Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Většina z nás se určitě v jistých situacích cítí více sebevědomě než v jiných. Ve škole se budete cítit dobře, máte-li dobré známky. Pokud se ale dostanete na nějaký večírek, už se tak pohodlně cítit nemusíte a budete se chovat plaše a nejistě. Dalším příkladem může být vaše dobré rozpoložení mezi kamarády, ale napětí v přítomnosti kolegů z práce. Ať už je to u vás jakkoli, určitě se najdou situace, ve kterých by se vám větší sebevědomí hodilo. Sebevědomé chování je přitom jedním z kroků, vedoucích k vybudování skutečného sebevědomí. Chcete-li se začít chovat sebevědomě, budete muset změnit vnímání sebe sama a přístup k vlastnímu každodennímu fungování.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Napodobování sebevědomých lidí

 1. 1
  Vyhledejte sebevědomé lidi. Přemýšlejte o tom, které lidi považujete za sebevědomé. Takové osoby vám pak mohou posloužit jako vzor pro napodobení jejich chování. Můžou to být vaši rodiče, učitel nebo třeba i nějaká celebrita. Všímejte si toho, jak se daná osoba chová, jak mluví a jakou používá řeč těla. Potom se tyto prvky snažte napodobovat tak dlouho, dokud si je plně neosvojíte.[1]
 2. 2
  Často se usmívejte a chovejte se přátelsky. Přátelský a usměvavý přístup k ostatním lidem působí sebevědomě. Lidé kolem vás si potom budou myslet, že jste milí a šťastní a užíváte si přítomnost okolní společnosti. Vrátí se vám to tak, že lidé potom budou chtít být ve vaší přítomnosti.
  • Příležitost ukázat svou přátelskou stránku a sebevědomé vystupování budete mít tehdy, zapojíte-li se do široké škály různých aktivit.
  • Lidem se předdstavujte jménem. Ukážete tím, že sami sebe respektujete a chcete dát na odiv, že konverzaci s vámi považujete za hodnotnou.[2]
 3. 3
  Vhodně mluvte i naslouchejte. Sebevědomí lidé moc nemluví, netlachají a neprozrazují příliš mnoho informací. Mluví a naslouchají příhodně dané situaci a do konverzace se zapojují společensky přijatelnými způsoby.[3]
  • Tak například nemluvte neustále jen o sobě. Budete-li bez ustání mluvit jen sami o sobě a o svém úspěchu, lidé si začnou myslet, že hledáte pochvalu a uznání. Sebevědomý člověk ale pompézní vnější projevy uznání nijak zvlášť nepotřebuje. Místo toho se raději ptejte druhých lidí na jejich úspěchy a životy! [4]
  • Komplimenty přijímejte zdvořile. Jestliže vás lidé ve vašem okolí za něco pochválí, poděkujte a kompliment přijměte. Sebevědomé osoby totiž ví, že si pochvalu a respekt skutečně zaslouží. Nesnižujte se tvrzením, že v něčem nejste dobří nebo že jste uspěli jen díky náhodě či štěstí.
 4. 4
  Používejte sebevědomou řeč těla. Sebevědomí lidé obvykle nevypadají nervózně nebo vystresovaně. Drobné úpravy vašich gest mohou přinést kýžené sebevědomé vzezření, navzdory tomu, jak se cítíte uvnitř.[5]
  • Stůjte vzpřímeně a vypněte se v ramenou.
  • Když s někým mluvíte, udržujte oční kontakt.
  • Nevrťte sebou.
  • Uvolněte napětí ve svalech.
 5. 5
  Osvojte si pevný stisk ruky. Seznamujete-li se s někým novým, pohleďte mu zpříma do očí a pevně stiskněte ruku. Ukážete tím, že jste sebevědomí a o druhého se zajímáte.[6]
 6. 6
  Mluvte jasně a nenuceně. Mluvte jasným, sebevědomým hlasem. Pokud budete mluvit ustrašeně nebo roztřeseně, sebevědomí z vás cítit rozhodně nebude. [7] Pokud mluvíte rychle, působí to tak, jakobyste očekávali, že vás druhá strana ani nebude chtít poslouchat.
  • Pokuste se ze své mluvy odstranit slovní vatu a mumlání typu “ééé” a “hmmm.”.
 7. 7
  Vhodně a sebevědomě se oblékejte. Lidé si často tvoří první úsudek o druhých podle jejich vzezření. Sebevědomé vystupování proto často vyžaduje také volbu vhodného oblečení. Pokud budete vypadat, jako že jste právě vylezli z postele, sebevědomou auru kolem sebe zrovna vysílat nebudete. Pokud se ale obléknete způsobem, který ukazuje na vaši rozhodnost a schopnost, pak vás budou lidé považovat za sebevědomé a pravděpodobně vás budou více respektovat.
  • Dáte-li si záležet na svém vzhledu a oblečení, bude to působit tak, že si dáváte záležet i na svých povinnostech a požadavcích.
 8. 8
  Mluvte sami za sebe. Nenechte za sebe mluvit jiné lidi, kteří by toho mohli snadno zneužít. Jestliže budete mluvit sami za sebe a ukážete, že je s vámi potřeba zacházet s úctou, lidé to pochopí a ve vzájemné komunikaci vám budou prokazovat respekt, který si zasloužíte.
  • Pokud například k někomu mluvíte a třetí osoba vám skočí do řeči, řekněte “Promiňte, ale rád bych dokončil svou myšlenku.”
 9. 9
  Neshazujte se před ostatními. Lidé s vámi mají tendenci jednat tak, jak sami sebe prezentujete. Jestliže se neustále shazujete, budou se k vám chovat úplně stejně. Ukážete-li všem, že k sobě chováte úctu, vyšlete jasný signál, že se nespokojíte s ničím jiným ani z jejich strany, a budou vám ji projevovat také.
  • Proto například neříkejte lidem ve svém okolí, jak hrozně se vám nelíbí vaše vlasy. Najděte na sobě raději něco hezkého a zaměřte se na to nebo se nechte ostříhat a přeměňte své negativní stránky v pozitivní.
 10. 10
  Představte si sami sebe v různých situacích. Jestliže vám dělá potíže určitý typ situací, představte si v nich sami sebe, ovšem se sebevědomým přístupem, který máte v jiných situacích. Pokud máte například problém mluvit se spolužáky ve škole, ale na večírcích jste jako ryba ve vodě, představte si potom na nějakém takovém večírku, že mluvíte se spolužákem.
  • Negativní pocity na takovém večírku zkuste vystavit kritickému myšlení a uvědomte si, že přece máte potřebné sociální dovednosti, které vám umožňují komunikovat ve spoustě jiných situací.
 11. 11
  Skládejte komplimenty lidem ve svém okolí. Sebevědomý člověk nehledí pozitivně pouze sám na sebe, ale dokáže ocenit také druhé lidi. Jestliže se vašemu kolegovi povedlo něco mimořádného, například získal nějaké ocenění, s úsměvem mu pogratulujte. Uznání projevujte za malé i velké věci. V očích těchto lidí potom budete vypadat sebevědomě.
 12. 12
  Zhluboka se několikrát nadechněte. Uklidníte tak své tělo a potlačíte přirozenou touhu po typické reakci "bojuj nebo uteč".[8] I když se v daném okamžiku necítíte zrovna sebevědomě, několik hlubokých nádechů vás zklidní a budete působit jistějším dojmem.
  • Pociťujete-li zrovna nervozitu z pracovního pohovoru, několikrát se zhluboka nadechněte tak, že při nádechu napočítáte do čtyř, následně dech na 4 sekundy zadržíte a během dalších 4 sekund vzduch z plic vypustíte. Tělo a mysl dostanete do uvolněnějšího stavu, díky kterému budete působit sebevědoměji.
 13. 13
  Nikdy o nikom nemluvte za jeho zády. Někteří lidé se domnívají, že se stanou oblíbenými, když budou na ostatní zlí. Nic ovšem nemůže být vzdálenější pravdě. Sebevědomí nemá s ponižováním druhých nic společného.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Nácvik sebevědomého vystupování

 1. 1
  Komunikujte asertivně. Komunikace v upřímném a přímočarém stylu pomůže vašemu sebevědomí za každých okolností. Asertivní jednání zajišťuje ochranu práv obou stran (mluvčího i posluchače). Také přináší jistotu toho, že každý nový účastník konverzace chápe smysl kooperace. Navíc potom platí, že názor každého z účastníků rozhovoru se bere při hledání řešení v potaz.
  • Pokud například chcete vystupovat sebevědomě během nějakého pracovního povoru, můžete ho pojmout jako příležitost zjistit, jak vaše dosavadní pracovní zkušenosti a znalosti mohou prospět potřebám dané společnosti. Můžete říct třeba “Z toho, co jste mi právě sdělili, usuzuji, že jednou z hlavních věcí, které hledáte, je pomoc v rozšíření již existujícího klientského užívání intermodální železniční dopravy. Ve společnosti ABC Transport jsem měl na starosti tři hlavní hráče na trhu, kterým jsem pomohl právě tuto oblast rozšířit a naší firmě jsem vydělal více než 30 milionů korun. Ve vaší společnosti bych chtěl tyto své úspěchy ještě překonat.”
  • Potencionálnímu zaměstnavateli budete připadat sebevědomí, protože jste o své minulosti mluvili spíše fakticky než vychloubačně. Navíc ukážete své zapálení pro to, stát se členem pracovního týmu jeho společnosti.
 2. 2
  Rozhodujte se asertivně. Musíte-li o něčem rozhodnout, nepřemítejte dlouho nad jednotlivými možnostmi. Buďte silní a rozhodní a stůjte si za svým.[9]
  • Může jít klidně o něco málo významého, jako je třeba volba restaurace pro dnešní večeři. Nijak dlouho nad tím nepřemýšlejte, prostě jednu vyberte a užijte si to.
  • Pokud se jedná o důležitější rozhodnutí, například přijetí pracovní nabídky, můžete si vzít více času na zvážení všech pro a proti, které takové rozhodování přináší. Ani u tohoto rozhodování se ale nezdržujte příliš dlouho.
 3. 3
  Pracujte tvrdě. Veškerou svou nervózní energii vložte raději do něčeho produktivního a zaměřte svou pozornost na tvrdou práci. Sebevědomí lidé se nebojí zlepšovat, protože jejich činnost nijak neovlivňuje jejich názor na sebe samé. Ví, že ze sebe vždy vydají maximum, a proto se budou chovat sebevědomě i když v něčem třeba pochybí.
 4. 4
  Nevzdávejte se snadno. Sebevědomí lidé se za žádných okolností jen tak nevzdávají. Místo toho pokračují, dokud nenaleznou řešení, vedoucí k úspěchu. Chcete-li působit sebevědomě, nesmíte se zaleknout žádné výzvy, kterou před vás někdo postaví.[10]
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Budování sebevědomí zevnitř ven

 1. 1
  Věřte si. Nejlepší cestou k sebevědomému chování je sebevědomé myšlení. Pro zlepšení sebevědomí a náhledu na vlastní osobu máte několik možností, které se vám vyplatí i tím, že se budete cítit lépe v mnoha různých situacích. Klíčem k sebevědomí je víra v sebe sama. Můžete sice sebevědomě vystupovat, vaše konání ale bude působit přesvědčivěji, když budete ve vlastní sebevědomí také věřit. Pohleďte hluboko do svého nitra a odhalte své nejlepší stránky. Možná si myslíte, že na vás není nic zvláštního, ale věřte, že je. Vnitřní sebevědomí vám dodá přirozeně na sebevědomém pocitu i vzezření.
  • Nastavte si realistické cíle a dosáhněte jich. Dodejte si sebevědomí a řekněte si, že své cíle dokážete úspěšně naplnit.
  • Mějte se rádi takoví, jací jste. Přijměte vlastní osobu se všemi pozitivy i negativy, nebuďte na sebe tak přísní, když pochybíte a zároveň oceňujte všechny své úspěchy.
  • Promluvte si se svými blízkými. Lidé, které milujete, vám dokážou pomoct odhalit vaše pozitivní stránky. Milují vás z různých důvodů, takže jejich vliv bude mít pozitivní účinky i na vaše sebevědomí.
 2. 2
  Vypište si seznam svých pozitivních atributů. V honbě za sebevědomým vystupováním zaměřte svou pozornost na věci, které vám sebevědomí dodávají. Přemýšlejte o svých pozitivech a vzpomeňte si na věci, které se vám povedly a ve kterých jste uspěli (bez ohledu na jejich významnost). Sestavte si tak seznam pozitivních věcí, které je na vás možné nalézt. Mezi takové věci patří například:
  • Jsem dobrý kamarád.
  • Jsem tvrdě pracující zaměstnanec.
  • Exceluji v matematice, fyzice, cizích jazycích, gramatice atd.
  • Vyhrál jsem několik šachových turnajů.
 3. 3
  Vzpomeňte si na hezké věci, které o vás někdo řekl. Vybavte si situace, ve kterých vám lidé skládali komplimenty. Budete tak o sobě přemýšlet v pozitivním duchu, což se projeví na vašem sebevědomém chování.
 4. 4
  Identifikujte to, co vám přidává na sebevědomí. Jakmile máte zmapované chvíle, ve kterých se cítíte sebejistě, můžete své schopnosti sebevědomého vystupování nasadit i na jiné situace.
  • Vypište si všechny situace, ve kterých se cítíte sebejistí. Pro každou ze zapsaných situací vypište důvod, proč se právě v ní cítíte tak sebevědomě. Například: “Sebejistě se cítím s přáteli. Důvod pro mé sebevědomí: Znám je již dlouhou dobu a vím, že mě nebudou soudit. Mají mě rádi takového, jaký jsem.”
  • Zapište si také veškeré situace, ve kterých se už tak pohodlně necítíte. Pro každou z těchto situací vypište důvody, které vám v sebevědomém vystupování brání. Například: “Sebevědomě se necítím v práci. Důvody, proč se necítím sebevědomě: Je to nová práce a já přesně nevím, co mám vlastně dělat. Moje nadřízená je poměrně vybíravá a stáhla mě z pracovní činnosti, kterou jsou dosud dělala.”
 5. 5
  Zaměřte se na vlastní zlepšení. Další dovedností či atributem, na kterém můžete zapracovat, je touha po úspěchu, a to v práci, ve škole, ve vztazích a kdekoli jinde. Všechno je pouze o soustředění. Sebevědomí lidé se soustředí na svou činnost tak dlouho, dokud nedosáhnou úspěchu. Lidé bez dostatečného sebevědomí budou svou pozornost zaměřovat na své obavy z toho jak vypadají v očích druhých (většinou se přitom jedná o naprosté nesmysly) a na to, že zase zklamou, místo aby se snažili najít vhodná řešení.
  • Zhodnoťte nějakou nedávnou událost, které jste se účastnili (například nějaký veřejný projev nebo pracovní pohovor) a vyjmenujte alespoň tři věci, které se vám podařily. Potlačíte tím své přirozené negativní myšlenky.[11]
 6. 6
  Umlčte svého vnitřního kritika. Negativní myšlení přináší mnoha lidem spoustu trápení. Často je ale založené na naprosto nepravdivých základech. Mezi takové myšlení můžeme zařadit výroky typu “Nejsem dost dobrý,” “Mám ve všem smůlu” nebo “Všechno vždycky pokazím.”
  • Jakmile se takové myšlenky objeví, uvědomte si je a zas je nechte odplout. Berte to tak, že jste si prostě osvojili tento negativistický zlozvyk, který ovšem můžete vlastním přičiněním změnit.
  • Postavte se svému negativnímu myšlení. Zkuste k takovým myšlenkám vždy postavit jejich opak a zhodnoťte, která strana je pravděpodobněší. Pokud se například přistihnete, jak říkáte “Jsem smolař,” postavte proti tomu několik situací ze svého života, kdy jste měli štěstí. Můžete si tak třeba říct “Mám štěstí, že mám střechu nad hlavou, jídlo na stole, oblečení ve skříni. Také při mně stojí rodina a přátelé. Navíc jsem loni vyhrál v loterii 10 000 korun.”
  • Uvědomte si, že váš vnitřní kritik nemá ve skutečnosti nikdy pravdu. Umlčíte-li ho, budete se chovat sebejistěji, protože se tak budete cítit, aniž by vás někdo neustále srážel dolů.
 7. 7
  Věřte ve svou schopnost překonávat výzvy. Svůj seznam pozitiv můžete použít pro posílení vlastní víry, že se ke všem životním výzvám postavíte čelem a s maximálním nasazením.[12]
  • Budete-li ale neustále přemýšlet o tom, co děláte špatně, vaše vnímání vlastní schopnosti dosahovat určitých cílů značně poklesne. Výsledkem bude úpadek vašeho sebevědomí a z něj plynoucí nejisté chování. Místo toho raději věřte, že dokážete všechno překonat.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Péče o vlastní osobu

 1. 1
  Oslavujte svou individualitu. Pravděpodobně existují určité věci, které byste na sobě chtěli změnit, ovšem nejprve musíte začít akceptovat sami sebe ve své aktuální podobě, než se do nějakých změn vůbec pustíte. Nesrovnávejte se s ostatními. Snažte se nepřemýšlet nad tím, co si o vás myslí druzí. Naučte se jít svou vlastní cestou a dělat věci, které chcete dělat.
 2. 2
  Dělejte něco, co vám dodá pocit síly. Uskutečněte něco, čeho jste v životě vždycky chtěli dosáhnout. Přihlašte se do nějakého kurzu, vstupte do klubu nebo dělejte cokoli jiného, v čem jste dobří. Dosažením něčeho, co vám dodá na pocitu síly, zároveň zlepší vaše sebevědomí.
 3. 3
  Začněte si vést deník. Každý den si zapisujte věci, na které jste hrdí, ať už se jednalo o projev laskavosti vůči někomu jinému nebo o něco pozitivního, co jste právě objevili. Kdykoli pak budete potřebovat nakopnout sebevědomí, můžete prolistovat vlastní deník a připomenout si, že jste v mnoha ohledech skvělí lidé.
 4. 4
  Udržujte vztahy se svými blízkými. Travte čas s lidmi, které milujete a kteří milují vás. Podpora takových lidí ve vašem životě dokáže přidat na sebevědomí v mnoha různých situacích. Mezi takové osoby můžete řadit členy rodiny, kamarády, partnery a další.
 5. 5
  Vyznávejte zdravý životní styl. Starejte se o své tělo, abyste se v něm mohli dobře cítit. Dostatečně cvičte a jezte zdravé potraviny. Cítíte-li se dobře ve svém těle, posiluje to zároveň vaši sebejistotu a samozřejmě také sebevědomé chování.[13]
  Reklama

Tipy

 • Jedinou osobou, na kterou musíte udělat dojem, jste vy sami. Snažte se žít spokojený život namísto neustálé snahy chovat se podle očekávání společnosti a dělat věci, které nechcete.
Reklama

Varování

 • Přílišná snaha o sebevědomé vystupování bude na okolí působit spíše jako nejistota, arogance a potřeba pozornosti.
Reklama

O tomto wikiHow

Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautorem článku je :
Licencovaná profesionální poradkyně
Tento článek spoluautorem článku je Trudi Griffin, LPC, MS. Trudi Griffin je licencovaný profesionální poradce ve Wisconsinu. V roce 2011 získala titul MS v Klinickém poradenství pro duševní zdraví na Marquette University. Tento článek byl zobrazen 5 622 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 5 622 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama