Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Ke zjištění aritmetického průměru skupiny čísel stačí jen všechna čísla sečíst dohromady a výsledek vydělit počtem čísel ve skupině. Z cesty, Pythagore, nová generace nadaných matematiků právě nastupuje!

Část 1 ze 2:
Výpočet aritmetického průměru

 1. 1
  Vypočítejte součet všech čísel dané skupiny. První věc, kterou musíte udělat, je sečíst dohromady všechna zadaná čísla. Řekněme, že pracujete s těmito čísly: 1, 2, 3, a 6. 1 + 2 + 3 + 6 = 12.
 2. 2
  Výsledek vydělte počtem čísel, která jste sečetli. V zadání jsou čtyři čísla. Abyste vypočítali průměr, součet čísel (12) vydělte jejich počtem (4). 12/4 = 3. Průměr uvedené skupiny čísel je 3.
  Reklama

Část 2 ze 2:
Výpočet váženého průměru

 1. 1
  Zapište si průměr v každé kategorii. Pro zjištění průměru v každé kategorii použijte metodu výpočtu aritmetického průměru -- všechna čísla sečtěte a výsledek vydělte jejich počtem. Řekněme, že chcete vypočítat vážený průměr třídy a pracujete s následujícími hodnotami průměrů a jejich vah:
  • Průměr za domácí úkoly = 93%
  • Průměr z testů = 88%
  • Průměr z kvízů = 91 %
 2. 2
  Zapište si váhu každé kategorie. Nezapomeňte, že součet vah všech kategorií musí být 100%. Řekněme, že váhy jednotlivých kategorií jsou následující:
  • Průměr z domácích úkolů = 30 % závěrečné známky
  • Průměr z testů = 50 % závěrečné známky
  • Průměr z kvízů = 20 % závěrečné známky
 3. 3
  Průměr v každé kategorii vynásobte jeho vahou. Nyní jednoduše převeďte váhu každé kategorie na desetinné číslo a vynásobte jím průměr dané kategorie. 30% je ve skutečnosti 0,3 nebo 3/10 závěrečné známky, 50% je 0,5 nebo 1/2 závěrečné známky a 20% je 0,2 nebo 2/10 závěrečné známky. Nyní vynásobte každé z těchto desetinných čísel hodnotou průměru odpovídající kategorie.
  • Průměr z domácích úkolů = 93 x 0,3 = 27,9
  • Průměr z testů = 88 x 0,5 = 44
  • Průměr z kvízů = 91 x 0,2 = 18,2
 4. 4
  Sečtěte výsledky. Ke zjištění konečného váženého průměru už stačí jen všechna tři získaná čísla sečíst. 27,9 + 44 + 18,2 = 90,1. Vážený průměr zadaných tří skupin čísel je 90,1.
  Reklama

Tipy

 • Používejte tužku a papír, podstatně si tím usnadníte život.
 • Hodně lidí zaměňuje průměr a prostřední hodnotu skupiny čísel.


Reklama

Související články

Jak vypočítat obsah kosočtverceJak vypočítat obsah kosočtverce
Jak vypočítat průměr kruhuJak vypočítat průměr kruhu
Jak vypočítat odmocninu bez kalkulačkyJak vypočítat odmocninu bez kalkulačky
Jak spočítat poloměr kruhuJak spočítat poloměr kruhu
Jak vypočítat obsah šestiúhelníkuJak vypočítat obsah šestiúhelníku
Jak vypočítat rozlohu v metrech čtverečníchJak vypočítat rozlohu v metrech čtverečních
Jak vypočítat pravděpodobnostJak vypočítat pravděpodobnost
Jak narýsovat pravidelný šestiúhelníkJak narýsovat pravidelný šestiúhelník
Jak určit převodový poměrJak určit převodový poměr
Jak vypočítat obsah trojúhelníkuJak vypočítat obsah trojúhelníku
Jak vypočítat objem trojbokého hranoluJak vypočítat objem trojbokého hranolu
Jak spočítat poměryJak spočítat poměry
Jak vypočítat objemJak vypočítat objem
Jak vypočítat směrodatnou odchylkuJak vypočítat směrodatnou odchylku
Reklama

Pomohl vám tento článek?

Reklama