Půlkruh je polovina kruhu. To znamená, že obsah půlkruhu zjistíte tak, že vypočítáte obsah kruhu a vydělíte ho dvěma. Pokud chcete vědět, jak rychle vypočítat obsah půlkruhu, pokračujte ve čtení.

Postup

 1. 1
  Zjistěte poloměr půlkruhu. K výpočtu obsahu půlkruhu potřebujete znát jeho poloměr. Řekněme, že poloměr půlkruhu je 5 cm.
  • Pokud znáte průměr kruhu, jednoduše ho vydělte dvěma a získáte jeho poloměr. Například pokud je průměr kruhu 10 cm, vydělte ho dvěma (10/2), čímž získáte poloměr kruhu, 5 cm.
 2. 2
  Vypočítejte obsah kruhu a vydělte ho dvěma. Vzorec pro výpočet obsahu kruhu je πr2, kde r je poloměr kruhu. Protože chcete vypočítat obsah půlkruhu, musíte získat polovinu obsahu kruhu, je tedy potřeba použít vzorec pro výpočet obsahu kruhu a výsledek poté vydělit dvěma. To znamená, že vzorec, který je nutné použít pro výpočet obsahu půlkruhu je πr2/2. Nyní jen do vzorce dosaďte hodnotu poloměru – 5 cm – a získáte výsledek. Za π můžete do vzorce dosadit co nejpřesnější hodnotu pomocí kalkulačky, případně číslo 3,14, nebo na jeho místě jednoduše ponechte příslušný symbol. Zde je podrobný postup:
  • Obsah = (πr2)/2
  • Obsah = (π x 5 cm x 5 cm)/2
  • Obsah = (π x 25 cm2)/2
  • Obsah = (3,14 x 25 cm2)/2
  • Obsah = 39,25 cm2
 3. 3
  Nezapomeňte, že výsledek je v jednotkách čtverečních. Protože počítáte obsah rovinného geometrického útvaru, musíte ve své odpovědi uvést, že výsledek je ve čtverečních jednotkách (například cm2), abyste vyjádřili, že pracujete s dvojrozměrným útvarem. Pokud počítáte objem, pak je výsledek v krychlových jednotkách (například cm3).
  Reklama

Tipy

 • Obsah půlkruhu je (1/2)(pi)(r^2).
 • Obsah kruhu je (pi)(r^2)

Reklama

Varování

 • Dávejte pozor, abyste do vzorce pro výpočet obsahu nedosadili průměr kruhu! Pokud je zadán průměr, nezapomeňte ho vydělit dvěma, abyste získali poloměr.
Reklama

Související články

Jak vypočítat odmocninu bez kalkulačky
Jak vypočítat průměr kruhu
Jak vypočítat obsah kosočtverce
Jak spočítat poloměr kruhu
Jak vypočítat pravděpodobnost
Jak určit převodový poměr
Jak vypočítat rozlohu v metrech čtverečních
Jak vypočítat obsah šestiúhelníku
Jak vypočítat obsah trojúhelníku
Jak vypočítat směrodatnou odchylku
Jak narýsovat pravidelný šestiúhelník
Jak spočítat poměry
Jak vypočítat objem trojbokého hranolu
Jak zaokrouhlovat
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 11 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 9 492 krát
Kategorie: Matematika
Stránka byla zobrazena 9 492 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama