Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Disky DVD jsou všudypřítomným prvkem domácí zábavy a DVD přehrávače pořídíte levněji než dobrou večeři. Propojením DVD přehrávače a TV získáte přístup k nesčetným hodinám blaženého sledování filmů, přičemž samotné zapojení je u většiny moderních TV a DVD přehrávačů procházkou růžovým sadem.

Metoda 1
Metoda 1 ze 5:

Nastavení DVD přehrávače

 1. 1
  Zapojte DVD přehrávač do zásuvky a ověřte, že se zapnul. Než začnete přehrávač propojovat s TV, zkontrolujte, že je zapojený v síti a po stisku zapínacího tlačítka se spustí. Na znamení správné funkce přehrávače se obvykle rozsvítí malé světýlko, nebo se zobrazí krátká uvítací zpráva.
 2. 2
  Zjistěte, jaký typ připojení potřebujete. Pro připojení DVD přehrávače máte na výběr ze tří nejběžnějších způsobů, přičemž každý z nich vyžaduje použití jiného kabelu. K vašemu DVD přehrávači by měly být potřebné kabely přibaleny, musíte však také ověřit, které ze způsobů připojení umožňuje vaše TV. Abyste zjistili, které připojení můžete použít, nahlédněte do uživatelského návodu, nebo prohlédněte rovnou TV a DVD přehrávač. Tři nejpoužívanější typy připojení jsou:
  • HDMI: Nejmodernější konektor HDMI připomíná delší a užší USB. S připojením přes HDMI získáte nejvyšší kvalitu. Pro zapojení zvuku i obrazu vám pak stačí jediný HDMI kabel.
  • A/V kabely (3× cinch): Zkratka označuje audio/vizuální kabely, nejrozšířenější typ připojení DVD přehrávače. Na obou koncích kabelu najdete tři konektory typu „cinch“ (červený, žlutý a bílý), které patří zapojit do barevně odpovídajících vstupů na TV a DVD přehrávači.
  • Komponentní kabely: Komponentní kabely jsou sada pěti barevných konektorů typu „cinch“, které zapojíte do barevně odpovídajících vstupů na TV a DVD přehrávači. Komponentní kabel zajišťuje vyšší kvalitu než A/V kabel, zároveň však nižší než HDMI.
 3. 3
  Najděte si správný propojovací kabel. Jakmile víte, který typ propojení použijete, najděte potřebný kabel a zkontrolujte, že není roztržený, ani prodřený. Pokud potřebujete kabel nový, nebo jej nemáte vůbec, vyfoťte si potřebný výstup a vydejte se hledat kabel do místního obchodu s elektronikou.
  • Je-li to možné, použijte HDMI kabel. Nejsnáze se zapojuje a nabízí nejlepší kvalitu obrazu.
 4. 4
  Umístěte DVD přehrávač poblíž televize. Když už víte, který typ připojení použijete, dejte si pozor na to, abyste měli DVD přehrávač dostatečně blízko TV. Potřebujete, aby vám kabel dosáhl na zadní stranu TV.
  • Nestavějte více elektronických zařízení na sebe – při používání se rychleji zahřejí a dojde k poškození elektroniky v nich. [1]
 5. 5
  Před připojováním DVD přehrávač i TV vypněte. Předejde tak riziku úrazu elektřinou a ochráníte samotná zařízení. [2]
 6. 6
  Vězte, že stejný postup bude fungovat i pro projektor. Řada projektorů má stejné vstupy jako televizory, takže pokud potřebujete místo TV zapojit projektor, nemusíte se ničeho bát.
  • Některé projektory využívají namísto tří výše zmíněných typů připojení "DVI vstup". V tom případě postupujte dle návodu "Připojení pomocí HDMI kabelu", jen nahraďte HDMI kabelem DVI. [3]
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 5:

Připojení pomocí HDMI kabelu

 1. 1
  Jeden konec kabelu připojte do HDMI vstupu na DVD přehrávači. Hledejte vstup se štítkem "HDMI" či "HDMI Out", a do toho kabel pevně zasuňte.
  • HDMI je připojení s nejvyšší kvalitou zvuku i obrazu, obvykle jej tak najdete jen na moderních DVD přehrávačích.
 2. 2
  Druhý konec kabelu zapojte do HDMI vstupu na TV. Stejně jako u DVD přehrávačů platí, že HDMI vstupy mají jen novější TV. Volných vstupů pak na TV možná najdete hned několik. Každý z nich pak bude označen "HDMI" či "HDMI In", případně i s číselným označením vstupu.
  • Pokud je na štítku číslo vstupu, např. "HDMI 1", zapamatujte si jej. Jde o vstup, který musí být v TV nastaven, abyste mohli sledovat filmy z DVD.
 3. 3
  Zkontrolujte, že oba konce HDMI drží pevně na svém místě. Připojení HDMI vyžaduje pouze jediný kabel, který dokáže přenášet signál videa i zvuku. Nezáleží při tom na tom, k čemu který konec kabelu připojíte. Pokud je však kabel příliš natažený, nebo pokud je naopak některý z konektorů volný, nemusí být kvalita signálu dobrá.
  • Na trhu je celá řada různých HDMI kabelů. Pokud však netoužíte po křišťálově čistém, perfektním obrazu, poslouží vám kabel jakéhokoliv typu a délky, pokud dosáhne, kam má. [4]
 4. 4
  Zapněte DVD přehrávač a TV. Vložte DVD, abyste mohli rovnou otestovat obraz i zvuk.
 5. 5
  Přepněte televizi na správný vstup pomocí tlačítka „Zdroj“ ("source") na ovladači, nebo přímo na TV. Toto tlačítko, někdy označené také jako „Vstup“ ("input"), umožňuje vybírat, odkud si vaše TV bere signál zvuku a videa. Vstup vybraný na TV musí odpovídat vstupu, do nějž jste připojili kabel.
  • Pokud u vstupu nebyl štítek, nebo nevíte, který vstup použít, ponechte DVD přehrávač zapnutý a otestujte každý vstup po dobu 5 – 10 sekund. Uvidíte, že se obraz na jednom z nich zobrazí.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 5:

Připojení pomocí A/V kabelů (3× cinch)

 1. 1
  První konec A/V kabelu připojte do zdířek na DVD přehrávači. Barevné označení zdířek odpovídá barvám kabelu (červená, bílá a žlutá). Zdířky hledejte v místech označených štítkem "Output" či "Out". Bílá a červená zdířka (zvuk) může být umístěna odděleně od žluté (obraz). [5]
  • Sady zdířek jsou obvykle seskupeny na jednom místě. Kolem nich najdete oddělovací čáru, označující celou sadu.
 2. 2
  Druhý konec zapojte do odpovídajících zdířek na TV. Stejně jako u přehrávače, i tyto zdířky jsou barevně označené tak, aby odpovídaly kabelu, a seskupené pohromadě v oblasti vstupů. Hledejte označení "Input" či "In". A/V vstupy jsou obvykle očíslované. Číslo vstupu označuje vstup, který musíte nastavit na TV.
  • Vstupní zdířky jsou obvykle seskupené dohromady. Od ostatních vstupů jsou pak odděleny ohraničující čárou.
  • Červená a bílá (zvuk) zdířka může být umístěna odděleně od žluté (obraz). Štítky by vám měly napovědět, do kterého vstupu konektory patří.
 3. 3
  Zkontrolujte, že jste konektory zasunuly pevně do zdířek s odpovídající barvou. Spojte barevně označené konektory se stejnobarevnými zdířkami jak na TV, tak na DVD přehrávači. [6]
  • Žlutý konektor (video) nemusí být spojen s červeným a bílým – může být umístěný na samostatném kabelu.
 4. 4
  Zapněte DVD přehrávač a TV. Vložte DVD, abyste mohli rovnou otestovat obraz i zvuk.
 5. 5
  Přepněte televizi na správný vstup pomocí tlačítka „Zdroj“ ("source") na ovladači, nebo přímo na TV. Toto tlačítko, někdy označené také jako „Vstup“ ("input"), umožňuje vybírat, odkud si vaše TV bere signál zvuku a videa. Vstup vybraný na TV musí odpovídat vstupu, do nějž jste připojili kabel.
  • Pokud u vstupu nebyl štítek, nebo nevíte, který vstup použít, ponechte DVD přehrávač zapnutý a otestujte každý vstup po dobu 5 – 10 sekund. Uvidíte, že se obraz na jednom z nich zobrazí.
 6. 6
  Ujistěte se, že jste kabely zapojili správně. Pokud neslyšíte zvuk, nevidíte obraz, nebo nemáte vůbec žádný signál, nejspíš jste kabely neprávně zapojili. Zkontrolujte, že je každý barevný konektor připojen ke stejně barevné zdířce.
  • Pokud se nezobrazuje video, zkontrolujte, že je žlutý kabel připojen ke správnému Vstupu (Input) na TV, a ke správnému Výstupu (Output) na DVD přehrávači.
  • Pokud se nepřehrává zvuk, zkontrolujte, že je červený i bílý kabel připojen do správného Vstupu (Input) na TV, a do správného Výstupu (Output) na DVD přehrávači.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 5:

Připojení pomocí komponentních kabelů (5× cinch)

 1. 1
  Zapojte všech pět konektorů z jednoho konce kabelu do odpovídajících zdířek na DVD přehrávači. Zdířky mají barevné označení, které odpovídá barvám na kabelu (zelená, modrá, červená, bílá, červená). Obvykle jsou také seskupeny dohromady a označeny štítkem. Hledejte skupinu zdířek s označením "Output" či "Out". Zelená, modrá a červená zdířka (video) může být umístěna odděleně od páru bílá/červená (zvuk), nezapomeňte proto zapojit všech pět konektorů.
  • Asi jste si všimli, že jsou na komponentním kabelu dva červené konektory, což může mást. Abyste zjistili, který konektor je který, položte kabel na rovinu tak, že budou všechny konektory srovnané v řadě. Pořadí barev je následující: zelená, modrá, červená (video), bílá, červená (zvuk).
  • Na některých komponentních kabelech najdete jen zelený, modrý a červený konektor. Abyste slyšeli zvuk z DVD, budete tedy potřebovat samostatný zvukový kabel s červeným a bílým konektorem (stejný jako ten, který vidíte v části A/V výše).
 2. 2
  Zapojte druhý konec kabelu do vstupních zdířek na TV. Stejně jako na DVD přehrávači, i tady najdete barevně označené zdířky, odpovídající konektorům kabelu. Vstupní zdířky jsou také uspořádané do skupin. Hledejte skupiny označené štítky "Input" či "In". Obvykle jsou tyto skupiny zdířek očíslované. Číslo označuje vstup, který musíte nastavit na TV.
 3. 3
  Zkontrolujte, že jste konektory zasunuly do pevně do zdířek s odpovídající barvou. Spojte barevně označené konektory se stejnobarevnými zdířkami jak na TV, tak na DVD přehrávači.
 4. 4
  Zapněte DVD přehrávač a TV. Vložte DVD, abyste mohli rovnou otestovat obraz i zvuk.
 5. 5
  Přepněte televizi na správný vstup pomocí tlačítka „Zdroj“ ("source") na ovladači, nebo přímo na TV. Toto tlačítko, někdy označené také jako „Vstup“ ("input"), umožňuje vybírat, odkud si vaše TV bere signál zvuku a videa. Vstup vybraný na TV musí odpovídat vstupu, do nějž jste připojili kabel.
  • Pokud u vstupu nebyl štítek, nebo nevíte, který vstup použít, ponechte DVD přehrávač zapnutý a otestujte každý vstup po dobu 5 – 10 sekund. Uvidíte, že se obraz na jednom z nich zobrazí.
 6. 6
  Ujistěte se, že jste komponentní kabel zapojili správně. Pokud neslyšíte zvuk, nevidíte obraz, nebo nemáte vůbec žádný signál, nejspíš jste kabely zapojili špatně.
  • Pokud se nezobrazuje video, zkontrolujte, že je zelený, modrý i červený kabel připojen ke správnému Vstupu (Input) na TV, a ke správnému Výstupu (Output) na DVD přehrávači.
  • Pokud se nepřehrává zvuk, zkontrolujte, že je červený i bílý kabel připojen do správného Vstupu (Input) na TV, a do správného Výstupu (Output) na DVD přehrávači.
  • Dvakrát ověřte, že jsou oba červené kabely zapojeny ve správných zdířkách. Pokud jste zdířky zaměnili, nebude fungovat obraz ani zvuk.
  Reklama
Metoda 5
Metoda 5 ze 5:

Řešení potíží

 1. 1
  Zkontrolujte, že máte DVD přehrávač zapojený do síťové zásuvky. Přehrávač potřebuje k funkci zdroj elektřiny, takže dvakrát prověřte, že je zapojen do zásuvky ve zdi, nebo do prodlužovacího kabelu.
 2. 2
  Otestujte všechny vstupní či doplňkové kanály. DVD přehrávače budou vysílat na jednom z vstupních či doplňkových kanálů, ne však na kanálu 3 či 4, jako některé videorekordéry.
  • U některých TV jsou vstupní kanály označeny dle typu připojení, např. "HDMI", "AV" a "COMPONENT". Pokud si nejste jisti tím, jaké připojení používáte, podívejte se do první sekce výše.
 3. 3
  Vyzkoušejte jiný kabel. Stává se, že se starší kabely rozpojí, nebo že správně nedrží ve zdířkách. To může způsobovat nekvalitní, nebo dokonce nefunkční připojení. Zkuste, jestli problémy nezmizí při použití nového kabelu.
  • Poznámka: Existuje řada firem, které prodávají extrémně drahé kabely. Většinou však při použití drahého kabelu neuvidíte žádný výrazný rozdíl. Zvláště to platí pro HDMI, kde vám kabel za 150 Kč poslouží stejně dobře, jako kabel za 2.000 Kč. [7]
  Reklama

Tipy

 • K DVD přehrávači nejspíše dostanete stručný návod, v němž najdete základní pokyny pro nastavení a používání přehrávače.
Reklama

Související články

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 38 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 18 171 krát
Kategorie: Elektronika
Stránka byla zobrazena 18 171 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama