Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Znáte-li některý z dalších rozměrů kruhu (poloměr, obvod nebo obsah), vypočítat jeho průměr již není nic těžkého. Zjistit průměr můžete i bez znalosti uvedených hodnot, potřebujete k tomu ale zákres daného kruhu. Pokud se chcete naučit vypočítat průměr kruhu, projděte si následující instrukce.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:
Výpočet průměru kruhu z poloměru, obvodu a obsahu

 1. 1
  Pokud znáte poloměr kruhu, průměr získáte jeho vynásobením dvěma. Poloměr je vzdálenost ze středu kruhu k obvodu. Tak například, pokud je poloměr kruhu 4 cm, průměr vypočteme takto: 4 cm x 2 = 8 cm.
 2. 2
  Pokud znáte obvod kruhu, vydělte ho π a získáte průměr. π je zhruba 3.14, ale pro přesnější výsledky použijte kalkulačku. Pokud je tedy obvod kruhu třeba 10 cm, průměr potom vypočteme takto: 10 cm/π = 3.18 cm.
 3. 3
  Pokud znáte obsah kruhu, vypočtěte jeho druhou mocninu a výsledek vydělte π. Tím získáte poloměr a po jeho znásobení dvěma i hledaný průměr. Jedná se vlastně o převrácené použití vzorce pro výpočet obsahu kruhu S = πr2. Pokud tedy víme, že obsah kruhu je 25 cm2, odmocníme ho takto: √25 cm2 = 5 cm. Výsledek potom vydělíme π: 5 cm/π =1.59 cm, což znamená, že poloměr kruhu je 1.59 cm. Tuto hodnotu vynásobíme dvěma a získáme průměr (3.18).
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 2:
Výpočet průměru z narýsovaného kruhu

 1. 1
  Narýsujte horizontální přímku, protínající obvod kruhu ve dvou bodech. Použijte k tomu pravítko nebo jinou pomůcku, aby byla čára skutečně rovná. Zakreslit ji můžete nahoře, uprostřed, níže nebo kdekoli jinde.
 2. 2
  Body, které přímka protíná, označte písmeny "A" a "B."
 3. 3
  Nyní zakreslete dvě překrývající se kružnice se středy v bodech A a B. Ujistěte se, že se kružnice skutečně překrývají, jako Vennův diagram.
 4. 4
  Dvěma body, ve kterých se kružnice protínají, veďte vertikální přímku. Přímku protáhněte, aby protínala obvod původního kruhu. Délka vzniklé úsečky je jeho průměr.
 5. 5
  Změřte průměr. Použijte k tomu pravítko anebo přesnější digitální posuvné měřítko. Hotovo!
  Reklama

Tipy

 • Naučte se pracovat s kružítkem. Jedná se o velmi užitečný nástroj, vhodný i pro zjišťování průměru narýsovaného kruhu, jak uvádíme výše. V podobných případech můžete někdy použít také odpichovátko, nástroj podobný kružítku.
 • Používání geometrických vzorců a rovnic pro vás bude s pravidelným tréninkem čím dál snadnější. Požádejte o radu někoho zkušenějšího, kdo se geometrii již nějakou dobu věnuje. Uvidíte, že s trochou praxe zmizí i vaše přehnané obavy z přílišné obtížnosti této disciplíny.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Kalkulačku
 • Tužku a gumu
 • Kružítko
 • Pravítko
 • Digitální posuvné měřítko (volitelně)

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 42 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 110 559 krát
Kategorie: Matematika
Stránka byla zobrazena 110 559 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama