Stáhnout PDF Stáhnout PDF

MySQL může být trochu děsivé. Všechny příkazy musíte zadat přes příkazový řádek, neexistuje grafické rozhraní. Proto vám však může základní znalost tvorby a úpravy databáze ušetřit spoustu času a bolehlavu. Postupujte podle tohoto návodu a vytvořte si databázi amerických států a jejich obyvatelstva.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:
Vytvoření a úprava databáze

 1. 1
  Vytvořte databázi. Z příkazového řádku MySQL zadejte příkaz CREATE DATABASE <JMENODATABAZE>;. Nahraďte <JMENODATABAZE> jménem databáze. To nesmí obsahovat mezery.
  • Například pro vytvoření databáze všech států USA můžete zadat CREATE DATABASE staty_usa;
  • Poznámka: příkazy musí být psány velkými písmeny.
  • Poznámka: všechny příkazy MySQL musí končit ";". Pokud na středník zapomenete, stačí vložit ";" na další řádek, čímž spustíte předchozí příkaz.
 2. 2
  Zobrazte si seznam dostupných databází. Zadejte příkaz SHOW DATABASES; , který vypíše všechny uložené databáze. Krom té právě vytvořené uvidíte také databáze mysql a test. You can ignore these for now.
 3. 3
  Vyberte svou databázi. Po vytvoření je třeba databázi vybrat, abyste ji mohli začít upravovat. Zadejte příkaz USE staty_usa;. Uvidíte zprávu Database changed, která oznamuje, že je nyní aktivní databází právě staty_usa .
 4. 4
  Vytvořte tabulku. Tabulka je tím, co uchovává informace v databázi. Pro vytvoření tabulky musíte v prvním příkazu zadat veškeré její formátování. Tabulku vytvoříte následujícím příkazem: CREATE TABLE staty (id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, stat CHAR(25), populace INT(9));. Tím vytvoříte tabulku s názvem "staty" se třemi poli: id, stat a populace.
  • Příkaz INT vytvoří pole id, obsahující pouze čísla (integery).
  • Příkaz NOT NULL brání tomu, aby zůstalo pole id prázdné.
  • PRIMARY KEY určuje pole id jako primární klíč tabulky. Klíčem by mělo být vždy pole, kde se každá hodnota může objevit jen jednou.
  • Příkaz AUTO_INCREMENT automaticky přiřazuje poli id rostoucí číselnou hodnotou, což v podstatě automaticky čísluje každý záznam.
  • Příkazy CHAR(znaky) a INT(integery) určují datové typy, které jsou v těchto polích povoleny. Číslo vedle příkazu udává, kolik znaků či číslic lze do pole zapsat.
 5. 5
  Vložte do tabulky záznam. Když máte tabulku vytvořenou, je načase začít do ní zadávat informace. První příkaz vložte následujícím příkazem: INSERT INTO staty (id, stat, populace) VALUES (NULL, ‘Alabama’, ‘4822023’);
  • Tento příkaz v podstatě říká databázi, aby danou informaci vložila do tří patřičných polí tabulky.
  • Jelikož pole id obsahuje NOT NULL, zadáním hodnoty NULL bude automaticky přiřazeno číslo 1, a to díky příkazu AUTO_INCREMENT.
 6. 6
  Vytvořte další záznamy. Jedním příkazem můžete zadat více položek. Pro zadání dalších tří států použijte následující příkaz: INSERT INTO staty (id, stat, populace) VALUES (NULL, ‘Alaska’, ‘731449’), (NULL, ‘Arizona’, ‘6553255’), (NULL, ‘Arkansas’, ‘2949131’);.
 7. 7
  Spusťte v databázi dotaz. Nyní, když máte vytvořenou základní databázi, můžete zadat dotaz vracející konkrétní výsledky. Nejprve zadejte příkaz: SELECT * FROM staty_usa;. To vypíše celou databázi, což značí příkaz "*", který znamená "vše".
  • Pokročilejší dotaz vytvoříte zadáním následujícího příkazu: SELECT stat, populace FROM staty_usa ORDER BY populace;. Tím dostanete tabulku států seřazenou nikoliv podle abecedy, ale podle populace. Pole id nebude zobrazeno, protože jste požádali pouze o záznamy stat a populace.
  • Pro seřazení států dle populace v opačném pořadí zadejte následující příkaz: SELECT stat, populace FROM staty_usa ORDER BY populace DESC;. Příkaz DESC seřadí státy v sestupném pořadí, tedy od nejvyššího po nejnižší. [1]
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 2:
Pokračování s MySQL

 1. 1
  Nainstalujte si MySQL na počítač s Windows. Zjistěte, jak nainstalovat MySQL na domácí PC.
 2. 2
  Vymažte databázi MySQL.
 3. 3
  Naučte se programovat v PHP a ovládat MySQL. Se znalostí PHP a MySQL získáte možnost vytvářet pro zábavu i profesionálně robustní webové stránky.
 4. 4
  Zálohujte si databázi MySQL. Zálohování dat je vždy vhodné, zvláště pokud jde o důležitou databázi.
 5. 5
  Změňte strukturu své databáze. S měnícími se potřebami databáze může být nutné upravit její strukturu tak, aby byla schopná pracovat s odlišnými informacemi.
  Reklama

Tipy

 • Některé z nejběžnějších datových typů: (Celý seznam najdete v dokumentaci mysql na http://dev.mysql.com/doc/)
  • CHAR(délka) – řetězec znaků o dané délce
  • VARCHAR(délka) – řetězec znaků s proměnnou délkou, maximálně však o délce délka
  • TEXT – řetězec znaků s proměnnou délkou, maximálně však o velikost 64 KB textu
  • INT(délka) - 32bitový integer (celočíselná hodnota) s maximální délkou délkačíslic (znaménko '-' se u záporných čísel počítá jako 'číslice')
  • DECIMAL(délka,desetiny) – Desetinné číslo o celkové délce zobrazovaných znaků délka'. Údaj desetiny udává maximální počet povolených desetinných míst
  • DATE – hodnota data (rok, měsíc, den))
  • TIME – hodnota času (hodina, minuta, sekunda)
  • ENUM("hodnota1","hodnota2", ....) – seznam číslovaných hodnot
 • Některé volitelné parametry:
  • NOT NULL – musí být zadána hodnota, pole nesmí zůstat prázdné
  • DEFAULT vychozi_hodnota – pokud není zadána hodnota, doplní se do pole vychozi_hodnota
  • UNSIGNED – u numerických polí zajišťuje, že není hodnota nikdy záporná
  • AUTO_INCREMENT – hodnota se automaticky zvyšuje s přidáním řádku tabulky.
Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautor od:
wikiHow Staff Writer
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 2 634 krát
Stránka byla zobrazena 2 634 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama