Stáhnout PDF Stáhnout PDF

I když nejběžnějším způsobem, jak vypočítat obsah trojúhelníku je vynásobit délku jeho strany příslušnou výškou a vydělit dvěma, existují ještě další možnosti. Záleží na hodnotách, které máte pro výpočet k dispozici. Naučte se vypočítat obsah trojúhelníku, znáte-li délku všech tří stran, délku strany rovnostranného trojúhelníku a délku dvou stran a úhlu, který svírají.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Výpočet s délkou jedné strany a příslušné výšky

Stáhnout PDF
 1. 1
  Změřte délku základny a výšky trojúhelníku. Základna je obvykle spodní strana, která často bývá nejdelší. Výška je délka přímky, která je kolmá k základně a protíná protilehlý vrchol trojúhelníku.
  • Jakmile budete znát délku strany a výšky, můžete je dosadit do vzorečku.
 2. 2
  Napište si vzorec pro výpočet obsahu trojúhelníku. Vzoreček je , kde je délka základny trojúhelníku, a je výška trojúhelníku.[1]
 3. 3
  Dosaďte výšku a délku strany do vzorce. Změřené hodnoty použijte v rovnici pro vypočítání obsahu trojúhelníku.. Dostanete tak obsah trojúhelníku ve čtverečních jednotkách.
  • V našem příkladu je výška 3 cm a délka základny trojúhelníku 5 cm. Po dosazení bude vzorec vypadat takto:
   Takže obsah trojúhelníku se základnou 5 cm a výškou 3 cm je 7,5 čtverečních centimetrů.
 4. 4
  Vypočítejte obsah pravoúhlého trojúhelníku. Protože dvě strany pravoúhlého trojúhelníku jsou protilehlé, jedna z těchto protilehlých stran bude výškou trojúhelníku. Druhá strana bude jeho základna. Takže i v případě, že výška nebo základna není známá, pokud znáte délku stran, znáte je také. Můžete použít také tento vzorec a zjistit obsah.
  • Můžete také použít tento vzorec, pokud znáte jednu délku strany, plus délku přepony. Přepona je nejdelší strana pravoúhlého trojúhelníku a je naproti pravém úhlu. Nezapomeňte, že můžete zjistit chybějící délku pravoúhlého trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty ().
  • Pokud je například přepona trojúhelníku strana c, výška a základna budou zbývající dvě strany (a a b). Pokud víte, že přepona je 5 cm, a základna 4 cm, použijte Pythagorovu větu a zjistěte výšku:


   Nyní můžete zapojit dvě protilehlé strany (a a b) do vzorce obsahu a nahradíte jimi výšku a základnu:  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Výpočet se znalostí délky všech stran (Heronův vzorec)

Stáhnout PDF
 1. 1
  Vypočítejte poloviční obvod trojúhelníka. Potřebujete k tomu jednoduše sečíst délky všech tří stran a výsledek vydělit dvěma. .[2]
  • Řekněme, že strany jsou dlouhé 3 cm, 4 cm, a 5 cm. Dosazení do vzorce pak bude vypadat následovně:

 2. 2
  Dosaďte požadované hodnoty do vzorce pro výpočet obsahu trojúhelníku. , kde je poloviční obvod trojúhelníku, a , , and jsou délky stran trojúhelníku.[3]
 3. 3
  Dosaďte poloviční obvod a délky stran do vzorce. Ujistěte se, že dosadíte obvod pro každou hodnotu ve vzorečku.
  • Například:

 4. 4
  Všechny výsledky ze závorek mezi sebou vynásobte. Odečtěte délku každé strany od polovičního obvodu. Poté tyto tři hodnoty mezi sebou vynásobte.
  • Například:


 5. 5
  Předchozí výsledek odmocněte. Nezapomeňte, v jakých jednotkách jste začínaly výpočty. V tomto příkladu to byly centimetry. Výsledek tedy uveďte ve čtverečních centimetrech.
  • Například:   Takže obsah trojúhelníku je 6 čtverečních centimetrů.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Výpočet obsahu rovnostranného trojúhelníku

Stáhnout PDF
 1. 1
  Změřte délku jedné strany rovnostranného trojúhelníku. Rovnostranný trojúhelník má všechny strany stejně dlouhé. I úhly, které svírají, jsou všechny stejné. Že počítáte s rovnostranným trojúhelníkem se dozvíte ze zadání, pokud tyto informace obsahuje.[4]
  • V našem příkladu je jedna strana rovnostranného trojúhelníku dlouhá 6 cm
 2. 2
  Naučte se vzorec pro výpočet obsahu rovnostranného trojúhelníku. Zní následovně , kde se rovná délce jedné strany rovnostranného trojúhleníku.[5]
 3. 3
  Dosaďte délku strany do vzorce. Nahraďte také proměnnou , a poté hodnotu umocněte.
  • Pokud má například rovnostranný trojúhelník stranu dlouhou 6 cm, budete počítat takto:


 4. 4
  Odmocninu vynásobte 4 . Použijte kalkulačku a dostanete výsledek 1.732 pro zaokrouhlenou hodnotu .
  • Například:

 5. 5
  Výsledek vydělte 4. Dostanete tak obsah trojúhelníku ve čtverečních jednotkách.
  • Například:


   Obsah rovnostranného trojúhelníku o straně délky 6 cm je 15.59 cm čtverečních.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Použití trigonometrie

Stáhnout PDF
 1. 1
  Změřte délku dvou stran a jimi svíraného úhlu. Pro tuto metodu potřebujete znát právě uvedené hodnoty.[6] Řekněme, že náš trojúhelník má následující rozměry.
  • Máte například trojúhelník se dvěma stranami 150 cm a 231 cm na délku. Úhel mezi nimi je 123 stupňů.
 2. 2
  Napište si vzorec pro výpočet obsahu trojúhelníku. Vzorec je následující , kde and jsou dvě svírající strany trojúhelníku a je úhel mezi nimi.[7]
 3. 3
  Dosaďte délky stran do vzorce. Nezapomeňte dosadit také proměnné and . Vynásobte hodnoty a poté je vydělte dvěma.
  • Například: 4. 4
  Dosaďte sinus úhlu do vzorečku. K jeho výpočtu můžete použít kalkulačku tak, že zapíšete údaje a úhlu a stisknete tlačítko “SIN”.
  • Například, sinus 123° úhlu je .83867, takže vzorec bude vypadat takto:

 5. 5
  Vynásobte dvě hodnoty. Dostanete tak obsah trojúhelníku ve čtverečních jednotkách.
  • Například:

   .
   Obsah trojúhelníku je tedy 14, 530 cm2.
  Reklama

Tipy

 • Pokud vám není jasné, jak přesně první metoda, tedy výpočet se znalostí základny a výšky funguje, tady je vysvětlení. Pokud narýsujete další totožný trojúhelník a spojíte jej s prvním, výsledkem bude buď obdélník, nebo rovnoběžník (podle typu trojúhelníku). Pro výpočet obsahu obdélníku nebo rovnoběžníku jednoduše vynásobíte jeho výšku s jeho délkou. Protože trojúhelník je polovinou obdélníku nebo rovnoběžníku, musíte výsledek vydělit dvěma.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 65 969 krát
Kategorie: Matematika
Stránka byla zobrazena 65 969 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama