Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Životopis je seznam pracovních zkušeností a dovedností, které jste se v minulých zaměstnáních naučili. Pokud hledáte novou práci ve svém oboru, nebo v jiném oboru, ve kterém můžete ze svých zkušeností těžit, životopis je pro vás naprosto nezbytný. Microsoft Word umožňuje vytvořit životopis pomocí šablony (nebo pomocí průvodce ve Wordu 2003 a předchozích verzích), ale můžete si životopis připravit klidně i sami od začátku. Následující článek obsahuje tři metody vytváření životopisu v Microsoft Word a spoustu rad ohledně toho, co do životopisu patří a co ne.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Jak vytvořit životopis podle šablony (Word 2003, 2007 a 2010)

 1. 1
  Otevřete si nový soubor.
  • Ve Word 2003 vyberte z menu Soubor možnost Nový.
  • Ve Word 2007 klikněte na tlačítko Microsoft Office a z menu Soubor vyberte Nový.
  • Ve Word 2010 klikněte na Soubor a vyberte Nový z levého sloupce stránky.
 2. 2
  Vyberte si šablonu. V panelu Nový dokument si můžete zvolit šablonu, kterou již máte uloženou na disku, nebo si stáhnout šablonu z Microsoft Office Online.
  • Pokud chcete vybrat šablonu z počítače, klikněte na Nainstalované šablony a vyberte si požadovanou šablonu.
  • Pokud chcete šablonu stáhnout z Microsoft Office Online, vyberte z možností Životopis a vyhledejte si šablonu pro životopis (musíte být připojeni k internetu).
  • Šablonu si můžete stáhnout také z http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT010144894.aspx nebo ze stránek nějaké třetí strany. Šablony pro Word 2003 můžete použít i ve Wordu 2007 nebo 2010, ale šablony z novějších verzí ve starých verzích programu fungovat nebudou (na této stránce najdete také šablony pro Microsoft Publisher, které lze použít pouze v programu Publisher).
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Jak vytvořit životopis pomocí průvodce (pouze Word 2003)

 1. 1
  Vyberte si v menu Soubor možnost Nový. Zobrazí se vám stránka s novým dokumentem.
 2. 2
  Vyberte ze sekce Šablony možnost Můj počítač na levé straně panelu.
 3. 3
  Klikněte na menu Další dokumenty.
 4. 4
  Dvakrát klikněte na Životopis. Tím se vám spustí průvodce pro tvorbu životopisu. Pokud tuto možnost v programu nevidíte, nemáte ji nainstalovanou. Budete muset znovu spustit instalační program a nainstalovat ji.
 5. 5
  Řiďte se pokyny v průvodci. Program vás tvorbou životopisu provede krok za krokem.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Jak vytvořit životopis od začátku

 1. 1
  Rozhodněte se, jaký životopis chcete vytvořit. Životopisy lze rozdělit na tři základní typy: chronologický, funkční a curriculum vitae (CV).
  • Chronologický životopis uvádí vaše zkušenosti od těch nejčerstvějších až po ty nejstarší. U každé pracovní pozice jsou uvedeny činnosti, které jste měli na starosti. Většina chronologických životopisů uvádí pouze posledních 5 nebo 10 let pracovní historie, ale můžete uvést i významné zkušenosti z předchozích zaměstnání. Většina zaměstnavatelů v USA preferuje tento formát.
  • Funkční životopis uvádí nejprve vaše klíčové dovednosti a potom seznam pracovních zkušeností. Hodí se pro lidi, kteří mají spoustu schopností a dovedností, ale nemají moc pracovních zkušeností. Bohužel právě z tohoto důvodu většina zaměstnavatelů dává přednost jiným formátům životopisu. Tento formát se hodí pro lidi, kteří chtějí uplatnit své dovednosti při práci v jiném oboru.
  • Curriculum vitae je podrobný seznam vašich pracovních zkušeností od těch nejčerstvějších po ty nejstarší. Na rozdíl od chronologického a funkčního životopisu, které většinou nepřesahují 1-2 strany, CV zahrnuje všechny důležité informace. CV se používá nejčastěji v Evropě a také na univerzitách po celém světě.
 2. 2
  Zjistěte, zda váš životopis bude někdo číst osobně, nebo zda ho bude procházet skener. Protože velké společnosti neustále vypisují velké množství pracovních pozic, používají často počítačové skenery, které pomocí klíčových slov vyhledávají vhodné kandidáty. Tyto životopisy nevyžadují složité formátování, protože některé formátovací nástroje (například odrážky) většina skenerů nezpracuje.
 3. 3
  Otevřete si ve Wordu nový soubor.
 4. 4
  Uveďte své kontaktní informace. Tyto informace patří na horní stranu první strany životopisu a v pozměněné formě také do hlavičky všech ostatních stran. Uveďte své jméno, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu.
  • Můžete kontaktní údaje uvést na první stránce přímo do textu, nebo do hlavičky. Hlavička první stránky by měla být zarovnaná na střed a hlavičky ostatních stránek by měly být zarovnané doleva a vpravo by mělo být číslo stránky.
  • Můžete hlavičky také oddělit od těla životopisu čárou. Používejte u všech stránek stejný styl oddělení.
  • Uveďte emailovou adresu, kterou máte od svého internetového poskytovatele, protože tato doménová jména vypadají profesionálněji, než webové služby jako je Hotmail nebo Yahoo. Emailová adresa by se měla skládat z vašeho jména, z vašich dovedností – nepoužívejte žádné dětinské a neprofesionální uživatelské jméno.
 5. 5
  Rozhodněte se, jaké sekce do svého životopisu zahrnete. V rámci třech základních typů životopisu je možné informace v životopisu přiřadit k některým z následujících nadpisů, podle typu životopisu, který si zvolíte. Nadpisy napište jako první, abyste měli životopis blokově zarovnaný a potom doplňte zbývající informace.
  • Cíle: Tato sekce se objevuje na začátku chronologického a funkčního životopisu a jde o jednu větu, která shrnují cíle daného životopisu. V poslední době se od této sekce často upouští, protože ji mnoho zaměstnavatelů považuje za zbytečnou.
  • Shrnutí dosavadních úspěchů a kvalifikací: Seznam klíčových dovedností, vlastností a úspěchů, které vás kvalifikují na pozici, o kterou se ucházíte. Tato sekce je u funkčního životopisu většinou delší, než u chronologického životopisu. Úspěchy byste měli uvádět kvantifikovatelně („Vyvinul jsem nové postupy, které společnosti ušetřily 2 miliony dolarů za rok.“).
  • Dovednosti: U funkčního životopisu jde o samostatnou sekci, zejména u pracovních pozic, u kterých je nutné umět pracovat s počítačem. U chronologických životopisů je tato sekce většinou krátká. Svoji pracovní historii můžete uvést před touto sekcí, nebo po ní – podle toho, která sekce vašeho životopisu na potenciálního zaměstnavatele udělá lepší dojem.
  • Pracovní historie/zkušenosti: Uveďte své pracovní zkušenosti od nejnovějších po ty nejstarší a ke každé uveďte také dobu, kterou jste na daném místě pracovali (měsíc a rok). V chronologickém životopisu byste měli nejprve uvést data, ve funkčním životopisu byste měli nejprve uvést název pracovní pozice. (Pokud jste v jedné společnosti pracovali na více pozicích, můžete pro danou společnost vytvořit podnadpis a uvést všechny pracovní pozice v obráceném chronologickém pořadí.) V chronologickém životopise uveďte ke každé pracovní zkušenosti vaši náplň práce a dosažené úspěchy. Můžete uvést také dobrovolnické práce, které se vztahují k pozici, o kterou se ucházíte.
  • Vzdělání: Uveďte všechny univerzity a technické školy, které jste navštěvovali. Tato sekce je většinou pod sekcí s pracovními zkušenostmi (pokud nejste čerstvý absolvent – v tomto případě by ji měla předcházet).
  • Reference: Tato sekce do životopisu patří pouze v případě, že ji zaměstnavatel vyžaduje, nebo že vám může značně pomoci – v opačném případě ji vypusťte. (Můžete si také připravit přílohu k životopisu, do které uvedete všechny své reference.) Do životopisů už se nemusí psát „Reference na vyžádání,“ protože je to všem jasné.
 6. 6
  Naformátujte životopis. Až budete mít všechny informace uvedené, můžete životopis naformátovat. Zde uvádíme několik tipů ohledně formátování.
  • Vyberte si jednoduchý a snadno čitelný font (Times New Roman, Book Antiqua), nebo serif font (Arial, Calibri, Century Gothic). Veškerý text by měl být psán velikostí 10-12, s výjimkou jména na první straně životopisu, které může být velikostí 14 nebo 18. Pokud životopis budete někomu předávat, napište své jméno, nadpisy a názvy pracovních pozic tučně.
  • Na obou stranách stránky byste měli nechat dostatečné okraje. Většinou stačí využít běžné okraje Wordu.
  • Nadpisy sekcí zarovnejte doleva. Po nadpisu můžete nechat jeden řádek volný a mezi obsahem a dalším nadpisem vynechejte dva řádky.
  • Pokud budete svůj životopis někomu odevzdávat, uveďte své kvalifikace v sekci Shrnutí kvalifikací a své pracovní činnosti pod každý název pozice. Používejte jednoduché odrážky, které neodvedou pozornost od textu. Pokud vytváříte životopis, který bude zpracován skenerem, vynechejte odrážky, ale odsaďte text, jako kdyby v něm odrážky byly.
  • Pokud máte životopis jen na jednu nebo dvě strany, můžete upravit řádkování v menu Odstavec. Můžete si také zobrazit značky odstavců a odstranit všechny přebytečné mezery.
  Reklama

Tipy

 • Nevytvářejte si životopis až si budete hledat novou práci. Pokud jste dosáhli nějakého pracovního úspěchu, nebo jste změnili zaměstnání, aktualizujte si životopis co nejdříve. Díky tomu si ušetříte práci v době, kdy budete chtít čas věnovat zejména hledání práce.
 • Uveďte své jméno a název pracovní pozice, o kterou se ucházíte do názvu souboru svého životopisu. Když budete životopis posílat potenciálnímu zaměstnavateli, příjemce bude schopen ho ihned odlišit od těch ostatních.
 • Přizpůsobte svůj životopis pozici, na kterou se hlásíte. Můžete informace jinak seřadit, uvést něco navíc, nebo některé sekce úplně vypustit. Znamená to, že můžete mít několik verzí životopisu pro různé pracovní příležitosti.
 • Kromě toho, že byste měli napsat také přílohu s referencemi, si můžete připravit doplňkový životopis obsahující výčet vašich vydaných prací /pokud se hlásíte na textařskou pozici/, nebo seznam projektů, na kterých jste pracovali.
Reklama

Varování

 • Všechny informace v životopisu musejí být fakticky i gramaticky správně. Životopis nesmí mít žádné pravopisné chyby. Vzhled a formát životopisu je odrazem vašich schopností – snažte se, aby vás životopis dobře reprezentoval.


Reklama

Pomohl vám tento článek?

Reklama