Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Bez ohledu na to, proč chcete smlouvu vypovědět, budete muset dodržet přesný postup, abyste se vyhnuli problémům. Tento postup najdete detailně popsaný v tomto článku.

Metoda 1
Metoda 1 ze 1:

Vypovězení smlouvy

 1. 1
  Zjistěte, zda byly smluvní závazky dodrženy. Pokud všechny smluvní strany dodržely své závazky určené smlouvou, smlouva je platná a není nutné ji vypovídat – jde o platnou smlouvu a smluvní strany nemají vůči sobě žádné další povinnosti.
 2. 2
  Zjistěte, zda můžete smlouvu zrušit. Zrušení smlouvy navrací všechny smluvní strany do stavu, ve kterém byly před uzavřením smlouvy. Jde o kompletní zrušení celé smlouvy, což je možné pouze za určitých okolností. Zjistěte si tedy, zda je možné smlouvu zrušit:
  • Najděte si ve smlouvě článek od zrušení smlouvy. V tomto článku najdete postup pro zrušení smlouvy a přesně určenou dobu, kdy je možné tento úkon provést. Pokud chcete smlouvu zrušit v době, která se shoduje s uvedeným časovým údajem, postupujte podle instrukcí uvedených v tomto článku smlouvy. Budete muset písemně uvědomit všechny smluvní strany o zrušení smlouvy, vyplnit formulář, nebo jednoduše napsat ostatním smluvním stranám dopis o tom, že chcete smlouvu zrušit.
  • Pokud ve smlouvě nemáte článek specifikující podmínky jejího zrušení, najděte si příslušné vyhlášky platné ve vaší zemi, nebo se poraďte se státním zástupcem. Některé státní a federální zákony umožňují zrušení smlouvy během konkrétní doby, většinou v rozmezí 3-10 dnů od jejího uzavření. Například americký zákon umožňuje zrušit smlouvu, která uvádí jako záruku vaše bydlení, do půlnoci třetího dne po uzavření smlouvy. Je také možné do 3 dnů zrušit kupní smlouvu po nákupu zboží v určité hodnotě od podomních prodejců.
  • Pokud ve vaší smlouvě nemáte článek o zrušení smlouvy a ve vaší zemi neplatí žádné státní ani federální zákony, zkuste zrušení smlouvy vyjednat s ostatními stranami. Smluvní strany se mohou dohodnout na podmínkách zrušení smlouvy, i když se ve smlouvě píše něco jiného.
 3. 3
  Zjistěte, zda máte právo smlouvu vypovědět. Většinou mají smluvní strany právo smlouvu vypovědět za omezených podmínek, například:
  • Neuskutečnitelnost. Pokud jedna ze stran není schopná plnit své povinnosti kvůli tomu, že je to nemožné, tato strana má právo smlouvu vypovědět. Důvodem neuskutečnitelnosti nesmí být pochybení smluvní strany, která není schopna plnit povinnosti. Musí jít buďto o pochybení jiné ze stran, nebo o zásah „vyšší moci“, jako jsou například přírodní katastrofy. Pokud například uzavřete smlouvu o prodeji své lodi a druhý den zasáhne vaše město hurikán a loď poškodí, máte právo vypovědět smlouvu.
  • Podvod. Existují dva typy podvodu – konstruktivní podvod a skutečný podvod. O konstruktivní podvod se jedná, když jedna ze stran nevědomě nesprávně interpretuje faktické záležitosti smlouvy, na které druhá strana spoléhá a tím je jí způsobena škoda. Například pokud vám někdo řekne, že máte povinnost učinit nějaký krok, ale není si vědom toho, že vám nepodává správné informace, můžete dokázat, že nesprávné vyložení informací bylo nevědomé a způsobilo vám škody (ztrátu peněz). Skutečný podvod je situace, ve které jedna ze stran vědomě interpretuje smluvní záležitosti tak, aby tím poškodila druhou stranu. U skutečného podvodu musí být interpretace smlouvy nesprávná a vědomá. Také se musí jednat o záležitosti, které se smlouvy bezprostředně týkají. Pokud například malíř řekne, že vám vymaluje místnost hnědou barvou konkrétní značky a přitom ví, že použije barvu jiné značky, nejde o špatnou interpretaci podstatných záležitostí, protože jste si objednali výmalbu hnědou barvou a dostali jste ji. Pokud barva funguje a je hnědá, nezáleží na tom, jakou značku malíř použit. Pokud ale malíř řekne, že vám vymaluje hnědou barvou a místo toho použije červenou barvu, jde o podstatnou záležitost. Mezi těmito dvěma druhy podvodů jsou rozdíly v pokutách. Konstruktivní podvod většinou znamená mírnější dopady, než skutečný podvod, protože nejde o vědomé způsobení škody. Při skutečném podvodu je pachatel obviněn z křivopřísežnictví a čelí i jiným obviněním. U konstruktivního podvodu toto obvinění chybí.
  • Porušení smlouvy. Pokud jedna ze stran nesplní podmínky smlouvy, druhá strana má právo smlouvu vypovědět. Strana, která smlouvu porušila, nemá právo požadovat žádné odškodnění za škody vzniklé vypověděním smlouvy.
  • Nedostatečná způsobilost. Smlouva, kterou uzavřely strany, z nichž jedna není schopná dodržet závazky smluvně stanovené (například mentálně postižení lidé, nezletilí atd.) může být vypovězena. Tato strana má právo kdykoli smlouvu vypovědět.
  • Protiprávnost. Smlouva uzavřená za účelem nezákonných činností je neplatná. To znamená, že všechny strany mohou kdykoli smlouvu vypovědět, protože z právního hlediska žádná smlouva ani neexistuje. Pokud se například strany dohodnou o pronájmu nějaké budovy za komerčním účelem a druhá strana budovu využívá k rezidenčním účelům, obě strany mají právo smlouvu vypovědět, protože účel smlouvy nebyl legálně naplněn.
  • Vzájemné pochybení. Pokud obě strany udělají chybu ohledně podstatných záležitostí, strana ovlivněna touto chybou může kdykoli smlouvu vypovědět.
 4. 4
  Vyjednejte s druhou stranou vypovězení smlouvy. Kontaktujte druhou smluvní stranu a pokuste se vyjednat podmínky vypovězení smlouvy. Obě strany mají právo smlouvu vypovědět prostřednictvím vzájemné dohody. Když nabídnete druhé straně nějaký poplatek za zrušení, navrácení finančních prostředků nebo posečkání s vypovězením smlouvy, budete mít velkou šanci uspět. Všechny dohody si připravte písemně a nechejte je druhou stranou podepsat.
 5. 5
  Řiďte se článkem o vypovězení smlouvy. Většina dlouhodobě uzavíraných smluv automaticky obsahuje článek specifikující postup pro vypovězení smlouvy, ve kterém najdete všechny informace, které potřebujete znát. Většinou se v tomto článku uvádí, že strana, která si přeje smlouvu vypovědět, musí druhou stranu písemně vyrozumět v přesně určeném časovém rozmezí předcházejícímu datu vypovězení smlouvy, nebo datu automatického prodloužení smlouvy. Většinou to bývá 30-60 dní. Tento článek také obsahuje informace o možných pokutách v případě dřívějšího vypovězení smlouvy, takže se vždy ujistěte, že jste připraveni zaplatit případnou pokutu.
 6. 6
  Odmítnutí výkonu smlouvy. Pokud vše ostatní selže, můžete vždy odmítnout vykonávat povinnosti určené smlouvou. Než se k tomu ale rozhodnete, promluvte si s právníkem a ujistěte se, že přesně rozumíte tomu, co to pro vás znamená.
  Reklama

Varování

 • Před každým rozhodnutím, které ovlivní vaše právní záležitosti, byste se měli poradit s právníkem.
 • Pokud si nevíte rady, požádejte svého právníka, aby vám smlouvu zkontroloval. Budete mít jistotu, že je vše v pořádku a získáte cenné rady.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 4 172 krát
Kategorie: Obchod
Stránka byla zobrazena 4 172 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama