Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pohřbívání sošky sv. Josefa je tradiční a oblíbený způsob, ke kterému se lidé často uchylují, když se snaží prodat dům. Přesné umístění sošky se může lišit v závislosti na tom, koho se zeptáte, ale stále je tu obecný způsob, který byste měli dodržet.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Pohřbívání sošky

 1. 1
  Kupte si sošku sv. Josefa. Nejlépe nějakou menší, jednoduchou sošku, aby se snadněji pohřbívala. Sošku sv. Josefa můžete zakoupit v obchodech s církevními a liturgickými potřebami nebo online.
  • Ideální výška sošky je něco mezi 7,5 až 10 cm.
  • Dnes je možné zakoupit „balíček sv. Josefa na prodej domu“ v maloobchodech a také od některých realitních kanceláří. Balíčky většinou obsahují malou sošku sv. Josefa, vytištěnou modlitbu a instrukce jak postupovat.
 2. 2
  Sošku zabalte do kusu látky. Použijte jemnou, čistou utěrku nebo podobný materiál a sošku jím několikrát obmotejte, tak aby zakryl celou sošku včetně vršku a spodku. Zvažte, jestli ji dále chcete vložit do uzavíratelného plastového sáčku.
  • Rovněž můžete sošku zabalit do plastové fólie nebo jí rovnou vložit do plastového sáčku, bez toho aniž byste jí předem zabalili do kusu látky. Smyslem toho všeho je, aby se soška co možná nejméně poničila a ušpinila.
  • Zabalení sošky je nejen praktické, ale je to také známka respektu. I když sošku pohřbíváme, sv. Josef je stále světec a tak byste k němu měli projevit určitou míru úcty.
 3. 3
  Pohřběte sošku. Vykopejte na zahradě díru hlubokou tak, aby se do ní vešla celá soška. Tu pak položte do díry a zahrňte zeminou. Mějte na paměti, že místo kde přesně má být soška zakopána, se může lišit, v závislosti na tom, koho se na to zeptáte, takže neexistuje jedna jasná volba.
  • Nejčastější je pohřbít sošku v blízkosti cedule „Na prodej“ nebo v blízkosti cesty. Sošku do díry umístěte vzhůru nohama a čelem k domu.[1]
  • Jiní tvrdí, že by se soška měla pohřbít čelem k cestě nebo silnici, aby symbolizovala odchod z domova.
  • Některé tradice říkají, že by se soška měla položit do díry pravou stranou nahoru nebo na záda, s hlavou mířící k domu jako šipka.[2]
  • Rovněž můžete zvážit umístit sošku 1 metr od průčelí domu nebo zakopat na květinové zahrádce před domem.
 4. 4
  Zvažte, že sošku pohřbíte do květináče. Pokud žijete v bytě nebo v apartmá možná nemáte zahrádku, kam by se dala soška pohřbít. Za těchto okolností můžete sošku pohřbít do velkého květináče. Květináč se soškou pak umístěte na balkon, terasu nebo na okenní parapet.
  • Do květináče můžete klidně něco zasadit, i když to není podmínkou.
  • Mějte na paměti, že zbytek rituálu se nemění. Soška by měla být rovněž zabalena do ochranného obalu a mělo by se s ní zacházet s úctou.
 5. 5
  Zvažte, jestli si nechcete nechat sošku doma.[3] Pokud si myslíte, že pohřbít sošku sv. Josefa je neuctivé, tak si ji raději vystavte doma. Nejlepší místo pro sošku je na okně nebo na stole s jasným výhledem na ceduli „Na prodej“ v zahrádce.
  • Pokud sošku vystavujete, není potřeba jí zabalit do ochranné látky.
  • Pohřbívání sošky je otázka tradice a ne církevní doktríny. Žádná katolická doktrína neříká, že pohřbení sošky sv. Josefa vám pomůže prodat dům. Církevní učení říká, že důležitý je samotný akt prosby k sv. Josefovi, aby zakročil při pomoci prodat ,dům. Takže vystavit sošku doma by mělo fungovat stejně jako jí pohřbít.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Odříkejte modlitbu

 1. 1
  Modlitba po pohřbení sošky. Ihned po tom, co sošku pohřbíte, byste měli odříkat modlitbu k sv. Josefovi, v níž žádáte o jeho zakročení. Samotná modlitba může být různá, od předem napsané modlitby po modlitbu od srdce.
  • Některé modlitby „vyhrožují“ sv. Josefovi, v podstatě říkají, že pokud se chce dostat ze země, tak by měl prodat váš dům. Takovéto modlitby však jistým způsobem podkopávají svůj smysl a nejsou moc často užívané.
  • Nejlepší je použít jednoduchou, skromnou modlitbu jako je například tato:
   • "Ó svatý Josefe, tvá ochrana je velká a silná, tvou přímluvu bůh rychle vyslyší. Do tvých rukou vkládám všechny své prosby a touhy. Ó svatý Josefe, pomoz mi svou mocnou přímluvou. Vypros pro mě od svého Božského syna všechna potřebná duchovní požehnání. Skrze Krista našeho pána. Stojím zde tobě oddán, pod tvou nebeskou mocí a chci ti vzdát poctu a dík jako jednomu z nejvíce milujících otců. Ó svatý Josefe, nikdy nejsem znaven, když uvažuji o tom, jak si objímal Ježíše a choval ho spícího ve své náruči. Neodvažuji se přiblížit, zatímco Ježíšek spí blízko tvého srdce. Obejmi ho a polib za mě a popros jej, aby mi tento polibek vrátil v mé poslední hodině. Ó svatý Josefe, oroduj za nás. Amen. "[4]
 2. 2
  Odříkejte modlitbu každý den, dokud se dům neprodá. Ačkoliv odříkat jedinou modlitbu během pohřbívání sošky je dobré, opakování modlitby každý den dokazuje vaší víru a úctu. Můžete říkat stejnou modlitbu každý den nebo klidně i jinou vhodnou modlitbu.
 3. 3
  Zkuste novénu devíti dnů. Namísto odříkávání standardní modlitby každý den, můžete zkusit novénu. Novéna je modlitba pronášená po devět po sobě jdoucích dní. Existují různé variace, ale v zásadě říkáte každý den jinou modlitbu, kterou následuje Otčenáš. Můžete například zkusit následující novénu:[5]
  • Den první: O Bože, vůdce těch co poslouchají a pomocníku těch co slyší tvůj hlas, promlouvej ke mně, jako jsi promlouval ke svatému Josefovi a pomoz mi dosáhnout cíle, jež si mi vytyčil.
  • Den druhý: O Bože, miluješ svůj lid a žehnáš našim obyčejným životům, které pokojně vedeme. Požehnej mojí práci, jako jsi požehnal sv. Josefovi, jakkoli jednoduchá může být. Nechť vše co dělám, ať dělám s láskou.
  • Den třetí: Ó Bože, vždy věrný, vždy pamatuješ na nás a tvoje požehnání se s časem objeví. Pomoz mi v Tebe věřit, jako sv. Josef v Tebe věřil a nikdy mne nenech ztratit mou víru v přenádherné dary, jež si mi slíbil.
  • Den čtvrtý: Bože, požehnej mojí rodině. Nenech, aby mezi nás přišlo zlo. Jen pokoj ať je v srdcích našich.
  • Den pátý: Ó Bože, který miluješ děti, buď dnes k našim dětem hodný. Dej jim oči z víry, aby uviděly, milující srdce aby vítaly život a zajisti jim místo po tvém boku.
  • Den šestý: Bože našeho nebeského domova, požehnej náš domov na tomto světě. Dovol, aby duch Marie a Josefa seděly vždy u našeho stolu a provázeli naše slova a činy a požehnej našim dětem.
  • Den sedmý: Bože, náš otče, dopřej, aby tvůj otcovský duch doprovázel ty, jež jsou právě teď otci. Jako Josef, dej jim srdce naplněná láskou pro své manželky a děti, trpělivost a sílu odpouštět.
  • Den osmý: Bože, dej přístřeší těm, kteří ho potřebují, a přiveď k sobě rozdělené rodiny. Dopřej nám dostatek jídla a slušnou práci, aby zasloužili jsme si náš chléb. Postarej se o nás, O Bože.
  • Den devátý: Požehnej všem rodinám, Ó Pane, zvláště těm potřebným. Pamatujíc na život Tvého syna, modlíme se za chudé, za ty co postrádají vlastní domov, za ty v exilu. Dopřej jim ochrany, jako jsi ji dopřál sv. Josefovi, Ó Bože.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Vykopejte sošku

 1. 1
  Poté co se váš dům prodá, vykopejte sošku. Jen co podepíšete smlouvu a domluvíte poslední detaily, znovu vykopejte sošku z jejího přechodného bydliště na zahrádce. Odstraňte ochranou látku a omyjte jakoukoliv špínu, která se na sošku dostala.
  • Legenda praví, že pokud necháte sošku zakopanou na zahrádce, noví majitelé nezůstanou dlouho a dům bude měnit majitele, dokud nebude soška vykopána.
  • I když neexistuje žádný důkaz, který by tuto legendu podpořil, soška by se při nejmenším měla vykopat na znamení úcty.
 2. 2
  Vzdejte dík. Pomocí modlitby vzdejte dík nejdříve Bohu a pak sv. Josefovi za jeho pomoc. Můžete poděkovat pomocí vlastní modlitby ze srdce nebo můžete odříkat obecnou předem napsanou děkovnou modlitbu. Každopádně nejdůležitější je modlit se upřímně.
  • Děkovná modlitba může například vypadat takto:
   • "Nebeský Otče, děkuji ti za život, který jsi mi dal a za všechna požehnání, jimiž jsi obdařil mě i ostatní lidi, jak v tento den tak každý den. Děkuji ti za dobré i zlé, za tvoje pochopení a odpuštění a tvojí svatou moc, bez které nejsme nic. Děkuji ti v tento den za tvoje dary a nikdy nekončící lásku. I když jsme všichni hříšníci, prosím tě odpusť mi vše zlé, co jsem udělal. I když jsme proti tobě nepodstatní, děkuji ti, že jsi obětoval svého jediného syna Ježíše Krista za naše hříchy. Jen ty nás opravdu znáš, Otče a víš, jestli jsou naše srdce plné dobroty. Ještě jednou ti ze srdce a z duše děkuji. Ve jménu Krista. Amen. "[6]
 3. 3
  Sošku vystavte ve vašem novém domově na čestném místě. Protože vám sv. Josef pomohl prodat dům, je zvykem vystavit sošku v novém domě jako vzdání díků a úcty.
  • Místo, kam sošku vystavíte, nemusí být nic speciálního. Jednoduše ji postavte na stůl nebo na krbovou římsu.
  Reklama

Tipy

 • Věřte. Pohřbení sošky sv. Josefa je akt víry a ne jen pověra nebo něco co děláte pro štěstí. Jednejte upřímně, modlete se ze srdce a věřte, že se vám dostane pomoci, o kterou žádáte.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Soška sv. Josefa NEBO balíček sv. Josefa pro prodej domu
 • látku na zabalení sošky
 • uzavíratelná plastový sáček

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku pracovali dobrovolní autoři, kteří jej v průběhu času upravili a vylepšili. Tento článek byl zobrazen 2 823 krát
Kategorie: Náboženství
Stránka byla zobrazena 2 823 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama