Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Ať už chcete zabránit zhoršování stavu životního prostředí, pomoci chudým oblastem v ekonomickém rozvoji nebo řešit jiné důležité problémy, práce u OSN může být ideální právě pro vás. Organizace spojených národů (OSN) je obrovským zaměstnavatelem a oproti soukromým společnostem nabízí spoustu příležitostí pro uplatnění a rozvoj kariéry. Na každou volnou pozici se hlásí spousta uchazečů, avšak s dobrou přípravou a trochou štěstí dokážete konkurenci porazit a získat své vysněné místo u OSN.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Jak se připravit na přihlášku

 1. 1
  Vyhledejte si, jaké jsou kariérní možnosti u OSN. Projděte si webové stránky OSN, abyste zjistili, jaké pracovní pozice jsou dostupné u OSN. Které oblasti vás zajímají nejvíce? Existují oblasti, na které jste kvalifikovaní? Existují oblasti, v kterých byste chtěli pracovat, ale na které nemáte dostatečnou kvalifikaci? Před zahájením hledání zaměstnání u OSN si projděte nejrůznější webové stránky. Například:
 2. 2
  Rozhodněte se, jaká „kategorie pracovníků“ je pro vás ta nejvhodnější a v které byste si rádi našli práci. Pozice u OSN jsou rozděleny do kategorií, z nichž každá vyžaduje specifické vzdělání a expertízu. Kategorie jsou dále rozděleny do několika úrovní, z nichž každá vyžaduje jinou úroveň vzdělání. Rozhodněte se, která kategorie je pro vás ta nejlepší, na základě vašich dovedností, zájmů a zkušeností. Zde jsou nabízené možnosti:[1]
  • Professional a vyšší kategorie (P and D)
  • General Service a související kategorie (G, TC, S, PIA, LT)
  • National Professional Officers (NO)
  • Field Service (FS)
  • Senior Appointments (SG, DSG, USG and ASG)
 3. 3
  Ujistěte se, že máte potřebné vzdělání a zkušenosti. Každá práce požaduje specifické vzdělání a zkušenosti. Předtím, než se přihlásíte na danou pozici, se ujistěte, že opravdu splňujete dané požadavky. Pokud je nesplňujete, tak vaše přihláška nebude brána v potaz. Tady jsou běžné požadavky na pozice u OSN:
  • Plynulá znalost angličtiny nebo francouzštiny (pracovní jazyky OSN). Plynulá znalost dalších jazyků je pro mnoho pozic výhodou; především se jedná o znalost arabštiny, čínštiny, španělštiny nebo ruštiny.
  • Minimálně dosažený bakalářský titul vysokoškolského studia. Spousta pozic u OSN vyžaduje minimálně bakalářský titul. Specializované pozice vyžadují vyšší stupně vzdělání v dané oblasti. Některé všeobecné pozice na nižší úrovni (většinou úřednické nebo sekretářské pozice v kategorii General Service) však požadují pouze maturitu a relevantní pracovní zkušenosti.
  • Pracovní zkušenost v podobné oblasti. Obvykle OSN požaduje pracovní zkušenost od 1 až do 7 let – záleží na pozici, na kterou se hlásíte.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Jak se přihlásit na práci u OSN

 1. 1
  Projděte si volné pracovní pozice. Podívejte se na kariérní webovou stránku OSN[2] , kde si můžete projít volné pracovní pozice na sekretariátu OSN. Také můžete použít UNjobfinder, kde si můžete projít volné pracovní pozice u všech poboček OSN. Volné pracovní pozice jsou neustále aktualizovány, takže pokud zrovna nemůžete najít pozici, která sedí k vašim cílům a zkušenostem, vraťte se později.
 2. 2
  Vytvořte si účet “My UN”. Klikněte na tlačítko “Register as a User” v horní části kariérní webové stránky OSN. Do volných polí vyplňte své jméno, emailovou adresu, datum narození a své uživatelské jméno a heslo.
 3. 3
  Vytvořte si vlastní profil, tzv. “Personal History Profile” (PHP). Po registraci budete požádáni o vytvoření PHP. Tento profil bude vaše osobní online resumé, které bude zahrnovat obecné informace o vás, vašem vzdělání a pracovních zkušenostech. Stačí, když to vyplníte pouze jednou. Později PHP můžete různě upravovat s ohledem na pozici, na kterou se hlásíte.
  • PHP můžete vyplnit okamžitě nebo až později. Vyplnění bude trvat asi 30 až 60 minut. Můžete si jej průběžně ukládat a vracet se k němu kdykoliv se vám zachce.
  • Důkladně vyplňte své PHP, aby bylo detailní, přesné a prostě perfektní. Poté, co se přihlásíte na nějakou pozici, tak vaše PHP je první (a zpočátku jediná) věc, co váš potenciální zaměstnavatel uvidí. Pokud je vaše PHP nepřehledné a plné chyb (gramatických, atd.), tak vaše žádost poputuje do koše.
  • Své PHP můžete aktualizovat kdykoliv. Mějte ho však perfektně připravené už v momentě, kdy se hlásíte na nějakou pozici.
 4. 4
  Zvolte si pozici, na kterou se chcete přihlásit. Ujistěte se, že splňujete všechny požadavky. Pokud je nesplňujete, tak buď mějte vážné důvody, proč jste vhodní kandidáti na danou pozici nebo se na ni ani nehlaste. OSN sice tvrdí, že se můžete hlásit na neomezený počet pozic, ale nebudete působit příliš důvěryhodně, pokud se budete hlásit i na pozice, na které nemáte požadované kvalifikace.
 5. 5
  Podejte přihlášku na danou pozici podle instrukcí. Budete požádání o zaslání nejaktuálnější verze vašeho PHP a dalších informací, které daná pozice vyžaduje. Pokud je to nutné, aktualizujte své PHP.
  • Poskytněte svoji emailovou adresu, na které bude vaše přihláška potvrzena. Pokud neobdržíte žádné potvrzení během 24 hodin po podání přihlášky, kontaktujte je.
 6. 6
  Počkejte na pozvání na pohovor. Pouze kandidáti, kteří jsou vybrání na pohovor, budou kontaktováni. A to může nějakou dobu trvat. Stav přihlášky můžete kontrolovat na svém účtu “My UN” v sekci “Application History”. U spousty pozic budete muset ještě složit nějakou zkoušku, aby vaše přihláška byla zvážena. Postupujte podle pokynů u konkrétní pracovní pozice, na kterou se hlásíte.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Jak se přihlásit na Young Professionals Programme

 1. 1
  Ujistěte se, že splňujete vstupní požadavky. Young Professionals Programme (YPP, nebo-li Program pro mladé profesionály) je mířen na talentované, mladé muže a ženy, kteří mají málo nebo žádnou pracovní zkušenost. Ti, kteří splňují základní požadavky, budou muset složit psanou a ústní zkoušku, aby se rozhodlo, zda jsou vhodní pro program YPP. Základní vstupní požadavky jsou:
  • Mít 32 let a méně
  • Mít alespoň bakalářský titul v jedné z nabízených pracovních oblastí[3]
  • Plynně mluvit anglicky nebo francouzsky
  • Být státním příslušníkem zúčastněné země
 2. 2
  Vytvořte si účet “My UN”. Klikněte na tlačítko “Register as a User” v horní části kariérní webové stránky OSN. Do volných polí vyplňte své jméno, emailovou adresu, datum narození a své uživatelské jméno a heslo.
 3. 3
  Vytvořte si vlastní profil, tzv. “Personal History Profile” (PHP). Po registraci budete požádáni o vytvoření PHP. Tento profil bude vaše osobní online resumé, které bude zahrnovat obecné informace o vás, vašem vzdělání a pracovních zkušenostech.
  • PHP můžete vyplnit okamžitě nebo až později. Vyplnění bude trvat asi 30 až 60 minut. Můžete si jej průběžně ukládat a vracet se k němu kdykoliv se vám zachce.
  • Nezapomeňte vyplnit pole vaší národnosti, "Country of Nationality". Mělo by se jednat o zemi, která se účastní programu YPP.
 4. 4
  Podejte přihlášku na vybranou pozici. Jako kandidát YPP si budete muset vybrat práci označenou s "YPP Examination." Vyberte si pozici v oblasti, která vás zajímá a na kterou máte dostatečnou kvalifikaci. Vyplňte pole o vašem studiu, “Main Course of Study” a “Field of Study”, a pracovních zkušenostech. Můžete zaslat pouze jednu přihlášku ke zvážení.[4]
  • Po vyplnění daného formuláře, klikněte na "Apply Now", aby došlo k odeslání vaší přihlášky. Pro úspěšné odeslání přihlášky budete muset zodpovědět několik otázek a souhlasit s podmínkami. Následně obdržíte email s potvrzením vaší přihlášky.
  • Vaše přihláška bude zvážena a následně budete pozvání na zkoušku nebo vám bude sděleno, že nejste vhodní pro daný program.
 5. 5
  Udělejte písemnou zkoušku. Pokud jste vybráni, tak budete pozváni na písemnou zkoušku. Zkouška trvá 4 ½ hodiny a skládá se z 2 částí: „General Paper“, který je stejný pro všechny pracovní pozice a „Specialized Paper“, který testuje znalosti z konkrétní oblasti. Pokud uspějete, tak budete pozváni na ústní zkoušku.[5]
 6. 6
  Udělejte ústní zkoušku. Jedná se o interview, které je řízeno komisí, tzv. „Specialized Board“, která rozhodne, zda máte schopnosti a dovednosti na práci v rámci YPP nebo ne. Po zkoušce vás kontaktuje „Central Examinations Board“ se sdělením o tom, zda jste byli přijmutí do programu YPP nebo ne.
 7. 7
  Přijměte doporučení od „Central Examinations Board“. Pokud váš pohovor byl úspěšný, tak „Central Examinations Board“ vás doporučí na pozici v programu YPP. Jakmile je volná pracovní pozice, která je vhodná právě pro vás, tak obdržíte pracovní nabídku.
  • Doporučení však neznamená, že automaticky obdržíte práci. Šance jsou sice vysoké, ale přesto nabídka práce záleží na aktuální dostupnosti ve vámi zvolené oblasti.
  • Pokud váš pohovor nebyl úspěšný, tak vás kontaktuje „Central Examinations Board“ se sdělením, že neobdržíte doporučení.
  Reklama

Tipy

 • Buďte velmi pečliví při vyplňování své přihlášky. Dobře si vše překontrolujte, abyste se vyhnuli gramatickým chybám, chybějícím informacím, atd. Nezapomeňte, že i ta nejmenší chybička je důvod pro vyřazení vaší přihlášky – konkurence je obvykle obrovská.
 • Snažte se získat co nejvíce informací emailem nebo po telefonu. Zeptejte se na to, jestli nějaký současný zaměstnanec OSN se uchází o danou pozici. Budete mít představu o tom, jaké konkurenci čelíte. Nebuďte však překvapeni, pokud je těžké získat další informace.
 • Pohlaví je výhodou: podle Článku 8 v Chartě OSN by OSN měla podporovat rovnoprávnost mezi muži a ženami na všech pracovních pozicích OSN. OSN však při nabírání nových zaměstnanců podle svého řádu (ST/AI/2006/3, Section 9.3) zvýhodňuje ženy. Pokud se žena dostane na seznam doporučených kandidátů, tak na něm zůstane po dobu 3 let. Během těchto 3 let bude mít nárok na pracovní nabídku od OSN. Muži jsou ze seznamu doporučených kandidátů odstraněni po 2 letech.
 • Podejte přihlášku brzo. Přihlášky na poslední chvíli jsou většinou vnímány s despektem. Navíce je pravděpodobné, že spousta lidí podá svoji přihlášku na poslední chvíli, takže vaší přihlášce bude věnováno méně času. Pozdní přihlášky nebudou brány v potaz vůbec.
 • Často se stává, že lidé, kteří získají práci u OSN, už znají někoho, kdo pracuje pro OSN. Koho znáte? Zjistěte si, jak můžete poznat lidi, kteří vám mohou pomoct se získáním práce u OSN. Ne vždy jsou vaše kvalifikace to nejdůležitější. Také nezapomeňte na kvóty podle zemí – mohou být pro vás buď velkou výhodou nebo nevýhodou.
Reklama

Varování

 • Nezapomeňte, že práce pro OSN není nutně ta úžasná, ohromující práce, díky které budete moct zachránit svět. Vyhledejte si dostatek informací o práci u OSN a přečtěte si knihy od lidí, co pro OSN pracovali. Výplata a benefity jsou u OSN sice skvělé, ale spousta zaměstnanců si často stěžuje na přílišnou byrokracii, nedostatek kreativity, neschopnost využít inciativy a nepotismus. Na druhou stranu, nic se nezmění, pokud se to někdo nepokusí změnit k lepšímu. Buďte si však předem vědomi všech plusů a mínusů.
 • Nedávejte o sobě informace navíc, pouze v případě, že jste o to požádáni. Akorát tím naštvete potenciální zaměstnavatele, kteří to budou považovat za obcházení pravidel přihlášky a tím pádem budou mít důvod, proč vás vyloučit z přijímacího procesu. Využijte až interview na dokázání toho, jak jste skvělí.
 • Buďte připraveni na to, že budete muset čekat velmi dlouhou dobu, než obdržíte jakoukoliv odpověď. Ani 8 měsíců není nic nezvyklého.
 • OSN volně nepřijímá životopisy a resumé. Pro přihlášení se na volnou pracovní pozici vždy musíte použít online systém.
 • Nehlaste se na pozice, na které nemáte požadované kvalifikace. Lidé mají dobrou paměť a vyřadí vás i z přijímacího procesu na další pracovní pozice. Při hlášení se na jednotlivé pozice použijte svůj úsudek.
 • Buďte připravení na zdlouhavý přijímací proces. Máte-li to štěstí, tak může zahrnovat několik kol.
Reklama

O tomto wikiHow

Amber Rosenberg, PCC
Spoluautorem článku je :
Kariérní kouč
Tento článek spoluautorem článku je Amber Rosenberg, PCC. Amber Rosenberg je koučem pro život a kariéru v San Francisco Bay Area. Má 20 let zkušeností v oboru a pracovala ve společnostech, technologiích a neziskových organizacích. Amber studovala na Coaches Training Institute a účastní se Mezinárodní federace koučování (ICF). Pomohla tisícům profesionálů najít radost ze své kariéry. Tento článek byl zobrazen 5 999 krát
Kategorie: Svět práce
Stránka byla zobrazena 5 999 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama