Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Obdélník je čtyřúhelník, jehož všechny úhly jsou pravé a protilehlé strany mají stejnou délku. Vše co musíte udělat pro výpočet jeho obsahu je vynásobit délku šířkou. Chcete-li se to naučit i jiným způsobem, pokračujte ve čtení a řiďte se několika jednoduchými kroky.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Pochopení základních informací o obdélnících

 1. 1
  Poznejte tento geometrický útvar. Obdélník je čtyřúhelník, což znamená, že má čtyři strany. Jeho protilehlé strany mají stejnou délku, což znamená, že strany, které považujeme za délku, jsou stejné a strany, které považujeme za šířku, jsou také stejné. Pokud je tedy jedna strany obdélníku dlouhá 10 cm, její protilehlá strana bude také dlouhá 10 cm.
  • Každý čtverec je obdélník, ale ne každý obdélník je čtverec. Proto při výpočtu obsahu čtverce postupujte stejně jako u obdélníku.
 2. 2
  Naučte se vzorec pro výpočet obsahu obdélníku. Tento vzorec je velmi jednoduchý a zapisujeme ho takto: S = a * b. To znamená, že obsah obdélníku se rovná straně "a" vynásobené stranou "b."
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Výpočet obsahu obdélníku

 1. 1
  Zjistěte délku obdélníku. Ve většině případů budete délku znát pravděpodobně dopředu, ale pokud ne, můžete ji snadno změřit pravítkem.
  • Případné dvojité čárky na délkách obdélníku značí, že jsou obě strany stejné.
 2. 2
  Zjistěte šířku obdélníku. Využijte k tomu stejnou metodu jako u měření délky.
  • Jedna čárka na stranách, které považujeme za šířku, znamená, že jsou obě strany stejné.
 3. 3
  Naměřenou délku i šířku zapište vedle sebe. V tomto případě je délka 5 cm a šířka 4 cm.
 4. 4
  Délku nyní vynásobte šířkou. Délka (a) je 5 cm a šířka (b) 4 cm, takže nezbývá než je dosadit do výše uvedené rovnice a vypočítat obsah daného obdélníku.
  • S = 4 cm * 5 cm
  • S = 20 cm²
 5. 5
  Výsledek uvádějte v čtverečních jednotkách. Konečný výsledek je 20 cm², tedy "dvacet centimetrů čtverečních."
  • Finální výsledek zapisujeme 20 cm².
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Výpočet obsahu se znalostí délky jedné strany a úhlopříčky

 1. 1
  Pochopte Pythagorovu větu. Pythagorovu větu vyjadřuje rovnice pro výpočet třetí strany trojúhelníku, přičemž dvě z nich jsou vám známé. Můžete ji využít pro výpočet délky přepony (nejdelší strany) nebo jedné ze stran, které společně tvoří pravý úhel.
  • Jelikož obdélník sestává ze čtyř úhlů, úhlopříčka ho rozděluje na dva trojúhelníky. Z toho důvodu můžete využít Pythagorovu větu i pro výpočet obsahu obdélníku.
  • Rovnici zapisujeme takto: c² = a² + b², přičemž "a" a "b" jsou odvěsny trojúhelníku a "c" je jeho přepona, tedy nejdelší strana.
 2. 2
  Použijte Pythagorovu větu a vypočtěte délku poslední strany. Řekněme, že máte trojúhelník o odvěsně 6 cm a přeponě 10 cm. Nyní jen dosaďte známé údaje do rovnice a vyřešte ji. Uděláte to takto:
  • 10² = 6² + b²
  • 100 = 36 + b²
  • b² = 100 - 36
  • b² = 64
  • √(b) = √(64)
  • b = 8
   • Délka hledané strany trojúhelníku, která je zároveň i stranou obdélníku, je tedy 8 cm.
 3. 3
  Délku vynásobte šířkou. Nyní, když jste pomocí Pythagorovy věty určili potřebnou délku, stačí doplnit známé údaje do vzorce pro výpočet obsahu obdélníku (to znamená strany prostě vynásobit).
  • 6 cm * 8 cm = 48 cm²
 4. 4
  Výsledek zapište v čtverečních jednotkách. Finální výsledek je tedy 48 cm².
  Reklama

Tipy

 • Každý čtverec je zároveň obdélníkem. Ovšem ne každý obdélník je čtvercem.
 • Při výpočtu obsahu bude výsledek vždy uveden v čtverečních jednotkách.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

David Jia
Spoluautorem článku je :
Akademický učitel
Tento článek spoluautorem článku je David Jia. David Jia je akademický lektor a zakladatel soukromé doučovací společnosti LA Math Tutoring se sídlem v Los Angeles v Kalifornii. S více než 10 lety pedagogické praxe David pracuje se studenty všech věkových skupin a ročníků v různých předmětech, poradenství při přijímání na vysokou školu a přípravou na testy pro SAT, ACT, ISEE a další. Po dosažení dokonalého skóre 800 matematických bodů a skóre 690 anglického jazyka na SAT získal David Dickinson stipendium na University of Miami, kde absolvoval bakalářský titul v oboru Business Administration. David dále pracoval jako instruktor pro online videa pro učebnicové společnosti, jako jsou Larson Texts, Big Ideas Learning a Big Ideas Math. Tento článek byl zobrazen 21 607 krát
Kategorie: Matematika
Stránka byla zobrazena 21 607 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama