Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Kompostér, tedy jakousi velkou nádobu na kompost, je velmi snadné vyrobit, přičemž taková pomůcka je navíc mnohem praktičtější a čistější než běžná a ničím nechráněná hromada kompostu. Ať už o vybudování kompostéru přemýšlíte delší dobu nebo se vám zahradničení dostalo pod kůži teprve nedávno, přestaňte prokrastinovat a pusťte se do práce. V tomto článku vám přinášíme instrukce pro sestavení multifunkčního kontejneru, který se kromě uskladnění kompostu dá použít i pro vybudování verandy nebo jiné podobné stavby.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Výroba multifunkčního kompostéru

 1. 1
  Připravte si materiál. Pro základní kompostér budete potřebovat neošetřované dřevo. Takové dřevo vydrží poměrně dlouhou dobu a lak nebo jiný přípravek používaný pro úpravu dřeva tak nebude kazit proces kompostování nebo odhánět nápomocnou zvířenu. Výbornou volbou je například cedr. Budete potřebovat:
  • Čtyři kusy dřeva čtvercového průřezu o krátkých hranách 12 centimetrů a délky 90 centimetrů. Ty vám poslouží jako rohy kompostéru, na kterých budou připevněné stěny. Hledejte hrubé, neopracované dřevo.[1]
  • 8-16 prken o rozměrech 5 cm x 15 cm x 90 cm. Tyto krátké fošny použijete na výrobu stěn. Většina kompostérů má mezi jednotlivými prkny ve stěnách ponechané mezery pro provzdušňování. Jak velké mezery necháte ve stěnách vy, záleží pouze na vás - v závislosti na svých preferencích potom tedy použijte 8, 12 nebo 16 kusů dřeva.
  • Poklop o výměře 9 čtverečních metrů, nejlépe z pevného kusu dřeva. Solidní poklop pomůže udržovat v kompostéru konzistentní vnitřní teplotu.
  • Pozinkované hřebíky nebo vruty do dřeva.
 2. 2
  Přibijte jedno stěnové prkno ke spodku dvou rohových. Položte rohové sloupky na zem, 90 centimetrů od sebe, abyste na ně mohli přiložit stěnové prkno a jeho konce přesně doléhaly. Naměřte na rohových trámcích 2.5 cm - 5 cm, což bude úroveň pro umístění stěnového prkna. Potom do této úrovně přiložte stěnové prkno a přibijte ho dvěma hřebíky na každé straně.
 3. 3
  Naměřte mezeru, kterou mezi jednotlivými stěnovými prkny chcete mít. Stěnu dokončíte postupným přibíjením dalších prken, ale pamatujte, že mezi nimi musíte zachovat mezery. Velikost těchto mezer je zcela na vás. Ať už se rozhodnete pro jakkoli velkou mezeru, musíte ji dodržet po celém kompostéru, jinak bude vaše práce vypadat nepříliš úhledně (i když to může být někdy naopak cílem).
  • Standardní velikost mezer bývá mezi 2.5 cm a 5 cm. Větší mezery by mohly zapříčinit vypadávání kompostu skrze stěny. Také by se skrze ně mohli do kompostu dostat drobná zvířata.
 4. 4
  Jakmile se rozhodnete pro velikost mezer, přibijte k rohovým sloupkům další stěnové prkno. Pokračujte v přibíjení těchto prken ve správných rozestupech, dokud nedojdete až k hornímu okraji rohovým sloupků. Po dokončení tohoto kroku budete mít dva vertikální sloupky, pobité třemi nebo čtyřmi prkny. Čtvtinu svého kompostéru tak máte již hotovou.
 5. 5
  Stejným způsobem vytvořte další stěnu kompostéru. Položte na zem dva rohové sloupky a naměřte opět úroveň pro umístění základního prkna. Potom k rohovým sloupkům přibíjejte jednotlivá prkna dvěma hřebíky na každé straně a zachovávejte mezi nimi správně velké rozestupy, dokud celou stěnu nedokončíte. Nyní byste měli mít dvě téměř identické stěny.
 6. 6
  Postavte proti sobě paralelně obě stěny a vytvořte zadní část kompostéru jejich spojením stěnovými prkny. Tak jako u předchozích stěn naměřte správnou základní úroveň a pobijte celou stěnu rovnoměrně jednotlivými prkny. Zachovávejte opět správné mezery a přibíjejte prkna čtyřmi hřebíky, dokud nedokončíte celou třetí stěnu.
  • Při přibíjení hřebíků do zadní stěny si dejte pozor a trochu je odsaďte, aby se nekřížily s hřebíky použitými u ostatních stěn.
 7. 7
  Dokončete kompostér umístěním zbylých stěnových prken na dosud nekompletní přední stěnu. Přibijte všecha zbylá stěnová prkna, dodržujte správné mezery jako u předchozích stěn a nezapomeňte opět hřebíky trochu odsadit, aby se nekřížily s již použitými.
 8. 8
  Zakryjte kompostér připraveným poklopem. Můžete použít plachtu nebo dřevo, přičemž právě dřevo je pro udržování vyšší teploty uvnitř kompostéru mnohem vhodnější. Na tento poklop (nebo víko, chcete li) můžete přidělat ucha pro snadnější manipulaci.
 9. 9
  Rozmyslete si, zda nevyrobit ještě jeden nebo dva identické kompostéry navíc. V jednom z kontejnerů budete mít aktivní kompostový materiál, druhý kontejner bude obsahovat zpracované nebo zpracovávající se kompostový materiál a ve třetím uskladníte zeminu pro překrývání aktivního kompostu.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Výroba kompostéru pro zahradní odpad

 1. 1
  Z šestihranného pletiva vystřihněte velký obdélník. Z tohoto obdélníku vytvoříte tělo kompostéru, které bude mít válcový tvar. V tomto kompostéru můžete uchovávat kompostovatelný materiál jako je zahradní odpad, piliny nebo listí. Můžete ho používat pouze ve venkovních prostorách na hlíně, proces rozkladu v něm bude probíhat velmi pomalu.
  • Výška vystřihnutého obdélníku bude zároveň výškou kompostéru.
  • Délka obdélníku bude obvod nového kompostéru.
  • Pokud nevíte, jak začít, podržte před sebou celé pletivo a udělejte si představu, jak vysoký a široký by váš kompostér měl být. Pamatujte, že kompostér budete plnit spoustou zahradního odpadu, a proto raději volte větší rozměry.
 2. 2
  Připravte si čtyři sloupky z odpadního dřeva. Tyto sloupky umístíte do země, kde budou držet tvar nového kompostéru, takže se ujistěte, že jsou delší než je výška připraveného pletiva.
 3. 3
  Rozprostřete obdélník z pletiva na zem. Natažením pletiva si usnadníte celou manipulaci s tímto materiálem.
 4. 4
  Sešívačkou nebo nastřelovací pistolí připevněte jeden sloupek ke krátkému okraji pletiva. Nejlépe se vám to podaří, když sloupek vsunete pod pletivo. Vršek sloupku by měl trochu vyčnívat nad horní okraj pletiva.
 5. 5
  Zvedněte pletivo a srolujte ho v kruhu tak, aby druhý krátký okraj překryl již přibitý okraj. Obdélník z pletiva by nyní měl nabýt tvar válce.
 6. 6
  Připevněte druhý okraj pletiva nastřelovací pistolí k sloupku. Kvůli dobrému přístupu budete možná muset vlézt dovnitř válce.
 7. 7
  Ukotvěte nedokončený kompostér do země. Ujistěte se, že jste zvolili místo, kde vám kompostér nebude v budoucnu překážet.
 8. 8
  Po obvodu pletiva postupně umístěte do země zbylé tři sloupky. Snažte se je co nejvíce přiblížit pletivu, aniž by poničily jeho tvar. Ve výsledku by sloupky měly tvořit pomyslný čtverec.
 9. 9
  Nyní připevněte pletivo k připraveným sloupkům. Jakmile je kompostér kompletně dokončený a zajištěný, začněte ho plnit odpadním materiálem.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Používání nového kompostéru

