Jak vypočítat průměr skupiny čísel

Prozkoumat tento článek Výpočet aritmetického průměru Výpočet váženého průměru Související články

Ke zjištění aritmetického průměru skupiny čísel stačí jen všechna čísla sečíst dohromady a výsledek vydělit počtem čísel ve skupině. Z cesty, Pythagore, nová generace nadaných matematiků právě nastupuje!

Část 1
Výpočet aritmetického průměru

 1. 1
  Vypočítejte součet všech čísel dané skupiny. První věc, kterou musíte udělat, je sečíst dohromady všechna zadaná čísla. Řekněme, že pracujete s těmito čísly: 1, 2, 3, a 6. 1 + 2 + 3 + 6 = 12.
 2. 2
  Výsledek vydělte počtem čísel, která jste sečetli. V zadání jsou čtyři čísla. Abyste vypočítali průměr, součet čísel (12) vydělte jejich počtem (4). 12/4 = 3. Průměr uvedené skupiny čísel je 3.

Část 2
Výpočet váženého průměru

 1. 1
  Zapište si průměr v každé kategorii. Pro zjištění průměru v každé kategorii použijte metodu výpočtu aritmetického průměru -- všechna čísla sečtěte a výsledek vydělte jejich počtem. Řekněme, že chcete vypočítat vážený průměr třídy a pracujete s následujícími hodnotami průměrů a jejich vah:
  • Průměr za domácí úkoly = 93%
  • Průměr z testů = 88%
  • Průměr z kvízů = 91 %
 2. 2
  Zapište si váhu každé kategorie. Nezapomeňte, že součet vah všech kategorií musí být 100%. Řekněme, že váhy jednotlivých kategorií jsou následující:
  • Průměr z domácích úkolů = 30 % závěrečné známky
  • Průměr z testů = 50 % závěrečné známky
  • Průměr z kvízů = 20 % závěrečné známky
 3. 3
  Průměr v každé kategorii vynásobte jeho vahou. Nyní jednoduše převeďte váhu každé kategorie na desetinné číslo a vynásobte jím průměr dané kategorie. 30% je ve skutečnosti 0,3 nebo 3/10 závěrečné známky, 50% je 0,5 nebo 1/2 závěrečné známky a 20% je 0,2 nebo 2/10 závěrečné známky. Nyní vynásobte každé z těchto desetinných čísel hodnotou průměru odpovídající kategorie.
  • Průměr z domácích úkolů = 93 x 0,3 = 27,9
  • Průměr z testů = 88 x 0,5 = 44
  • Průměr z kvízů = 91 x 0,2 = 18,2
 4. 4
  Sečtěte výsledky. Ke zjištění konečného váženého průměru už stačí jen všechna tři získaná čísla sečíst. 27,9 + 44 + 18,2 = 90,1. Vážený průměr zadaných tří skupin čísel je 90,1.

Tipy

 • Používejte tužku a papír, podstatně si tím usnadníte život.
 • Hodně lidí zaměňuje průměr a prostřední hodnotu skupiny čísel.


Informace o článku

Kategorie: Matematika

V jiných jazycích:

English: Find the Average of a Group of Numbers, Español: encontrar el promedio de un grupo de números, Português: Achar a Média de um Grupo de Números, Deutsch: Den Durchschnitt einer Zahlenfolge bestimmen, Italiano: Trovare la Media di un Gruppo di Numeri, Français: trouver la moyenne d'une série de nombres, Русский: найти среднее значение в группе чисел, 中文: 求平均值, Nederlands: Het gemiddelde van een groep cijfers berekenen, Bahasa Indonesia: Mencari Rata Rata dari Sejumlah Bilangan, العربية: إيجاد المتوسط لمجموعة من الأرقام, Tiếng Việt: Tính Trung bình cộng của một Tập hợp số, हिन्दी: संख्याओं के किसी समूह का औसत खोजें, ไทย: หาค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลที่เป็นตัวเลข, 한국어: 수의 집합에서 평균 구하는 법

Stránka byla zobrazena 2 675 krát.
Byl tento článek přesný?