Jak vypočítat obsah půlkruhu

Půlkruh je polovina kruhu. To znamená, že obsah půlkruhu zjistíte tak, že vypočítáte obsah kruhu a vydělíte ho dvěma. Pokud chcete vědět, jak rychle vypočítat obsah půlkruhu, pokračujte ve čtení.

Postup

 1. 1
  Zjistěte poloměr půlkruhu. K výpočtu obsahu půlkruhu potřebujete znát jeho poloměr. Řekněme, že poloměr půlkruhu je 5 cm.
  • Pokud znáte průměr kruhu, jednoduše ho vydělte dvěma a získáte jeho poloměr. Například pokud je průměr kruhu 10 cm, vydělte ho dvěma (10/2), čímž získáte poloměr kruhu, 5 cm.
 2. 2
  Vypočítejte obsah kruhu a vydělte ho dvěma. Vzorec pro výpočet obsahu kruhu je πr2, kde r je poloměr kruhu. Protože chcete vypočítat obsah půlkruhu, musíte získat polovinu obsahu kruhu, je tedy potřeba použít vzorec pro výpočet obsahu kruhu a výsledek poté vydělit dvěma. To znamená, že vzorec, který je nutné použít pro výpočet obsahu půlkruhu je πr2/2. Nyní jen do vzorce dosaďte hodnotu poloměru – 5 cm – a získáte výsledek. Za π můžete do vzorce dosadit co nejpřesnější hodnotu pomocí kalkulačky, případně číslo 3,14, nebo na jeho místě jednoduše ponechte příslušný symbol. Zde je podrobný postup:
  • Obsah = (πr2)/2
  • Obsah = (π x 5 cm x 5 cm)/2
  • Obsah = (π x 25 cm2)/2
  • Obsah = (3,14 x 25 cm2)/2
  • Obsah = 39,25 cm2
 3. 3
  Nezapomeňte, že výsledek je v jednotkách čtverečních. Protože počítáte obsah rovinného geometrického útvaru, musíte ve své odpovědi uvést, že výsledek je ve čtverečních jednotkách (například cm2), abyste vyjádřili, že pracujete s dvojrozměrným útvarem. Pokud počítáte objem, pak je výsledek v krychlových jednotkách (například cm3).

Tipy

 • Obsah půlkruhu je (1/2)(pi)(r^2).
 • Obsah kruhu je (pi)(r^2)

Varování

 • Dávejte pozor, abyste do vzorce pro výpočet obsahu nedosadili průměr kruhu! Pokud je zadán průměr, nezapomeňte ho vydělit dvěma, abyste získali poloměr.

Informace o článku

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 11 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili.

Kategorie: Matematika

V jiných jazycích:

English: Find the Area of a Semicircle, Español: encontrar el área de un semicírculo, Italiano: Calcolare l'Area di un Semicerchio, Deutsch: Die Fläche eines Halbkreises bestimmen, Русский: найти площадь полукруга, Português: Encontrar a Área de um Semicírculo, 中文: 求半圆的面积, Français: calculer l'aire d'un demi cercle, Nederlands: De oppervlakte van een halve cirkel bepalen, Bahasa Indonesia: Mencari Luas Setengah lingkaran, हिन्दी: अर्धवृत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ไทย: หาพื้นที่ของครึ่งวงกลม, Tiếng Việt: Tính Diện tích Hình bán nguyệt, 한국어: 반원의 넓이 구하는 법, العربية: حساب مساحة نصف دائرة

Stránka byla zobrazena 5 083 krát.
Byl tento článek přesný?