 1. 1
  Do svého kompostéru můžete umístit cokoli, kromě níže uvedených materiálů. V kompostéru se vám rozloží prakticky jakákoli organická látka, pokud jí dáte dostatek času. Mezi vhodný odpad, který do kompostéru můžete klidně umístit, patří např. tráva, prostříhané větvičky a rostliny, zbytky ovoce a zeleniny nebo hnůj. Méně doporučované jsou již materiály jako je maso, kosti a mléčné výrobky (sýry apod.). Trus, například kravský nebo slepičí, je v pořádku, ale snažte se do kompostu nevhazovat kočičí a psí výkaly.
 2. 2
  Rozlišujte zelené a hnědé materiály. Mezi zelené kompostovatelné materiály, které obsahují nezbytné zdroje uhlíku, patří například trávy, prostříhané větvičky a rostliny a zelené listí.[2] Ty jsou totiž z velké části tvořené vodou. Mezi hnědé kompostovatelné materiály, které obsahují složky bohaté na dusík, patří sušší materiál jako seno, větve nebo rozřezaný kartón. Ideální poměr kompostu je potom dvě části zeleného materiálu ku jedné části hnědého.[3]
  • Při vytváření vhodného poměru nemusíte být úplně přesní. Pokud kompost nebude po dlouhou dobu z velké většiny složen jen z jednoho materiálu (zeleného nebo hnědého), bude mít dostatek živin a úspěšně se rozloží.
 3. 3
  Pro urychlení rozkladu materiál nadrťte na menší kusy. Pokud chcete urychlit celý proces kompostového cyklu, nařežte nebo nadrťte před přidáním do kompostu všechny připravené materiály. Prořezané rostliny už jsou samozřejmě menší než jiný materiál, ale přesto je potřeba všechny větve, seno a jiný suchý materiál prohnat drtičem a co nejvíce tak obnažit vnitřní strukturu těchto látek.[4] Čím více této vnitřní struktury odhalíte, tím více bakterií a malých živočichů se zapojí do procesu rozkladu.
 4. 4
  Všímejte si teploty a vlhkosti vašeho kompostu. Pro správnou funkci kompostéru je potřeba udržovat celou hromadu ve správné teplotě a vlhkosti. Jsou to právě tyto dvě veličiny, se kterými se kompost často potýká-teplota a vlhkost. Ovlivňují proces rozkladu několika způsoby.
  • Snažte se udržovat vnitřní teplotu kompostu na 45°C nebo více. Teplota mezi 45°C a 60°C je pro kompost ideální. Pokud teplota vašeho kompostu klesne pod 45°C, zvažte přidání většího množství materiálu, více vody nebo více dusíku.
  • Snažte se udržovat kompost kompletně vlhký — nikdy ale úplně nasáklý ani úplně suchý. Mokrý kompost bude lépe udržovat vyšší teplotu a ve výsledku přispěje k lepšímu rozkládání.
 5. 5
  Míchejte kompost pomocí nějaké tyčky a veškeré zbytky jídla překryjte hlínou. Míchání kompostu pomůže rychlejšímu rozkladu odpadu. Přehazováním kompostu dostanete povrchové složky dospod a spodní materiál naopak vyzdvihnete na povrch. Míchejte svůj kompost každý den, a to zvláště pokud zpozorujete ztrátu jeho vnitřní teploty.
 6. 6
  Poklop na kompostu zatěžujte nějakým těžkým objektem a zabraňte tak jeho plenění různými zvířaty. Před typickými zvířecími návštěvníky zahrady a vyjídání vyhozených zbytků kompost ochrání například dvě těžké cihly umístěné do středu poklopu.
  Reklama

Tipy

 • Kompost můžete využít jako mulč k překrytí květinových záhonů, jako výsadbovou půdu nebo jako kondicionér pro váš trávník. Nikdy ho ovšem nepoužívejte všechen, vždy si ponechte alespoň 1/3 originálního kompostu, abyste s procesem rozkladu mohli začít opět od začátku.
 • Pro rychlejší rozkládání nadrťte všechen použitý materiál na menší kusy. Malé kousky se rychleji rozkládají a celý proces kompostování se tak značně urychlí.
 • Jeden z častých problémů při kompostování je nepříjemný zápach. Pokud váš kompost začne zapáchat příliš, může to být kvůli přemíře obsahu vody nebo odpadu. Tento problém vyřešíte tím, že několik dnů nebudete na kompost přidávat žádný odpad, provzdušníte ho promícháním a vyvrtáte do něj několik menších děr.
 • Pro použití kompostu z multifunkčního kompostéru počkejte 2 - 3 měsíce. U kompostéru pro zahradní odpad bude proces rozkladu trvat déle, v závislosti na počasí.
Reklama

Varování

 • Při chemických reakcích během kompostování vzniká teplo, které může poškodit některé rostliny. Před přidáním kompostu do květinového záhonu ho nezapomeňte nechat vychladnout.
 • Při kompostování vás také mohou často obtěžovat ovocné mušky. Pokud je kompost umístěný dostatečně daleko od domu, pravděpodobně vám to nebude na obtíž, ale v opačném případě bude potřeba kompost zakrýt kusem koberce, plastikovou plachtou, dřevěným poklopem nebo jiným překryvem.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 57 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 7 093 krát
Kategorie: Zahradničení
Stránka byla zobrazena 7 093 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama