znát pravděpodobně dopředu, ale pokud ne, můžete ji snadno změřit pravítkem.
  • Případné dvojité čárky na délkách obdélníku značí, že jsou obě strany stejné.
 2. 2
  Zjistěte šířku obdélníku. Využijte k tomu stejnou metodu jako u měření délky.
  • Jedna čárka na stranách, které považujeme za šířku, znamená, že jsou obě strany stejné.
 3. 3
  Naměřenou délku i šířku zapište vedle sebe. V tomto případě je délka 5 cm a šířka 4 cm.
 4. 4
  Délku nyní vynásobte šířkou. Délka (a) je 5 cm a šířka (b) 4 cm, takže nezbývá než je dosadit do výše uvedené rovnice a vypočítat obsah daného obdélníku.
  • S = 4 cm * 5 cm
  • S = 20 cm²
 5. 5
  Výsledek uvádějte v čtverečních jednotkách. Konečný výsledek je 20 cm², tedy "dvacet centimetrů čtverečních."
  • Finální výsledek zapisujeme 20 cm².
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Výpočet obsahu se znalostí délky jedné strany a úhlopříčky

 1. 1
  Pochopte Pythagorovu větu. Pythagorovu větu vyjadřuje rovnice pro výpočet třetí strany trojúhelníku, přičemž dvě z nich jsou vám známé. Můžete ji využít pro výpočet délky přepony (nejdelší strany) nebo jedné ze stran, které společně tvoří pravý úhel.
  • Jelikož obdélník sestává ze čtyř úhlů, úhlopříčka ho rozděluje na dva trojúhelníky. Z toho důvodu můžete využít Pythagorovu větu i pro výpočet obsahu obdélníku.
  • Rovnici zapisujeme takto: c² = a² + b², přičemž "a" a "b" jsou odvěsny trojúhelníku a "c" je jeho přepona, tedy nejdelší strana.
 2. 2
  Použijte Pythagorovu větu a vypočtěte délku poslední strany. Řekněme, že máte trojúhelník o odvěsně 6 cm a přeponě 10 cm. Nyní jen dosaďte známé údaje do rovnice a vyřešte ji. Uděláte to takto:
  • 10² = 6² + b²
  • 100 = 36 + b²
  • b² = 100 - 36
  • b² = 64
  • √(b) = √(64)
  • b = 8
   • Délka hledané strany trojúhelníku, která je zároveň i stranou obdélníku, je tedy 8 cm.
 3. 3
  Délku vynásobte šířkou. Nyní, když jste pomocí Pythagorovy věty určili potřebnou délku, stačí doplnit známé údaje do vzorce pro výpočet obsahu obdélníku (to znamená strany prostě vynásobit).
  • 6 cm * 8 cm = 48 cm²
 4. 4
  Výsledek zapište v čtverečních jednotkách. Finální výsledek je tedy 48 cm².
  Reklama

Tipy

 • Každý čtverec je zároveň obdélníkem. Ovšem ne každý obdélník je čtvercem.
 • Při výpočtu obsahu bude výsledek vždy uveden v čtverečních jednotkách.
Reklama

Související články

Jak vypočítat odmocninu bez kalkulačkyJak vypočítat odmocninu bez kalkulačky
Jak zaokrouhlovatJak zaokrouhlovat
Jak vypočítat průměr kruhuJak vypočítat průměr kruhu
Jak vypočítat pravděpodobnostJak vypočítat pravděpodobnost
Jak narýsovat pravidelný šestiúhelníkJak narýsovat pravidelný šestiúhelník
Jak určit převodový poměrJak určit převodový poměr
Jak vypočítat obsah trojúhelníkuJak vypočítat obsah trojúhelníku
Jak spočítat poměryJak spočítat poměry
Jak vypočítat rozlohu v metrech čtverečníchJak vypočítat rozlohu v metrech čtverečních
Jak vypočítat směrodatnou odchylkuJak vypočítat směrodatnou odchylku
Jak vypočítat obsah kosočtverceJak vypočítat obsah kosočtverce
Jak spočítat poloměr kruhuJak spočítat poloměr kruhu
Jak vypočítat obsah šestiúhelníkuJak vypočítat obsah šestiúhelníku
Jak násobit velká čísla pod sebouJak násobit velká čísla pod sebou
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 21 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 19 858 krát
Kategorie: Matematika
Stránka byla zobrazena 19 858 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama