Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Zapálit oheň je jen jedna část vašeho problému. Ale to, jak oheň založíte - to znamená jak uspořádáte dřevo - má velký vliv na to, jak dlouho oheň bude hořet a kolik tepla vytvoří. Tento článek vás naučí, jak založit oheň za každých podmínek.

Metoda 1 ze 2:
Připravte si vše potřebné

 1. 1
  Najděte si něco, čím oheň zapálíte. Nejjednodušší volbou je samozřejmě zapalovač nebo sirky, ale pokud nemáte ani jedno, zkuste některý z následujících nápadů:
  • Jak zapálit oheň pomocí lupy
  • Jak zapálit mokré sirky (anebo se rovnou podívejte na Jak vyrobit voděodolné sirky)
  • Jak poznat křemen a Jak založit oheň pomocí magnézia a křemene
  • Jak rozdělat oheň třením
  • Jak rozdělat oheň bez sirek či zapalovače
 2. 2
  Obstarejte si troud. Jiskry ho snadno zapálí a oheň pak může přeskočit na třísky. Pokud jsou třísky vlhké či dokonce mokré, potřebujete dostatečné množství troudu, aby hořel co nejdéle a třísky trošku usušil.
  • Troud můžete získat, když nožem trochu opracujete suché větvičky a kousky kůry.
  • Dalšími zdroji troudu můžou být:
   • odumřelé části rostlin a trávy
   • vosk
   • vlákna z bavlny
   • březová kůra
   • zuhelnatělá bavlna
   • mech
   • dřevěné hobliny
   • papír
   • smůla
   • suché jehličí
   • křesadlo
   • podpalovač
 3. 3
  Připravte si třísky. Třísky musí být jemné (zhruba 0,5-1,5 cm v průměru) a mělo by jich být víc než troudu. Měly by rychle chytit a vytvořit teplo a plameny dostatečně dlouho na to, aby chytlo hlavní palivo.
  • Dobré zdroje na podpal: suché větvičky a kousky dřeva, lepenka, dřevo nasekané na menši kousky a tzv. fuzz sticks - kousky dřeva či klacíky, do kterých se párkrát řízne a vytvoří se tak na nich hoblinky.
  • Pokud potřebujete rozseknout větší kusy dřeva na třísky, postupujte takto:
   • Přidržte dřevo, které chcete naštípat, zároveň se sekerou tak, aby se konec dřeva dotýkal ostří sekery. Jednou rukou držte sekeru, druhou dřevo a pak obojí zároveň zvedněte a lehce sekněte (pokud možno do špalku na sekání). Jakmile se sekera do dřeva zasekne, můžete dřevo pustit, sekeru chytit oběma rukama a s použitím větší síly dřevo rozseknout.
   • Pokud nemáte sekeru, poslouží na rozštípnutí menších kusů dřeva třeba větší kámen. Zapíchněte dřevo do země, nebo je přidržte nohama a udeřte kamenem do konce dřeva, až praskne. Když je prasklina dostatečně velká, zvládnete už rukama dřevo rozloupnout na meší kusy.
 4. 4
  Najděte polena či jiné větší kusy paliva. Dobré zdroje, které hoří vytrvale a dlouze, jsou polena o velikosti zhruba od 2,5 cm do 12,5 cm v průměru, smotaná suchá tráva, rašelina, suchý zvířecí trus a uhlí. Nasbírejte víc, než si myslíte, že je potřeba, zvlášť pokud se u ohně chystáte spát.
  • Stále zelené či mokré věci můžete použít taky, ale až když už oheň dobře hoří, protože takové zdroje těžko chytají a hoří mnohem pomaleji.
  • Měkké dřevo a dřevo z jehličnanů hoří rychle a vytváří hodně tepla. Navíc jehličnany jsou díky tomu, že obsahují velmi hořlavou smůlu, vhodné na rozdělávání ohně. Jejich dřevo se často používá na třísky, protože chytnou rychleji než ty z tvrdého dřeva. Jestli používáte dřevo obsahující smůlu, poznáte to podle toho, že když hoří, tak praská a lupe.
  • Stromy, které mají tvrdé dřevo, mají obvykle velké listy a jejich dřevo nehoří tak snadno, jako dřevo měkké. Jakmile ovšem chytne, hoří delší dobu a taky déle hřeje. Bude asi nutné, abyste věděli, Jak naštípat tvrdé dřevo nebo Jak naštípat sukovité dřevo
  • Můžete se zkusit inspirovat článkem Jak vyrobit polena z novin.
  Reklama

Metoda 2 ze 2:
Založení ohně

 1. 1
  Vytvořte kruhové ohniště o průměru zhruba 1 m. Ohraničte kruh kameny, nebo lopatou či rýčem vykopejte díru hlubokou pár centimetrů.To pomůže oheň izolovat. Dále je dobré postavit na jedné straně stěnu z kamenů či dřeva, která bude částečně odrážet teplo z ohně, což vám přijde vhod hlavně když budete sedět jen na jedné straně (jinak by se vám teplo na druhé straně zbytečně ztrácelo).
  • Pokud je zem mokrá, nebo je na ní sníh, postavte si plošinku ze zeleného dřeva a přikryjte ho vrstvou hlíny nebo kamenů.
 2. 2
  Postavte do svého ohniště hraničku z třísek. Musí být dostatečně blízko u sebe, tak aby se pěkně vznítily, ale zároveň mezi nimi musí být prostor na dostatečnou cirkulaci vzduchu.
  • Na hranici z třísek umístěte troud. Zapalte takto připravený základ a postupně přidávejte třísky.
  • Pro větší intenzitu ohně do něj pomalu foukněte.
 3. 3
  Postupně přidávejte další dřevo, počínaje těmi menšími kousky a jak bude oheň sílit, můžete přidávat větší a větší. Rozložení ohně ovlivní to, jak dlouho a rychle bude oheň hořet a jak rychle spotřebujete svou zásobu dřeva.
  • Postavte pyramidu. Postavte troud a třísky do jehlanu a zapalte oheň v jeho středu. Vnější kusy budou postupně padat dovnitř a živit tak oheň. Tato metoda je ze všech nejefektivnější.
   • Jelikož plamen je nejsilnější na vrchním konci (kde se spaluje kyslík a vytváří se oxid uhličitý), tak vrchol týpí je místem, kde je nejvíc žáru. Je-li nějaký kousek třísky/dřeva silnější na jednom konci, postavte ho tímto koncem nahoru.
   • Díky této metodě bude dobře hořet i mokré a zelené dřevo. Nicméně protože se tímto způsobem vytváří velký žár, dřevo také rychleji shoří.[1]
  • Postavte pagodu. Naskládejte na sebe na střídačku jednotlivé kousky dřeva jako stěny tak, aby vznikl čtverec. Nechte ve středu dostatek místa pro týpí a ujistěte, že stěny "budky" nebrání cirkulaci vzduchu.
   • "Komínový efekt" nasaje zespodu vzduch a nechá ho uniknout vrchem v podobě silného plamene. Pokud se zdá, že oheň nemá dostatek kyslíku, můžete pod stěnami vyhloubit malé díry, nebo do ohně trošku fouknout, abyste dosáhli optimální teploty pro hoření.
   • Tato metoda je nejlepší pro vaření, protože čtvercový tvar vytváří rovnoměrné teplo. Pokud na horní část položíte zelené kusy dřeva, můžete na ně na chvíli položit jídlo.
  • Postavte pyramidu. Umístěte na zem dvě menší polínka tak, aby byla rovnoběžně. Pak na ně kolmo rozložte vrstvu dalších polínek nebo větviček.
   • Přidejte další 3-4 vrstvy, kde každá bude z menších a menších kousků. Nezapomeňte pokaždé změnit směr, kterým je kladete.
   • Zapalte vršek pyramidy. Plamen se bude přirozeně posouvat směrem dolů.
  • Postavte zeď. Zapíchněte do země zelenou větev v úhlu 30°, která bude ukazovat po směru větru. Pod ni položte troud a pak o ni začněte opírat třísky a klást je vedle sebe, až vytvoříte stěnu. Zapalte troud a postupně přidávejte třísky a další dřevo.
  • Vykopejte kříž. Vydlabejte do země kříž o průměru zhruba 30 cm, do hloubky zhruba 7,5 cm. Do jeho středu nacpěte chomáč troudu a kolem něj postavte pyramidu z třísek. Vydlabaná díra umožní průchod vzduchu, který bude živit oheň.
  • Postavte hvězdu. Díky této metodě můžete zasouvat a vysouvat kusy dřeva podle toho, jestli chcete zvýšit či snížit teplotu. Je to také skvělý způsob pro úspornou spotřebu dřeva.[1]
 4. 4
  Hotovo.
  Reklama

Tipy

 • Při ohraničování ohniště nepoužívejte kameny z řeky či z její blízkosti. Kameny v sobě dokážou uchovávat vodu a když se rychle zahřejí, můžou prasknout a doslova explodovat.
 • Abyste zabránili nechtěnému založení druhého ohně, dejte pozor, aby se nezapálilo i dřevo, které máte nachystané na přiložení. Z ohně může odletět jiskra, nebo menší rozžhavený kousek a vaši zásobu zapálit. Proto mějte dřevo raději rozložené, než na jedné hromadě.
 • Pokud chcete brzy znovu použít stejné ohniště, nehaste oheň vodou, ale raději ho zasypejte hlínou. Voda by celé ohniště na dlouhou dobu podmáčela a nový oheň by se těžko zapaloval.
 • V případě nouze můžete nechat žhavé uhlíky i přes noc a později je znovu oživit. Shrabejte uhlíky i popel na hromadu. Popel zabrání přísunu kyslíku a udrží uhlíky déle žhavé. Uhlíky budou pomalu dohořívat celou noc.
 • Ujistěte se, že všechno dřevo je suché, jinak bude oheň kouřit dvakrát tolik.
 • Pokud se na místě zdržujete více dnů, schovejte si nějaké dřevo pro případ deště na suchém místě.
 • Nerozdělávejte oheň v těsné blízkosti stanů a jiných míst na spaní.
 • Pokud chcete hýbat dřevem v ohništi, namočte jeden konec dlouhého klacku ve vodě (nebo použijte zelený klacek) a tím dřevo posunujte dle potřeby. Někdy takové posouvání může ohni významně pomoct.
 • Když chcete zmenšit oheň nebo ho rychleji nechat vyhasnout, stačí ho trochu rozhrabat.
 • Než ohniště opustíte, ujistěte se, že je oheň důkladně uhašen a nemůže dojít k jeho opětovnému vznícení.
 • Nikdy nezakládejte oheň pod stromy nebo nízkými větvemi.
 • Na oheň používejte suché větve, které leží volně v okolí. Živé větve ze stromů v sobě mají příliš mnoho vody na to, aby dobře hořely, nehledě na to, že jejich řezání z živých stromů poukazuje na naprostou neúctu k přírodě.
 • Netahejte zásoby dřeva z místa na místo. Agresivní živočišné druhy, včetně hmyzu a larev, se mohou přenášet spolu se dřevem. Pokud už dřevo přemísťujete, měli byste ho všechno spálit.
 • Nikdy nenechávejte oheň bez dozoru. Odsuňte od sebe hořící kusy, aby vychladly, a zalejte ohniště vodou, abyste všechno důkladně uhasili. Nehlídaný oheň může snadno způsobit požární katastrofu.
 • Mějte po ruce nádoby s vodou ještě před založením ohně. Pokud se oheň vymkne kontrole, budete mít čím ho uhasit. Pokud v okolí není dostatek vody, připravte si místo toho zásoby hlíny. Čím větší oheň, tím větší zásoby.
 • Vaření na otevřeném ohni je zábavné, ale velmi neefektivní. Vařiče pro kempování a turistiku jsou mnohem vhodnější.
 • Použijte malou větvičku bez kůry jako přechod mezi troudem a třískami.
Reklama

Varování

 • Než rozděláte oheň, ujistěte se, že je to na daném místě povoleno. Na některých místech můžou být povoleny jen plynové či lihové vařiče, nebo dokonce vůbec žádný oheň. Někdy je rozdělávání ohně povoleno jen v noci.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Něco na zažehnutí ohně
 • Troud
 • Třísky
 • Dřevo na podpal
 • Kameny
 • Lopatu

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautor od:
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 8 607 krát
Kategorie: Sporty a Fitness
Stránka byla zobrazena 8 607 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama