Znáte-li některý z dalších rozměrů kruhu (poloměr, obvod nebo obsah), vypočítat jeho průměr již není nic těžkého. Zjistit průměr můžete i bez znalosti uvedených hodnot, potřebujete k tomu ale zákres daného kruhu. Pokud se chcete naučit vypočítat průměr kruhu, projděte si následující instrukce.

Metoda 1 ze 2:
Výpočet průměru kruhu z poloměru, obvodu a obsahu

 1. 1
  Pokud znáte poloměr kruhu, průměr získáte jeho vynásobením dvěma. Poloměr je vzdálenost ze středu kruhu k obvodu. Tak například, pokud je poloměr kruhu 4 cm, průměr vypočteme takto: 4 cm x 2 = 8 cm.
 2. 2
  Pokud znáte obvod kruhu, vydělte ho π a získáte průměr. π je zhruba 3.14, ale pro přesnější výsledky použijte kalkulačku. Pokud je tedy obvod kruhu třeba 10 cm, průměr potom vypočteme takto: 10 cm/π = 3.18 cm.
 3. 3
  Pokud znáte obsah kruhu, vypočtěte jeho druhou mocninu a výsledek vydělte π. Tím získáte poloměr a po jeho znásobení dvěma i hledaný průměr. Jedná se vlastně o převrácené použití vzorce pro výpočet obsahu kruhu S = πr2. Pokud tedy víme, že obsah kruhu je 25 cm2, odmocníme ho takto: √25 cm2 = 5 cm. Výsledek potom vydělíme π: 5 cm/π =1.59 cm, což znamená, že poloměr kruhu je 1.59 cm. Tuto hodnotu vynásobíme dvěma a získáme průměr (3.18).
  Reklama

Metoda 2 ze 2:
Výpočet průměru z narýsovaného kruhu

 1. 1
  Narýsujte horizontální přímku, protínající obvod kruhu ve dvou bodech. Použijte k tomu pravítko nebo jinou pomůcku, aby byla čára skutečně rovná. Zakreslit ji můžete nahoře, uprostřed, níže nebo kdekoli jinde.
 2. 2
  Body, které přímka protíná, označte písmeny "A" a "B."
 3. 3
  Nyní zakreslete dvě překrývající se kružnice se středy v bodech A a B. Ujistěte se, že se kružnice skutečně překrývají, jako Vennův diagram.
 4. 4
  Dvěma body, ve kterých se kružnice protínají, veďte vertikální přímku. Přímku protáhněte, aby protínala obvod původního kruhu. Délka vzniklé úsečky je jeho průměr.
 5. 5
  Změřte průměr. Použijte k tomu pravítko anebo přesnější digitální posuvné měřítko. Hotovo!
  Reklama

Tipy

 • Naučte se pracovat s kružítkem. Jedná se o velmi užitečný nástroj, vhodný i pro zjišťování průměru narýsovaného kruhu, jak uvádíme výše. V podobných případech můžete někdy použít také odpichovátko, nástroj podobný kružítku.
 • Používání geometrických vzorců a rovnic pro vás bude s pravidelným tréninkem čím dál snadnější. Požádejte o radu někoho zkušenějšího, kdo se geometrii již nějakou dobu věnuje. Uvidíte, že s trochou praxe zmizí i vaše přehnané obavy z přílišné obtížnosti této disciplíny.

Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Kalkulačku
 • Tužku a gumu
 • Kružítko
 • Pravítko
 • Digitální posuvné měřítko (volitelně)

Související články

Jak vypočítat obsah kosočtverce
Jak spočítat poloměr kruhu
Jak vypočítat odmocninu bez kalkulačky
Jak vypočítat pravděpodobnost
Jak spočítat poměry
Jak vypočítat rozlohu v metrech čtverečních
Jak vypočítat obsah šestiúhelníku
Jak určit převodový poměr
Jak narýsovat pravidelný šestiúhelník
Jak vypočítat obsah trojúhelníku
Jak vypočítat objem trojbokého hranolu
Jak vypočítat směrodatnou odchylku
Jak vypočítat objem
Jak spočítat průměr
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 42 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 71 812 krát
Kategorie: Matematika
Stránka byla zobrazena 71 812 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama