Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Šplouchání vody a pohled na hladinu jezírka dokáže přinést do zahrady neopakovatelný pocit klidu a spojení s přírodou. A tak pokud ještě jezírko na své zahradě nemáte, zvažte jeho vybudování. Jezírka mohou být krásná i praktická, pokud jsou dobře postavena, mohou poskytnout místo pro nové rostliny a živočichy. Přečtěte si návod na to, jak vybudovat rybníček a okrasné zahradní jezírko.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Plánování

 1. 1
  Rozhodněte se, jaký typ vodní plochy chcete. Jaký bude její účel? Myslete na to, co od svého jezírka očekáváte a podle toho začněte s konstrukčními plány. Většina zahradních vodních ploch spadá do jedné z následujících kategorií.
  • Přírodní rybníček - pravděpodobně nejjednodušší na vybudování i údržbu. nepotřebuje filtraci, takže nemusí být poblíž zdroje elektřiny. Rybníček je většinou postavený tak, aby splynul s okolní přírodou. Protože v něm ale většinou nejsou ryby, stává se domovem žab, hlemýžďů, potápníků a jiných živočichů, které přitahuje voda.
  • Okrasné jezírko - tam mnohem více záleží na jeho úpravě a vzhledu. Většinou v něm plavou lekníny a jiné vodní rostliny a vzhledem by se mělo dobře doplňovat se zbytkem zahrady. Umělecky naaranžované kameny, vodopády nebo fontánky a k tomu pár zlatých rybek, to jsou typické rysy okrasného jezírka.
 2. 2
  Vyberte si, kam jezírko umístíte. Většině vodních ploch se nejlépe daří v polostínu - vodní rostliny dobře prospívají a přitom se v jezírku netvoří řasa. Možná se rozhodnete umístit vodní plochu tam, kde na ni uvidíte i z domu, abyste si ji užili i v deštivých a chladných dnech.
  • Stavíte-li jezírko na zahradě nebo dvorku, raději nejprve zavolejte plynařům a elektrikářům a ověřte si, kudy vedou rozvody sítí. Zjistíte tak, kde je možné bezpečně kopat.
  • Pokud plánujete stavbu větší vodní plochy, budete se možná muset poradit s místním odborem zemědělství a životního prostředí a ověřit si, zda ve vašem městě platí nějaká omezení nebo doporučení.
  • Nekopejte příliš blízko stromů, mohli byste poškodit jejich kořenový systém.
 3. 3
  Promyslete si velikost a hloubku jezírka. Pokud bydlíte ve vlhké nebo podmáčené oblasti, postačí vám hloubka jen několik desítek centimetrů. v suchých oblastech musí být jezírko hlubší, protože voda velmi rychle vysychá. Zjistěte si, jaká hloubka je pro váš region nejvhodnější.
  • Čím větší jezírko, tím snadněji se udržuje. Ekosystém v něm je stabilnější a rostliny a živočichové mají větší šanci na přežití.
  • S pomocí lana si můžete vytyčit obvod a získat tak představu o tom, jak velké jezírko chcete mít. Nechte lano na místě, až začnete kopat.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Budování přírodního rybníčku

 1. 1
  Vykopejte rybníček. Pro malý rybníček vám postačí lopata. Mějte na paměti následující faktory, až budete kopat:
  • Protože chcete podpořit rostliny a živočichy, kteří se v rybníčku usídlí, měl by být tak hluboký, aby v zimě nezamrzl až na dno. To znamená alespoň metr, aby živočichové dokázali přečkat zimu.
  • Jedna strana rybníčku by měla mít pozvolný vstup, něco jako pláž, aby se živočichové mohli do vody dostat a také z ní pohodlně vylézt. V hlubokém jezírku se strmými břehy se spousta živočichů utopí.
  • Vykopanou hlínu si během práce dávejte na hromadu stranou. Použijete ji, až budete tvarovat okraje rybníčku.
  • Až budete hotovi s kopáním, odstraňte z jámy všechny ostré kameny.
 2. 2
  Vyložte povrch rybníčku. Nejprve celou jámu vyložte vrstvou písku - pečlivě jím ucpěte každou skulinu Pak přijde vrstva biologicky odbouratelného materiálu, například novinového papíru nebo jutové pytloviny. Tuto vrstvu pak překryjte nepropustnou fólií, určenou pro zahradní jezírka a rybníčky.
  • V zahradních centrech a obchodech jako je Obi, Baumax nebo Hornbach seženete různé typy těchto fólií. Poraďte se s odborníkem, která pro vás bude nejvhodnější.
 3. 3
  Naplňte rybníček. S pomocí hadice naplňte rybníček až po okraj vodou, zastavte ji ale dříve, než by přetekla.
  • Pokud nechcete používat vodu z hadice, můžete rybníček naplnit nasbíranou dešťovou vodou.
  • Zastřihněte přesahující fólii na délku asi 12 cm.
 4. 4
  Vytvořte břehy rybníčku. Nadzdvihněte fólii a rýčem okolo celého rybníčku udělejte rýhu, hlubokou asi 15 cm. Zabořte rýč do půdy, zahýbejte jím tak, aby byl rovnoběžný s povrchem a opatrně nadzdvihněte drn trávy. Vznikne tak jakýsi přehyb. Teď tento přehyb nadzdvihněte a zastrčte pod něj přesahující fólii, kterou odchlípnutou trávou zase zakryjte. Rybníček tak bude mít přirozené břehy, které budou lákat živočichy k návštěvě.
 5. 5
  Přidejte do rybníčku trochu vody z přírodního rybníka v okolí. Vezměte několik velkých lahví nebo jiných uzavíratelných nádob a zajeďte si k místnímu rybníku. Hledejte nejlépe takový, který je přírodní a je v krajině už dlouhá léta, neberte vodu z jezírka od souseda. Naplňte nádoby rybniční vodou a dávejte při tom pozor, ať vám do nich nevklouzne rybka. Vraťte se na svou zahradu a přírodní vodu nalijte do rybníčku Obsahuje mikroskopické živočichy a bakterie, které pomohou zavést ve vaší vodní ploše přirozený ekosystém.
 6. 6
  Dívejte se, jak se váš rybníček mění. Časem se stane čím dál "přírodnější". Bude lákat hmyz, obojživelníky a další živočichy, až se ekosystém v něm stabilizuje.
  • Nesekejte trávu až ke břehu, nechte ji raději volně růst.
  • Minimálně po dobu několika let se nesnažte do rybníčku nasadit ryby. Jejich přítomnost odpuzuje žáby, měkkýše a další živočichy.
  • Pokud chcete, můžete do rybníčku nasypat část vykopané hlíny, vznikne tak bahnité dno. Do něj můžete zasadit vodní lekníny, rákos a další rostliny, které podpoří vznik přírodního ekosystému.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

Budování zahradního jezírka

 1. 1
  Vykopejte jezírko. Zahradní jezírka mají obvykle několik pater, aby se do nich vešel vodopád a pumpa, která ho pohání. Pokud se rozhodnete nainstalovat do jezírka komponenty, které pohání elektřina, bude vhodnější jeho umístění poblíž domu nebo jiného místa, kde máte přístup k síti. Vykopejte lopatou jámu, velkou a hlubokou tak, jak jste si určili.
  • Pokud plánujete použití pumpy, budete potřebovat uprostřed jezírka ještě jednu díru, alespoň 30 cm hlubokou.
  • Vytvořte druhé patro pro vodní rostliny tím, že vykopete mělčí plochu po obvodu jezírka.
  • Můžete také samozřejmě použít prefabrikovanou litou formu, kterou zakoupíte v zahradním centru. Často má ledvinitý tvar a několik pater v různé výšce. Používáte-li takovouto formu, vykopejte jámu tak, aby se přizpůsobila jejím tvarům.
 2. 2
  Vyložte jezírko. Nejprve to udělejte vrstvou písku, kterou vyhlaďte nerovnosti. pak přidejte vrstvu rozložitelného biologického materiálu, například novinového papíru nebo pytloviny. Nakonec vše zakryjte nepropustnou fólií, určenou na stavbu jezírek. Nechte ji o trochu přečnívat.
 3. 3
  Nainstalujte pumpu a další potřebná zařízení. Pokud jste se rozhodli použít pumpu, umístěte ji do jámy uprostřed jezírka, takže hadice, od ní vedoucí, bude ústit na podrch. Můžete k pumpě také dodat filtraci nebo ochrannou mřížku. Vždy se řiďte instrukcemi výrobce a čtěte příbalový leták, kde se dozvíte, jak správně daný výrobek používat.
  • Nedávejte pumpu přímo do jámy, jinak se bude plnit zeminou a nečistotami, které napadají do nejhlubšího místa jezírka. Nadzdvihněte ji podložením kbelíkem, cihlou nebo jiným předmětem, aby byla alespoň 10 cm ode dna jezírka.
 4. 4
  Vytvořte okraje jezírka. Zastřihněte fólii tak, aby přesahovala okraj jezírka asi o 12 cm. Vykopejte pod okrajem mělký příkop, rozložte na něj fólii, a zajistěte ji těžkými, plochými kameny po celém obvodu jezírka. Dobře k tomu poslouží ohlazené říční balvany.
  • Pozor, aby byly kameny usazeny několik centimetrů do půdy a byly tak v jedné rovině s hladinou, až jezírko naplníte.
  • Pokud jsou kameny dostatečně velké a těžké, nemusíte je k sobě přilepovat maltou. Používáte-li ovšem drobnější, lehčí kamínky, doporučuje se spojit je maltou nebo tmelem, aby se neuvolňovaly, až budou na břehu jezírka stát lidé.
  • Jestliže chcete jezírko doplnit vodopádem, schovejte si pár kamenů i na něj - vodopád obklopený kameny vypadá obzvláště hezky.
  • Buďte kreativní - z kamenů nebo oblázků můžete tvořit vzory, můžete také použít kameny různých tvarů, velikostí a barvy, abyste podtrhli krásu své zahrady.
 5. 5
  Naplňte jezírko. Hadicí jezírko naplňte až po okraj, pozor ale, aby nepřeteklo. Vyzkoušejte pumpu a jiná elektrická zařízení a ujistěte se, že fungují správně.
 6. 6
  Vytvořte si vodní zahradu. Ozdobte jezírko lekníny, rákosem a dalšími vodními rostlinami. Každá rostlina má své požadavky, dávejte tedy pozor, aby vaše jezírko bylo pro ten který druh vhodné. Některé rostliny například nemají rády pohyblivou vodu, nesázejte je tedy v blízkosti vodopádu.
 7. 7
  Přidejte pár rybek. Zajděte si do místního zverimexu a kupte několik rybek do zahradního jezírka. Zjistěte si, jaké druhy se nejlépe hodí k vašim rostlinám. Nedávejte ale do jezírka příliš mnoho ryb, mohly by rostlinám spíše škodit, okusovat je a tak dále.
  • Pokud se vám podaří najít správnou rovnováhu mezi počtem ryb a množstvím rostlin, jezírko by nemělo potřebovat filtr. Máte-li příliš mnoho rybek, zvažte pořízení filtru, který bude jezírko čistit od jejich exkrementů.
  • Koi kapři jsou něco jiného, než klasické rybky, a potřebují speciální jezírko. Pokud po nich toužíte, přečtěte si články o tom, jak jezírko pro Koi kapry založit.
  Reklama

Tipy

 • Vodní hyacinty, pokud se jejich populace ustálí, jsou velmi vhodné pro boj s řasou, protože z vody odstraňují živiny, které jsou pro řasy nezbytné. Udrží proto vodu krásně čistou.
 • V zahradních centrech najdete všechny možné vodní rostliny, kmeny, sochy, fontány a jiné doplňky.
 • Mějte na paměti, že ryby odpuzují jiné vodní živočichy, například žáby, protože požírají jejich vajíčka a pulce. Musíte se proto na začátku rozhodnout, jakou vodní plochu chcete.
 • Nedávejte ryby do jezírka, dokud se neustálila jeho teplota a pH. to trvá zpravidla několik dní.
Reklama

Varování

 • Před stavbou většího jezírka se vždy poraďte s příslušnými úřady.
 • Při kupování rostlin dávejte pozor, aby vámi vybrané druhy nebyly jedovaté pro ryby a jiné živočichy.
Reklama

Related wiki Hows

 • How to Make Fake Rocks With Roof Sealant
 • How to Build Fake Rock with Cement
 • How to Build a Pond Filter System
 • How to Remove All Fish from a Pond Without Killing Them or Draining
 • How to Protect a Pond from Algae
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 30 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 6 316 krát
Stránka byla zobrazena 6 316 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama