Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Toužíte po vlastní společnosti? Chcete být svým vlastním šéfem a mít v rukou svůj osud? Je to těžké? To bezpochyby. Je to velká výzva? Každopádně ano. Musíte být bohatí a vzdělaní a musíte mít velké zkušenosti? To vůbec ne! Dokážete to i vy? Samozřejmě! Jak to tedy udělat, aby to vyšlo? Všechno si důkladně naplánujte. Existuje několik ověřených tipů, které vám umožní založit si vlastní společnost. Na co tedy ještě čekáte?

Část 1
Část 1 ze 6:

Základy

 1. 1
  Musíte mít nápad. Může jít o produkt, který chcete vyrábět, nebo o službu, kterou chcete lidem nabízet. Může to být i něco, co lidé zatím ani nevědí, že budou potřebovat, protože to ještě nebylo vynalezeno!
  • Je užitečné a také zábavné mít kolem sebe chytré a kreativní lidi, kteří vám s nápady pomohou. Začněte jednoduchými otázkami, jako „Co chceme vytvořit?“ Nemusíte zatím tvořit obchodní plán, stačí jen vymyslet si nápady. Některé nápady budou špatné, některé budou obyčejné, ale jistě se vynoří i několik nápadů, které budou mít skutečný potenciál.
 2. 2
  Definujte si své cíle. Chcete být finančně nezávislí a nakonec prodat svoji společnost tomu, kdo vám nabídne nejvíce peněz? Chcete mít malou, ale udržitelnou společnost, která vás bude bavit a poskytne vám pravidelný příjem? Na tyto otázky si musíte odpovědět hned ze začátku.
 3. 3
  Vymyslete si název. Název společnosti si můžete vymyslet ještě dříve, než budete mít její náplň práce. Když budete mít dobrý název, možná vám to pomůže zjistit, čemu se budete chtít věnovat. Až budete mít plán a věci se začnou trochu vybarvovat, možná vás napadne ideální název sám od sebe. Nebojte se ale vymýšlet ho i v počátečních fázích – vymyslete si název, který můžete při plánování využívat a když se vám později nebude líbit, budete ho moci změnit.
  • Můžete si vzít příklad z Beatles, kteří své písně často pojmenovávali vtipnými názvy a po dokončení je upravovali. Například píseň Yesterday se původně jmenovala Míchaná vejce.
 4. 4
  Určete si svůj tým. Chcete pracovat sami, nebo s několika přáteli? Když na to nebudete sami, budete mít více nápadů – víc hlav víc ví. Dva lidé dohromady jsou silnější, než součet jejich inteligencí a kreativity.
  • Vezměte si například Johna Lennona a Paula McCartneyho, Billa Gatese a Paula Allena, Steva Jobse a Steva Wozniaka, nebo Larryho Page a Sergeje Brina. V každém z těchto případů těmto lidem partnerství pomohlo vytěžit to nejlepší z obou partnerů a všichni z nich se nakonec stali milionáři. Je partnerství garancí toho, že vyděláte spoustu peněz? Ne, ale rozhodně stojí za to to vyzkoušet.
 5. 5
  Vybírejte si moudře. Při výběru obchodního partnera buďte opatrní. To, že je někdo vaším nejlepším přítelem nemusí znamenat, že vám to spolu půjde i v byznysu. Zamyslete se nad těmito věcmi:
  • Doplňuje tento člověk vaše slabiny? Nebo máte oba stejné silné stránky? Pokud se navzájem nemáte čím doplnit, budete oba pracovat na stejných věcech a to ostatní zůstane zanedbáno.
  • Máte stejnou představu o budoucnosti společnosti? Je jasné, že se budete hádat o detailech, ale měli byste mít stejný názor na všechny důležité věci. Když se neshodnete na podstatných věcech, mohlo by to podnik nezvratně poškodit. Ujistěte se, že se celý tým shodne na těch nejdůležitějších věcech.
  • Pokud budete pořádat pohovory, nejprve si něco zjistěte o tom, jak si vybrat správného uchazeče. Nejde jen o zkušenosti a univerzitní diplomy. Talenty lidí se někdy liší od konvenčních posuzovacích norem a je tedy důležité umět v lidech najít to, co se vám bude skutečně hodit.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 6:

Příprava obchodního plánu

 1. 1
  Vytvořte si obchodní plán. Obchodní plán vám pomůže určit, co budete potřebovat ke spuštění vaší společnosti. Shrnuje základní smysl společnosti do jednoho dokumentu. Také vytváří mapu investorů, bankéřů a dalších lidí, kteří budou mít zájem o vaši společnost a kteří vám mohou pomoci. Existuje spousta skvělých knih o tvorbě obchodních plánů, které vám pomohou. Měli byste si jich několik koupit (v knihkupectví, nebo přes internet). Ve zkratce by váš obchodní plán měl obsahovat následující prvky:
 2. 2
  Shrnutí: Váš plán bude muset obsahovat několik částí. První z nich je shrnutí. Popište celkový koncept společnosti, její financování, kolik peněz budete potřebovat, v jakém stádiu se vaše společnost nachází, popište její právní statut, uveďte všechny partnery a krátkou historii společnosti a vše ostatní, co by mohlo vaši společnost uvést v lepším světle.
 3. 3
  Popis: Popište svoji společnost detailněji a uveďte, jakou pozici na trhu by měla zaujímat. Komu budete prodávat své produkty a jak je budete distribuovat? Uveďte, zda jste akciová společnost, společnost s ručením omezeným, nebo živnostník a napište také důvod. Popište svůj produkt, jeho silné stránky a důvody, proč ho lidé budou chtít.
 4. 4
  Marketingové strategie: Pokud chcete uspět, musíte se dobře orientovat na trhu. Nejprve tedy provádějte průzkumy trhu a zjistěte si, kdo bude váš produkt chtít, jak to udělat, aby pro tyto lidi byl zajímavý a jaký je váš tržní potenciál. Až budete mít všechny tyto informace, měli byste je prodat lidem, kteří budou číst váš obchodní plán.
 5. 5
  Konkurenční analýza: Až budete mít všechny body uvedené výše, budete vědět, kdo jsou vaši konkurenti. Zjistěte si, které společnosti se zabývají stejnými nebo podobnými věcmi a jak se jim podařilo uspět. Je důležité si také všímat jejich chyb a zaměřit se i na společnosti, kterým se nepodařilo přežít.
 6. 6
  Plán rozvoje: Jak budete svůj produkt vyrábět? Jste o službu, nebo o něco složitějšího – software, fyzický produkt, jako je například hračka? Zjistěte si, jak ho budete vyrábět. Definujte si celý postup od získání materiálu až po sestavení, balení, skladování a logistiku. Budete potřebovat více lidí? Budete spolupracovat s odbory? Všechny tyto věci si musíte důkladně promyslet.
 7. 7
  Naplánujte si posloupnost funkcí: Kdo bude vedoucí a kdo bude podřízený? Definujte si svoji společnost od recepční až po ředitele a určete každému člověku jeho roli. Když budete znát svoji organizační strikturu, budete si moci lépe naplánovat provozní náklady a zjistit, jaký kapitál budete potřebovat. Pamatujte si, že vaše společnost se bude muset vyvíjet a že zatím jde jen o základní představu o tom, jak to bude fungovat. Až bude společnost růst, budete muset tyto věci měnit a přizpůsobovat se. V mnoha případech slovo „zaměstnanci“ znamená pouze vás a různé konzultanty, například právníky a účetní. Je to naprosto v pořádku, ale musíte počítat s tím, že za každou konzultaci budete platit a jednou si budete muset najmout zaměstnance.
 8. 8
  Finanční náklady: Popište, kolik plánujete utratit a kolik plánujete vydělat. Tato část plánu je nejdynamičtější a pravděpodobně i nejdůležitější pro dlouhodobou stabilitu společnosti, takže byste ji během prvního roku podnikání měli měnit každý měsíc a během druhého roku každé tři měsíce. Později bude stačit finanční plán upravovat jednou za ro.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 6:

Právní stránka věci

 1. 1
  Najděte si právníka nebo právního poradce. Na cestě k úspěšné společnosti budete muset řešit spoustu překážek. Některé z těchto překážek budou sestávat z hord dokumentů plných pravidel a regulací, od nájemních smluv až po městské vyhlášky, povolenky, státní regulace, daně, poplatky, smlouvy, akcie, partnerské dokumenty atd. Když budete mít někoho, komu budete moci zavolat, když budete potřebovat, budete mnohem klidnější a budete vědět, že neuděláte žádnou zbytečnou chybu.
  • Vyberte si někoho, s kým si padnete do oka a kdo bude dobře rozumět vaší společnosti. Měl by mít hodně zkušeností ve vaší oblasti, protože nezkušený právník by vám mohl způsobit velké pokuty, nebo dokonce i vězení.
 2. 2
  Sežeňte si účetního. Budete potřebovat někoho, kdo se vám bude umět postarat o finance. I když sami zvládnete své účetní knihy, budete potřebovat člověka, který dobře rozumí daním. Daně společností jsou velmi složité, takže budete potřebovat minimálně daňového poradce. Bez ohledu na to, jakou pravomoc bude mít, musí jít o někoho důvěryhodného.
 3. 3
  Založte si právní jednotku. Budete se muset rozhodnout, jaký typ společnosti chcete mít. Je to důležité kvůli daním a také kvůli investorům. Většina lidí zná akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, ale většina malých firem operuje pod jedním z následujících typů: [1] :
  • Živnostník. Pokud budete spravovat svůj podnik sami, nebo s manželem či manželkou (bez zaměstnanců), měli byste založit tento ty podnikání.
  • Partnerská společnost – tu si založte, pokud budete spolupracovat s partnerem.
  • Omezené partnerství – společnost se skládá z několika partnerů, kteří jsou zodpovědní za problémy společnosti a několika omezených partnerů, kteří zodpovídají pouze za částku, kterou investovali. Všichni spolu sdílejí výnosy a ztráty.
  • Partnerská společnost s ručením omezením je společnost, ve které žádný z partnerů nezodpovídá za ztráty jiného partnera.
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 6:

Management financí

 1. 1
  Pokryjte si vstupní náklady. Jak budete svoji společnost ze začátku financovat? Vezměte si úvěr, získáte kapitál, najdete si andělského investora, nebo použijete vlastní úspory? Snažte se být realističtí. Pravděpodobně nezačnete hned vydělávat tolik, kolik do společnosti vložíte, takže byste měli mít dostatečné rezervy na to, abyste udrželi společnost v chodu, dokud si na sebe nezačne vydělávat. Když podceníte kapitál, nebudete mít šanci uspět.
  • Čtyři základy investic jsou: investoři, rodina, přátelé a hlupáci
 2. 2
  Připravte si více, než minimum. Můžete si určit, že budete pro založení společnosti potřebovat například 1.000.000Kč. Získáte milion, nakoupíte stoly a tiskárny, materiály a potom přijde druhý měsíc, společnost stále roste, musíte platit nájem, musíte vyplatit zaměstnance a přijde vám spousta faktur. Když se stane něco takového, jedinou možností bude to celé zabalit. Nejlepší tedy bude mít rezervy alespoň na rok bez příjmů.
 3. 3
  Naplánujte si všechny nákupy a náklady na minimum. Ze začátku nebudete potřebovat kancelář v centru, nejdražší židle a drahá umělecká díla a zdech. Bude vám stačit malá kancelář na dobré adrese a klienty ze začátku můžete vodit na schůzky do kavárny přes ulici (setkávejte se s nimi třeba na recepci). Mnoho společností zkrachovalo kvůli tomu, že nakupovaly ze začátku drahé vybavení, místo aby se zaměřily na samotný byznys.
 4. 4
  Naplánujte si toho co nejvíce dopředu. Na všechny náklady si připravte tabulky a plánujte. Za kolik chcete svůj produkt prodávat? Kolik bude stát jeho výroba? Vypracujte si základní tabulku financí a počítejte se všemi náklady – nájem, energie, zaměstnanci atd.
 5. 5
  Sledujte své konkurenty. Všímejte si toho, za kolik prodávají své produkty a zjistěte si, zda můžete ten svůj nějak vylepšit a prodávat ho ze lepší cenu. Pokud například poskytnete o rok delší záruku, nebo servis zdarma či jeden produkt navíc, budete pro zákazníky zajímavější.
  • Konkurence není jen o zboží a službách. Jde také o sociální a environmentální důvěryhodnost. Spotřebitelé musí vidět, že vás zajímají pracovní zákoníky a nepoškozujete životní prostředí. Když získáte různá ocenění a certifikace v těchto oblastech, zákazníci uvidí, že je váš produkt v souladu s jejich hodnotami.
 6. 6
  Spravujte své provozní náklady. Sledujte provozní náklady a upravujte je podle svých prognóz. Kdykoli uvidíte, že se něčím plýtvá – elektřinou, telefony, kancelářskými potřebami nebo třeba obaly – rozhlédněte se a odhadněte, kolik toho skutečně potřebujete. Minimalizujte všechny náklady tak, jak to jen půjde. Ze začátku myslete úsporně. Můžete si spoustu věcí pronajmout, místo kupovat a používat předplacené plány pro služby, které potřebujete, místo abyste se upisovali dlouhodobým smlouvám.
 7. 7
  Zjistěte, jak dostanete zaplaceno. Budete muset vymyslet, jakým způsobem dostanete od svých klientů nebo zákazníků zaplaceno. Můžete si pořídit platební systém, který se hodí pro malé společnosti, protože nevyžaduje příliš papírování. Pokud ale technologii nefandíte, můžete si jednoduše založit podnikatelský účet.
  • Podnikatelský účet je účet, který vám banka spojí s obchodníky, kteří budou za vaše zboží přijímat platby kreditními a debetními kartami. Dříve se bez takového účtu nemohlo platit kartami velkých společností. Nyní díky systému Square je to jinak, takže tuto možnost využívat nemusíte.
  Reklama
Část 5
Část 5 ze 6:

Marketing

 1. 1
  Pořiďte si webové stránky. Pokud chcete prodávat své zboží přes internet, pořiďte si vybavení pro elektronické prodeje a zařiďte si webové stránky. Udělejte je tak, aby na ně lidé rádi chodili a rádi na nich nakupovali.
 2. 2
  Najměte si profesionální webové designéry. Bude vás to stát více peněz, ale investice do kvalitní a funkční stránky se vám rychle vrátí. Vaše stránka musí vypadat profesionálně a fungovat naprosto dokonale. Pokud pomocí stránky lidé budou platit, investujte do bezpečnostního šifrování a spolupracujte pouze s ověřenými a solidními společnostmi.
 3. 3
  Probuďte v sobě publicistu. Můžete svému produktu skutečně věřit, ale nebude vám to k ničemu, když mu nebudou věřit i ostatní lidé. Pokud jste v marketingu noví, nebo se vám marketing nezamlouvá, budete to muset překonat a začít se tomu věnovat. Budete si muset vytvořit důvěryhodnou reklamu, která lidi přesvědčí o tom, že si mají vaše služby nebo produkty koupit. Musí odrážet hodnotu, účel a potenciál toho, co nabízíte. Napište si několik reklamních sloganů a vyberte si ten, který vám bude znít nejlépe. Potom si ho pořádně natrénujte.
  • Nechejte si vytisknout zajímavé a profesionální vizitky.
 4. 4
  Zapracujte na sociálních médiích. Můžete to udělat ještě dříve, než budete mít podnik připravený a zvýšit tím zájem klientů. Využijte Facebook, Google+, Twitter a všechny další sociální sítě, které vám mohou pomoci rozšířit povědomí o vaší společnosti. Musíte vytvořit cvrkot, díky kterému lidé budou mít zájem o vaše produkty. (Vždy si oddělte obchodní účty od těch osobních. Každý příspěvek byste měli psát tak, aby se hodil k účtu, který zrovna používáte.)
 5. 5
  Implementujte své marketingové a distribuční plány. Až budete mít produkt nebo službu připravenou a budete mít prognózy prodejů, začněte s marketingem. Pokud chcete inzerovat v tisku, budete muset zaslat kopie a reklamy alespoň dva měsíce předem. Pokud budete prodávat v obchodech, připravte si před-objednávky a objednejte si prostory. Pokud budete prodávat přes internet, připravte si stránku s prodejním systémem. Pokud nabízíte služby, inzerujte v žurnálech, v novinách a na internetu.
  Reklama
Část 6
Část 6 ze 6:

Spuštění společnosti

 1. 1
  Zajistěte si prostory. Ať už jde o kanceláře nebo sklady, nyní už vám nebude stačit jen pokoj v domě, nebo garáž.
  • Pokud nepotřebujete nic jiného, než vlastní dům, ale čas od času se potřebujete setkávat s klienty, existují prostory, které vám to umožní. Najděte si na internetu „pronájmy meetingových prostor“ a jistě si vyberete.
 2. 2
  Vyrobte produkty, nebo připravte služby. Až budete mít vše naplánované, zaplacené a budete mít zaměstnance, pusťte se do toho. Nezáleží na tom, jestli budete sedět s inženýry a testovat nový software, nebo shánět materiály pro výrobu svých produktů, nebo kupovat vybavení, ale musíte se připravit na vstup na trh. V této době pravděpodobně zjistíte následující věci:
  • Budete muset své nápady trochu upravit. Produkty možná budete chtít vyrábět v jiné velikosti nebo v jiných barvách. Budete možná muset rozšířit, nebo naopak omezit nabídku. V této době budete muset řešit všechny věci, které se během testování neobjevily. Budete muset vycítit, co je potřeba změnit nebo vylepšit, abyste se odlišili od konkurence.
  • Získejte zpětnou vazbu. Vaši přátelé a rodina vám pomohou. Neváhejte je využít jako první testovače vašeho nového produktu nebo služby.
  • Možná budete muset přehodnotit velikost svých prostor. Stává se to mnohem častěji, než byste si mysleli. Až se vám začnou hromadit zásoby a materiál, zjistíte, že už nemáte v garáži nebo v ložnici místo a budete si muset pronajmout skladovací prostory.
 3. 3
  Spusťte prodej svého produktu či služby. Až budete mít vše vyrobeno, zabaleno, připraveno k prodeji, nebo až budete mít služby nachystané a připravené, měli byste oficiálně spustit prodej. Vydejte tiskovou zprávu a řekněte to světu. Napište to na všechny své sociální sítě a všem dejte na vědomí, že jste spustili novou společnost.
  • Uspořádejte večírek a pozvěte lidi, kteří vám udělají reklamu. Nemusíte dělat drahý večírek – kupte si jídlo a pití ve velkoobchodu a požádejte rodinu a přátele, aby vám pomohli s občerstvením (můžete jim za to dát zdarma svůj produkt).
  Reklama

Tipy

 • Vždy poskytujte služby a hodnoty lidem, kteří by mohli být vašimi klienty. Až budou vaše služby potřebovat, vzpomenou si na vás jako první.
 • V době internetu je pravděpodobně nejsnazší založit e-shop. Je to levnější a také méně náročné na provoz.
 • Je naprosto v pořádku založit společnost s jedním nebo dvěma produkty a postupně sortiment doplňovat.
 • Nebojte se experimentovat s cenami. Měli byste si určit minimální cenu za své produkty, ale klidně můžete vymyslet levnější, nebo prémiové varianty.
 • Stále se učte a naučte se přizpůsobovat se změnám. Najděte si přátele, mentory, místní obchodníky a organizace, sledujte internetová fóra a diskutujte s ostatními majiteli společností. Pro všechny je jednodušší dělat svoji práci dobře, když nemusejí marnit čas a energii tím, že se budou snažit „znovu vynalézt kolo“.
 • Franšízy jsou skvělé, ale pro většinu malých podnikatelů je potřebný počáteční kapitál příliš vysoký.
 • Většina společností s přímým prodejem má menší startovní kapitál, než tradiční typy společností. Bohužel je ale také snazší zkrachovat.
 • Můžete své produkty prodávat také na eBay nebo ne Overstock.
 • Analýza SWOT je naprosto nezbytnou součástí zakládání společnosti. Pomůže vám zhodnotit budoucnost vašeho podniku a také vám ukáže možná rizika.


Reklama

Varování

 • Dávejte si pozor na nabídky, které nabízejí „něco za nic.“ Pravděpodobně vám nakonec stejně něco vezmou. Existuje spousta takových nabídek a některé z nich se tváří seriózně, i když nejsou. Příkladem jsou například pyramidové společnosti, a podvodné firmy žádající poplatky předem.
 • Dávejte si pozor na lidi, kteří chtějí peníze dříve, než nabídnou služby nebo produkty. Obchod má vést k prosperitě na obou stranách, [2] takže byste měli platit jen za to, co skutečně dostanete. (Například franšízový obchod, nebo domácí společnost může mít legitimní startovní náklady, ale měla by odrážet rozumné náklady spuštění podniku, aby manažeři vydělávali na vašem úspěchu, ne pouze na vašem vstupu na trh.)
Reklama

Reference

 1. http://bls.dor.wa.gov/ownershipstructures.aspx
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Gains_from_trade
 3. Starting and Managing a Business, U.S. Small Business Administration - http://www.sba.gov/category/navigation-structure/starting-managing-business
 4. Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management OpenCourseWare (free business-school courses) - http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 6 382 krát
Kategorie: Obchod
Stránka byla zobrazena 6 382 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama