Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Kontingenční tabulky jsou interaktivní tabulky, které uživatelům umožňují slučovat a spojovat velké objemy dat do snadno čitelného tabelárního formátu, usnadňujícího reportování a analýzu. Lze jimi třídit, počítat a sčítat data, a navíc je lze využít v řadě tabulkových procesorů. Excel nabízí snadnou tvorbu kontingenčních tabulek jednoduchým přetažením relevantních dat do patřičných boxů. Tato data pak můžete filtrovat a třídit, a také v nich identifikovat trendy a vzory.

Část 1
Část 1 ze 3:
Založení kontingenční tabulky

 1. 1
  Otevřete si sešit, ze kterého chcete kontingenční tabulku vytvářet. Kontingenční tabulka umožňuje z dat ze sešitu vytvářet vizuální reporty. Můžete s ní počítat bez nutnosti vkládat jakékoliv vzorce a kopírovat buňky. K vytvoření kontingenční tabulky budete potřebovat sešit s několika záznamy.
  • Kontingenční tabulku také můžete v Excelu vytvořit z vnějšího zdroje dat, například z programu Access. Tabulku můžete vložit do prázdného sešitu v Excelu.
 2. 2
  Ověřte si, že jsou vaše data pro tvorbu kontingenční tabulky vhodná. Kontingenční tabulka není univerzálním řešením. Abyste mohli těžit z jejích výhod, musí vaše data splňovat určitá základní kritéria: [1]
  • Sešit by měl obsahovat minimálně jeden sloupec duplicitních hodnot. To v podstatě znamená, že by se minimálně v jednom sloupci měla data opakovat. V příkladu v další sekci obsahuje sloupec "Druh produktu" dvě hodnoty: "Stůl" a "Židle".
  • Sešit by měl obsahovat číselné údaje. Ty budou v kontingenční tabulce porovnávány a sčítány. V příkladu z další sekce obsahuje numerická data sloupec "Prodeje".
 3. 3
  Spusťte průvodce tvorbou kontingenční tabulky. Klikněte na vršku okna Excelu na záložku "Vložit", a poté na tlačítko "Kontingenční tabulka" v levé části panelu Vložit.
  • Pokud používáte Excel 2003 nebo starší, klikněte na nabídku Data a zvolte Kontingenční tabulka a kontingenční graf...
 4. 4
  Vyberte typ dat, který chcete použít. Ve výchozím nastavení vybere Excel všechna data z aktivního listu. Kliknutím a tažením myši můžete vybrat jen jeho určitou část, nebo můžete zadat rozsah buněk ručně.
  • Pokud využíváte data z externího zdroje, klikněte na možnost "Použít zdroj externích dat", a pak klikněte na tlačítko Zvolit připojení.... Procházejte připojenými databázemi, které máte v počítači uložené.
 5. 5
  Vyberte umístění kontingenční tabulky. Po nastavení rozsahu dat navolte ve stejném okně možnosti umístění. Ve výchozím nastavení umístí Excel tabulku do nového listu, přičemž budete mít možnost přepínat tam a zpět pomocí záložek na spodní hraně okna. Můžete si také zvolit umístění kontingenční tabulky do stejného listu, v němž se nachází vaše data. Pak budete mít možnost vybrat buňku, do které chcete tabulku umístit. [2]
  • Když jste s nastavením spokojeni, klikněte na OK. Dojde k vložení kontingenční tabulky a změně prostředí programu.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Nastavení kontingenční tabulky

 1. 1
  Přidejte řádkové pole. Při tvorbě kontingenční tabulky v zásadě třídíte data dle řádků a sloupců. Strukturu tabulky určuje to, který prvek kam přidáte. Přetáhněte pole ze Seznamu polí (napravo) do sekce Řádkových polí kontingenční tabulky, čímž dojde k vložení dat.
  • Příklad: vaše společnost prodává dva produkty: stoly a židle. Máte sešit s čísly (Prodeje) ke každému produktu (Druh produktu) prodanému v pěti obchodech (Obchody). Chcete zjistit, kolik kusů každého produktu bylo v každém obchodě prodáno.
  • Přetáhněte pole Obchody ze seznamu polí do sekce Řádková pole v kontingenční tabulce. Objeví se seznam obchodů, každý obchod v jednom řádku.
 2. 2
  Přidejte sloupcové pole. Stejně jako řádky, i sloupce vám umožňují třídit a zobrazovat vaše data. V příkladu výše jsme přidali pole Obchody do sekce Řádková pole. Abyste zjistili, kolik každého druhu produktu bylo prodáno, přetáhněte pole Druh produktu do sekce Sloupcová pole.
 3. 3
  Přidejte pole hodnot. Nyní, když máte rozvrženou strukturu, můžete přidat data, která chcete v tabulce zobrazit. Přetáhněte pole Prodeje do sekce Pole hodnot kontingenční tabulky. V tabulce uvidíte zobrazené údaje o prodejích obou produktů v každém z obchodů, a vpravo také sloupec Suma. [3]
  • Ve všech předchozích krocích můžete pole namísto do tabulky přetahovat i do odpovídajících rámečků v Seznamu polí.
 4. 4
  Přidejte do sekce více polí. Kontingenční tabulky umožňují do každé ze sekcí přidat více polí, což vám dává ještě přesnější kontrolu nad zobrazením dat. Uvažujme příklad výše a řekněme, že vyrábíte několik druhů stolů a několik druhů židlí. Váš sešit obsahuje údaje nejen o tom, zda je produkt židle nebo stůl (Druh produktu), ale také informace o konkrétním modelu prodaného stolu či židle (Model).
  • Přetáhněte pole Model do sekce Sloupcová pole. Sloupce se nyní rozdělí na prodeje jednotlivých modelů a prodeje druhů produktu. Pořadí, v jakém se tyto štítky zobrazují, můžete změnit kliknutím na tlačítko s šipkou vedle pole v rámečcích (u pravého dolního okraje okna). Pořadí změníte výběrem "Přesunout nahoru" či "Přesunout dolů".
 5. 5
  Změňte způsob zobrazení dat. Způsob zobrazení hodnot můžete změnit kliknutím na ikonu šipky vedle hodnoty v rámečku Hodnot. Zvolte možnost "Nastavení pole hodnot" a změňte výpočet hodnot. Například si můžete zobrazit procentuelní hodnoty místo absolutních, nebo průměr hodnot namísto jejich sumy.
  • Abyste mohli využít tuto funkci, je možné jedno pole do rámečku Hodnot přidat několikrát. V příkladu výše je zobrazena celková suma prodejů v každém obchodě. Při dalším vložení pole Prodeje můžete změnit nastavení hodnot tak, aby zobrazovalo procentuelní podíl celkových prodejů.
 6. 6
  Naučte se, jak hodnoty upravovat. Při změně způsobu výpočtu hodnot máte na výběr z několika možností, které by měli korespondovat s vašimi potřebami.
  • Suma – Suma je pro pole hodnot výchozím nastavením. Excel sečte všechny hodnoty ve zvoleném poli.
  • Počet – Vrací počet buněk zvoleného pole, které obsahují data.
  • Průměr – Vrací průměr hodnot ve zvoleném poli.
 7. 7
  Přidejte filtraci. Oblast "Filtr sestavy" obsahuje pole, která umožňují listovat souhrny dat v kontingenční tabulce na základě filtrace určitých skupin dat. Tato pole se chovají v reportu jako filtry. Například pokud nastavíte jako filtr namísto Popisku řádků pole Obchody, budete moci zobrazit celkové prodeje každého obchodu zvlášť, nebo naopak sledovat několik obchodů současně.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Využití kontingenční tabulky

 1. 1
  Třiďte a filtrujte výsledky. Jednou z klíčových funkcí kontingenční tabulky je schopnost třídit výsledky a zobrazovat dynamické reporty. Každý popisek můžete utřídit a vyfiltrovat kliknutím na dolů mířící šipku vedle záhlaví popisku. Takto můžete seznam seřadit, nebo z něj vyfiltrovat zobrazení jen určitých záznamů. [4]
 2. 2
  Aktualizujte sešit. Kontingenční tabulka se při změně zdrojového sešitu automaticky aktualizuje. To se skvěle hodí pro sledování sešitů a pozorování změn v nich. .
 3. 3
  Změňte uspořádání kontingenční tabulky. V kontingenční tabulce lze velmi snadno měnit umístění a pořadí polí. Zkuste jednotlivá pole přetáhnout na různá místa, abyste dostali kontingenční tabulku, která perfektně odpovídá vašim potřebám.
  • Právě odsud pochází název „pivot table“, anglický výraz pro kontingenční tabulku. Přesun dat na jiné místo je označovaný "pivoting" („otáčení“), neboť tak měníte směr zobrazení dat.
 4. 4
  Vytvořte si Kontingenční graf. Můžete jej využít pro dynamické zobrazování grafických reportů. Vytvořit kontingenční graf je hračka, neboť jej lze získat přímo z hotové kontingenční tabulky.
  Reklama

Tipy

 • Když použijete příkaz Importovat data z nabídky Data, získáte více možností, jak data vložit, od databázových spojení MS Office přes soubory Excelu, databáze Accessu, textové soubory, ODBC DSN, webové stránky až po OLAP a XML/XSL. Pak již můžete s daty pracovat stejně, jako by byla z listu v Excelu.
 • Pokud využíváte funkci Automatický filtr (v nabídce "Data", "Seřadit a filtrovat"), při vytváření kontingenční tabulky ji vypněte. Jakmile kontingenční tabulku vytvoříte, můžete ji zase zapnout.
Reklama

Varování

 • Pokud použijete data z existujícího sešitu, ujistěte se, že vybraný rozsah obsahuje na začátku každého sloupce dat unikátní název.
Reklama

Související články

Jak smazat prázdnou stránku ve Wordu
Jak na SD kartě odstranit ochranu proti zápisuJak na SD kartě odstranit ochranu proti zápisu
Jak vložit video do PowerPointuJak vložit video do PowerPointu
Jak kopírovat soubory v příkazovém řádkuJak kopírovat soubory v příkazovém řádku
Jak zjistit hesloJak zjistit heslo
Jak si změnit IP adresu (Windows)Jak si změnit IP adresu (Windows)
Jak ve Wordu otočit textJak ve Wordu otočit text
Jak změnit adresář v Příkazovém řádkuJak změnit adresář v Příkazovém řádku
Jak převést obrázek do formátu JPEGJak převést obrázek do formátu JPEG
Jak zjistit, zda máte na počítači BluetoothJak zjistit, zda máte na počítači Bluetooth
Jak přehrávat soubory MKVJak přehrávat soubory MKV
Jak zjistit zapomenuté heslo na WiFiJak zjistit zapomenuté heslo na WiFi
Jak kopírovat a vkládatJak kopírovat a vkládat
Jak otvírat portyJak otvírat porty
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 46 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 5 489 krát
Stránka byla zobrazena 5 489 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama