Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Spojnicové grafy se nejvíce používají při sledování dat v určitém časovém úseku. Osa X představuje časové rozmezí a osa Y data grafu. Mezi některé použití spojnicových grafů patří: sledování prodeje během roku, sledování změn studentských výsledků během určitého časového období, nehodovost na silnicích během let. Dá se říci, jednoduše vše, co můžeme vyjádřit v časové rovině. Před tím, než se nadějete, vás tento návod zasvětí do základů spojnicových grafů.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:
Vytvořte základní tabulku

 1. 1
  Zadejte data. Pro správnou funkci spojnicového grafu jsou potřebné dvě osy dat. Zadejte svá data do dvou sloupců. Pro snadnější použití zadejte data pro osu X (údaje o čase) do levého sloupce a sledované údaje do sloupce pravého. Například při sledování pravděpodobnosti úspěchu sportovního týmu, bychom měli mít roky výher v levém sloupci a k nim odpovídající skóre ve sloupci pravém.
 2. 2
  Klikněte na tlačítko vložit. V horní části Excel okna, z výběru tabulek, vyberte Vložit , abyste viděli vše, co je možné vložit do pracovního listu Microsoft Excel.
 3. 3
  Klikněte na tabulku výběru grafů, kde naleznete možnost pro spojnicový graf. Vyberte ho. Na vašem pracovním listě se objeví prázdný graf bez dat.
  • Dle verze vašeho Excelu se ale může stát, že zde nenaleznete možnost vložit spojnicový graf. Najděte tedy ikonu, která vypadá jako spojnicový graf a při najetí myši přes tuto ikonu si potvrdíte, zda se opravdu jedná o nabídku spojnicového grafu. Když přes ikonu přejedete myší, objeví se vám nápis vložit spojnicový graf.
  • Objeví se několik možností pro spojnicové grafy. Pokud máte velké množství dat, vyberte si standardní spojnicový graf. Pokud máte ale pouze malé množství dat, vyberte čárový graf s body, protože dobře zobrazuje údaje v řadě. Opět najeďte kurzorem myši nad ikonu pro zobrazení vysvětlivky, na co daná ikona slouží.
 4. 4
  Vyberte data. Když kliknete na graf, otevře se vám menu návrhu grafu. Ve skupině dat klikněte na vybrat zdroj dat. Otevře se vám okno pro výběr zdroje dat.
  • Vyberte místo oblasti dat. Po otevření okna výběr zdroje dat označte všechny buňky obsahující date, ze kterých chcete vytvořit spojnicový graf, včetně názvů sloupců.
 5. 5
  Naformátujte vaše data. V nabídce vybrat zdroj dat pod nabídkou popisky vodorovné osy (kategorie) klikněte na tlačítko upravit. Vyberte sloupec obsahující data, která chcete mít na ose X, ta bývá velmi často časem. Vyberte celý sloupec kliknutím na písmeno nad sloupcem a poté potvrďte ok v okně popisky os. Díky tomu je osa X pojmenována dle toho, jak jste si vyznačili v hlavičce.
  • Po tom, co jste přidali sloupec osy X do popisků vodorovné osy (kategorie), odstraňte sloupec z položek legendy. Vyberte a poté klikněte na tlačítko odstranit.
 6. 6
  Váš základní spojnicový graf je hotov. Můžete upravit vzhled svého grafu pravým kliknutím myši na graf a výběru oblasti pro formát. Toto vám dá možnost různých velikostí a barev čar a linií grafu. To samé můžete udělat se kterýmkoliv prvkem grafu, a to právě kliknutím pravého tlačítka myši a výběrem možnosti formát.
  • Můžete změnit název grafu tím, že název vyberete jedním kliknutím myši a po druhém kliknutí se aktivuje textový kurzor. Ve výchozím stavu je název totožný s označením vašich dat..
  • Můžete změnit velikost grafu kliknutím a přidržením rohu grafu vaší myší. Tahem myší poté změníte jeho velikost.
 7. 7
  Pomocí přednastavených stylů pro úpravu grafu upravte vizuální prvky grafu. Můžete změnit různé aspekty vašeho grafu přes nabídku stylů.
  • Můžete vložit vysvětlivky nebo obrázky do grafu pro zvýraznění vašich údajů.
  • Můžete použít nabídku stylů pro upravení legendy a toho, jak budou osy označeny.
  • Také si můžete vybrat z několika přednastavených rozvržení v návrhovém menu.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 2:
Přidejte další sadu dat

 1. 1
  Vyberte data. Pro vytvoření druhé sady dat zadejte vaše data do tabulky tak, jak jste to udělali předtím. Tato data by měla mít stejnou časovou posloupnost jako data z první sady. Po dokončení budete mít tři sloupce o stejné délce.

Nejsnadnější metoda

 1. 1
  Zkopírujte data. Vyberte buňky, které chcete zahrnout ve své tabulce, včetně názvu sloupce a poté stiskněteCtrl+C pro zkopírování.
 2. 2
  Vložte data. Vyberte oblast grafu a poté stiskněte Ctrl+V pro vložení dat jako nové linie. Pokud se vám však tato linie nezobrazí, štěte dále.
  • Ujistěte se, že opravdu vybíráte celý graf a ne jen osu X, osu Y nebo jen název grafu.
  Reklama

Pokročilá metoda

 1. 1
  Klikněte na tabulku. Poté vyberte data ve hlavičce dat. Otevře se vám okno vybrat zdroj dat.
  • V nabídce položky legendy klikněte na tlačítko přidat.
  • V poli "Název série" vyberte buňku s názvem nadpisu pro váš druhý set dat.
  • V poli hodnota řad vyberte buňky, které obsahují vaše nová data. Toto pole musí zahrnovat znaménko "=" před vašimi hodnotami nebo vám Excel oznámí chybu..
  • Stiskněte OK. Vrátíte se do okna výběr zdroje dat. Vaše nová linie dat se poté objeví ve grafu.
 2. 2
  Zvýrazněte vaše další hodnoty v rámci položky legendy. Poté v rámečku popisky vodorovných os (kategorie) klikněte na tlačítko upravit. Vyberte znovu určený sloupec pro čas. Toto zamezí záměně štítků os X v grafu.
 3. 3
  Vaše druhá linie byla přidána a správně označena. Naformátujte graf pomocí kroků výše, aby odpovídala vzhledu vaší tabulky.
  Reklama

Související články

O tomto wikiHow

JL
Spoluautor od:
Technologický spisovatel & Editor
Tento článek spoluautor od Jack Lloyd. Jack Lloyd je technologický spisovatel a editor pro wikiHow. Má více než dva roky zkušeností s tvorbou a editací článků souvisejících s technologiemi. Je technologickým nadšencem a učitelem angličtiny. Tento článek byl zobrazen 9 946 krát
Stránka byla zobrazena 9 946 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama