Stáhnout PDF Stáhnout PDF

SQL serverové databáze jsou jedněmi z nejčastěji nasazovaných databází, z části přitom právě díky tomu, jak snadná je jejich tvorba a údržba. Se zdarma dostupným programem s grafickým rozhraním (GUI), jako je třeba SQL Server Management, si vůbec nemusíte lámat hlavu s příkazovým řádkem. Pokračujte na krok 1 a dozvíte se, jak databázi vytvořit a během pár minut do ní začít vkládat data.

Postup

 1. 1
  Nainstalujte si software SQL Server Management Studio. Jde o zdarma dostupný program od Microsoftu, který umožňuje připojit se k SQL serveru a spravovat ho z grafického rozhraní – tedy bez použití příkazového řádku.
  • Pro připojení ke vzdálenému SQL serveru budete potřebovat tento software, nebo podobný.
  • Uživatelé Maců mohou použít open-source programy typu DbVisualizer nebo SQuirreL SQL. Jejich rozhraní se liší, obecně však vše funguje stejně. [1]
 2. 2
  Spusťte SQL Server Management Studio. Při prvním spuštění budete dotázání, k jakému serveru se chcete připojit. Pokud už máte server spuštěný, nastavený a disponujete přístupovými právy, která jsou pro připojení nezbytná, stačí zadat jeho adresu a přihlašovací údaje. Pokud chcete vytvořit lokální databázi, nastavte jí jméno (Database Name) na . a do políčka pro přihlášení napište "Windows Authentication".
  • Pro pokračování klikněte na Connect.
 3. 3
  Najděte složku Databases. Po připojení k serveru, lokálnímu i vzdálenému, se na levé straně obrazovky otevře okno Object Explorer. Na vršku stromu Object Explorer uvidíte server, ke kterému jste připojení. Pokud není rozložený, klikněte na tlačítko "+" vedle něj. Jste ve složce Databases.[2]
 4. 4
  Vytvořte novou databázi. Pravým tlačítkem klikněte na složku Databases a vyberte "New Database...". Objeví se okno, v němž budete moci nastavit databázi před jejím založením. Pojmenujte ji, abyste ji snadno našli. Většina uživatelů pak již může nechat zbytek polí ve výchozím nastavení. [3]
  • Všimněte si, že při zadání jména databáze dochází k automatickému vytvoření dalších dvou souborů: Data a Log. Soubor Data uschovává veškerá data z databáze, zatímco do souboru Log jsou zapisovány změny databáze.
  • Klikněte na OK, čímž vytvoříte databázi. Nyní se nová databáze objeví v rozložené složce Databases. Bude mít ikonu válce.
 5. 5
  Vytvořte tabulku. Abyste do databáze mohli ukládat dat, musíte v ní vytvořit datovou strukturu. Tabulka slouží k organizaci informací zadávaných do databáze a musíte ji vytvořit, abyste mohli pokračovat dále. Rozevřete si novou databázi ve složce Databases, pravým tlačítkem klikněte na složku Tables a zvolte "New Table...".
  • Na zbytku obrazovky se otevřou okna, pomocí nichž můžete s tabulkou pracovat.
 6. 6
  Vytvořte Primární klíč. Velmi doporučujeme jako první sloupeček tabulky vytvořit primární klíč (Primary Key). Ten slouží jako identifikační číslo, neboli číslo záznamu, díky kterému můžete k jednotlivým záznamům později snadno přistupovat. Pro jeho vytvoření zadejte do pole Column Name "ID", do pole Data Type napište int a odškrtněte "Allow Nulls." V panelu nástrojů klikněte na ikonu klíče, čímž nastavíte sloupeček jako primární klíč.
  • Nulové hodnoty nemůžete povolit, protože vždy chcete, aby měl první záznam nejméně číslo "1". Kdybyste nulové hodnoty povolili, první záznam by byl "0".
  • V okně Column Properties sjeďte dolů, kde najdete možnost Identity Specification. Rozložte ji a nastavte pole "(ls Identity)" na "Yes". Tím automaticky zvýšíte hodnotu ve sloupci ID s každým přidaným záznamem, takže se efektivně a automaticky každý záznam očísluje.
 7. 7
  Pochopte strukturu tabulek. Tabulky se skládají z polí neboli sloupců. Každý sloupec představuje jeden parametr databázového záznamu. Pokud byste například tvořili databázi zaměstnanců, potřebovali byste sloupce "Jmeno", "Prijmeni", "Adresa" a "TelefonniCislo".
 8. 8
  Vytvořte zbytek sloupců. Když dokončíte nastavení políčka primárního klíče, všimněte si, že se pod ním objevila další pole. Do nich můžete zadat svůj další sloupec. Vyplňte pole, která se vám hodí, a dejte si pozor na výběr správného datového typu dle informace, kterou budete do daného sloupce zadávat:
  • nchar(#) – Tento datový typ byste měli používat pro text, tedy například jména a adresy. Číslo mezi závorkami udává maximální počet znaků povolený v tomto poli. Nastavením limitu zajistíte, že bude databáze upravovatelná. Telefonní čísla byste měli ukládat také v tomto formátu, protože s nimi nepotřebujete provádět matematické operace.
  • int – Sem patří celá čísla. Obvykle se využívá pro pole ID.
  • decimal(x,y) – Sem se ukládají čísla v desetinném tvaru, čísla mezi závorkami udávají celkový počet číslic a počet číslic za desetinnou čárkou. Například decimal(6,2) uloží čísla jako 0000.00.
 9. 9
  Tabulku si uložte. Po vytvoření všech sloupců musíte před započetím zadávání informací tabulku uložit. Klikněte na ikonu Uložit v panelu nástrojů, a poté zadejte jméno tabulky. Je moudré pojmenovat si tabulku tak, aby název napovídal její obsah, zvláště pak ve větších databázích s více tabulkami.
 10. 10
  Přidejte do tabulky data. Jakmile máte tabulku uloženou, můžete do ní začít vkládat data. Rozložte složku Tables v okně the Object Explorer. Pokud zde nevidíte svou novou tabulku, klikněte na složku Tables pravým tlačítkem a zvolte Refresh. Pravým tlačítkem klikněte na tabulku a vyberte "Edit Top 200 Rows".[4]
  • V okně se uprostřed se zobrazí pole, kam můžete začít zadávat data. Pole ID se vyplní automaticky, takže jej zatím ignorujte. Vyplňte informace do zbytku polí. Když kliknete na další řádek, uvidíte, že se pole ID prvního řádku automaticky doplní.
  • Pokračujte, dokud nezadáte všechny potřebné informace.
 11. 11
  Spusťte tabulky, aby se uložila data. Když se zadáváním informací skončíte, klikněte pro uložení tabulky na tlačítko Execute the table, čímž data uložíte. SQL server se v pozadí spustí a zpracuje data do sloupců, které jste vytvořili. Toto tlačítko vypadá jako červený vykřičník. Můžete stisknout také Ctrl+R , čímž rovněž tabulku spustíte.
  • Pokud došlo k chybě, ukážou se vám před spuštěním tabulky nesprávně vyplněná pole.
 12. 12
  Vyžádejte si data. V tuto chvíli již máte hotovou tabulku. Tabulek můžete v každé databázi vytvořit libovolné množství (limit sice existuje, většina lidí se s ním však nesetká, pokud nepracují s databázemi na profesionální úrovni). Nyní si můžete nechat data vypsat a využít je ve zprávách, nebo k jiným administrativním potřebám.
  Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 16 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 6 778 krát
Kategorie: Kancelář
Stránka byla zobrazena 6 778 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama