Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Zasadit strom neznamená jen vykopat jámu a dát ho do ní. Můžete si strom vypěstovat z mladého stromku nebo přímo od semena a oba způsoby mají své pro a proti. Pokud chcete, aby váš strom zdravě rostl a prospíval, přečtěte si náš článek.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:

Začínáme

Stáhnout PDF
 1. 1
  Vyberte si správnou dobu pro sázení. Pokud strom zasadíte v nevhodné roční období, bude mít menší šanci že se uchytí a bude zdravě růst. Nesázejte uprostřed léta, protože vysoké teploty představují výraznou zátěž a stromek by ji nemusel vydržet. Záleží tedy samozřejmě na tom, jaký strom sázíte, protože každá rostlina má jiné potřeby.[1]
  • Celkově se dá říct, že nejvhodnějšími měsíci na severní polokouli jsou duben a květen, protože stromek má celé léto na to, aby se přizpůsobil podmínkám a zakořenil. Další vhodná doba přichází v září a říjnu. Je chladněji, často prší a stromy se připravují na zimní období klidu.
  • Některým stromům sázení na podzim nesvědčí, například dubům, ořešákům a břízám. Naopak pokud sázíte stromek do květináče, na podzim je nejvhodnější doba. Při vysazení do půdy by mohl utrpět teplotní šok.
 2. 2
  Zkontrolujte si, zda vaše obec nemá nějakou speciální vyhlášku, upravující pěstování zeleně. Vesměs byste nikdy neměli sázet stromy v blízkosti inženýrských sítí nebo elektrického vedení. Je-li toho zapotřebí, zjistěte si, kudy na zvoleném místě vedou kabely a potrubí, než se pustíte do kopání.
 3. 3
  Vyberte si strom, který je vhodný pro pěstování ve vašem podnebném pásmu a pro který máte dostatek místa. Stromy, které přirozeně ve vaší lokalitě rostou, většinou prospívají dobře a vy navíc nebudete přinášet potenciální invazivní druh, který není původní.[2]
  • Prozkoumejte lokální variety a kultivary stromů, které u vás přirozeně rostou. Pokud plánujete zasazení jiného druhu, pečlivě zvažte klimatické podmínky a počasí a zamyslete se nad tím, jestli to je nebo není dobrý nápad. Cizokrajné rostliny se často promění v invazivní a agresivní druhy, které mohou nenávratně poškodit stávající ekosystém.[3]
 4. 4
  Připravte si jámu. Vezměte lopatu nebo motyku a vykopejte jámu, která bude asi 4 až 5 krát širší, než je kořenový bal stromku. Bude tak mít dostatek místa a kořeny se v půdě lépe uchytí. nemusíte ani odstraňovat drátěný nebo plátěný kryt kořenového balu, pokud na stromku nějaký je - kořeny jej bez obtíží prorostou a na začátku bude kořeny chránit.[4]
  • Pokuste se uprostřed díry vykopat malý, vyvýšený "piedestal" ze substrátu. Na okrajích by měla být jáma trochu hlubší, uprostřed mělčí - tam postavíte kořenový bal. Jeho účelem je zabránit tomu, aby kořeny seděly celou dobu ve vodě. Voda přirozeně odteče do nižších míst, odkud ji budou kořeny moci v případě potřeby čerpat.
  • Vyvýšené místo uprostřed jámy je velmi důležité, protože jedním z nejčastějších důvodů úhynu stromů je právě "utopení" kořenů v nadměrném množství vody. Místo, kde strom vystupuje ze substrátu, by také mělo být trochu vyvýšené nad okolním terénem. Trochu znamená asi 1-2 cm. Voda se tak nebude hromadit u paty stromu a kořeny nebudou zahnívat.
  • Použijte kultivátor, abyste půdu okolo jámy rozvolnili. Kořenům se tak bude snáze prorážet.
 5. 5
  Připravte na sázení samotný strom. Je to důležité, abyste strom přesadili správně a ten dobře rostl. Proces se trochu liší podle toho, zda sázíte malý stromek, nebo již vzrostlejší strom.
  • Pokud je to malý stromek, pak ho opatrně obraťte vzhůru nohama a opatrně vyjmout z původního květináče. Některé tenčí, plastikové květináče můžete rovněž rozstřihnout.
  • Pokud je strom už větší a jeho kořenový bal je chráněn síťkou nebo plátnem, může být zapotřebí jej proděravět nůžkami nebo nožem. Pozor, nesundávejte obal úplně, udělejte do něj jen několik děr. Dejte stromek do připravené jámy a pak odstraňte provaz, vedoucí ke kmeni, Drátěný nebo síťkovaný obal kořenů ponechte. Cílem je ponechat na kořenech pokud možno co nejvíc původního substrátu - nemanipulujte se stromkem víc, než je nezbytně nutné, jinak hrozí, že se ke kořenům dostane vzduch a ty začnou vysychat, a to dokonce i uvnitř kořenového balu.
  • Nenechávejte kořeny stromu příliš dlouho mimo ochranný obal. Obzvlášť, pokud je slunečno a větrno, protože kořeny mohou rychle vysychat.
 6. 6
  Zkuste strom vypěstovat od semínka. Tímto krokem se řiďte pouze tehdy, pokud plánujete vypěstovat si strom úplně od začátku. Znamená to nechat semeno vyklíčit, zasadit ho ve správnou dobu, a pak se o něj pečlivě starat. Trvá to samozřejmě déle, než zasazení ji vzrostlého stromku.[5]
  • Abyste semínku pomohli vyklíčit, můžete použít metody tzv. scarifikace, tedy otevření jeho slupky, aby k zárodku pronikla vlhkost a semeno začalo klíčit. Můžete také použít nastartování chladem, při němž napodobíte procesy, které se v semínku odehrávají v zimě, kdy je semínko vystaveno chladu a vlhku.
  • Jakmile začne semínko klíčit, zasaďte ho do malého květináčku. Přesný postup se liší podle druhu toho kterého stromu, řiďte se tedy přesnými instrukcemi pro každý jednotlivý druh. Až ze semínek vyrazí malé semenáčky, přesuňte je na míso s dostatkem světla a zajistěte také dobrou cirkulaci vzduchu.
  • Pamatujte, různá semínka klíčí různým způsobem, řiďte se tedy instrukcemi, doporučovanými pro konkrétní druh stromu. Například jabloň poroste jinak než třešeň, a ta zase jinak než borovice.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 2:

Sázení stromu

Stáhnout PDF
 1. 1
  Dejte strom opatrně do vykopané jámy. Ta by neměla být příliš velká ani příliš malá. Pata stromu by měla sahat k povrchu půdy, až jámu zasypete. Nikdy strom nesázejte tak hluboko, aby hlína sahala až ke koruně, nebo tak mělce, aby byly vidět kořeny.
  • Hloubku jámy můžete změřit násadou lopaty a zjistit tak, kam až bude na stromku sahat, dřív než ji zahrabete.
 2. 2
  Je-li toho zapotřebí, použijte kompost nebo mrvu. Jestliže je vaše půda příliš chudá na živiny nebo je příliš jílovitá, případně písčitá, trochu kompostu nebo mrvy pomůže, aby se stromku dobře dařilo.
  • Naplňte jámu vykopanou hlínou, kterou promícháte s kompostem v poměru tři díly hlíny na jeden díl kompostu.
  • Snažte se odolat nutkání použít komerčně vyráběné hnojivo - stromku dodá příliš velké množství živin najednou, a tomu pak brzy energie "dojde". Následkem toho nebude pravděpodobně dlouhodobě dobře prospívat. Mladým stromkům nicméně velmi svědčí organická směs s obsahem mykorhizy, což je prospěšná houba, která podporuje čerpání živin z půdy. Dobrý je i tuhý fosfát, který zase přírodním způsobem podporuje růst kořenů.
  • Ovocné stromy a stromy, plodící ořechy, potřebují ještě citlivější péči. Pokud se rozhodnete pro ovocný strom nebo ořešák, je přidání kompostu nebo mrvy nezbytná. Dvě třetiny jámy vyplňte vykopanou hlínou, jednu třetinu pak kompostem nebo mrvou.
 3. 3
  Nově zasazený stromek zalijte. Nechte ho usadit, vyplňte jámu vykopanou hlínou, a zalijte znovu. Zbavíte se tak vzduchových kapes v půdě. Na každých 15 cm kmene použijte asi 3,5 litrů vody.[6]
  • Počkejte asi hodinu, pak se vraťte a zalijte strom znovu.
  • Prvních několik let, než se kořenový systém stabilizuje, strom pravidelně zalévejte. V závislosti na klimatu a počasí stromu dopřávejte zálivku každý týden. nešetřete, aby se kořeny zapustily i do hloubky. Dlouhý, pomalý proud vody je lepší, než krátké pokropení. Pamatujte, hluboké kořeny stromu pomohou přežít sucho a silný vítr. Mezi zálivkami nechte půdu alespoň trochu vyschnout.
 4. 4
  Používejte mulč! Jámu se stromem zakryjte asi 2,5 - 7,5 cm silnou vrstvou dřevěných štěpků nebo listí. Nedávejte mulč až ke kmeni, nechte jej 5-7 cm daleko, jinak hrozí, že kmen začne zahnívat. S mulčem to nepřehánějte, několik centimetrů postačí k tomu, aby okolo stromu nerostl plevel a půda zůstala vlhká. Pokryjte kruh o průměru přibližně stejném, jako má koruna stromu.[7]
  • Viditelný mulč navíc lidem pomůže, aby malý stromek nepoškodili pošlapáním nebo třeba přejetím strunovou sekačkou.
 5. 5
  Pokud je to nutné, první rok nebo dva stromek podepřete. Dávejte pozor na to, aby byl stromek k podpěře přivázán volně a úvazy se nezarývaly do kůry nebo jinak stromek neomezovaly. Až stromek zakoření, podpěru odstraňte - většinou postačí jen rok. Podepření chrání stromek před větrem a opět pomůže, aby byl lépe vidět a lidé do něj nevráželi.
 6. 6
  Užívejte si svůj srom a to, jak během let roste. V horkých dnech oceníte jeho stín a budete sami sobě děkovat za to, že jste přírodu obohatili o další krásný strom. Pokud se o něj budete dobře starat, budete se z jeho nádhery těšit po dlouhá léta!
  Reklama

Tipy

 • První rok stromek každý týden zalévejte. Na každý metr kmene dopřejte stromu asi 2-3 litry vody. Pětimetrový strom by tedy měl dostat asi 9,5 - 14 litrů týdně.
 • Když si kupujete svůj stromek, prohlédněte si jeho listy. Měly by být zelené a nikoliv zvadlé.
 • Zvažte, jak bude strom v dospělosti vysoký a jak bude jeho koruna široká. Takový dub, pokud jej zasadíte blízko domu, se může za 30 let stát vážnou hrozbou pro statiku. Buďto jej zasaďte dále, nebo si vyberte strom, který nevyroste tak velký.
 • Pokud sázíte stromek s kořenovým balem, chráněným plátnem, nejprve z něj kořeny uvolněte, než ho dáte do jámy. Pokud je obal příliš těsný, na několika místech ho prořízněte. Je velmi důležité, aby kořeny přišly co nejrychleji do kontaktu s půdou.
 • Tento článek se soustředí hlavně na sázení předpěstovaného stromku. Je samozřejmě také možné strom vypěstovat od semínka, ať už v květináči, nebo přímo v půdě.
 • Pokud chcete pěstovat ovocné stromy nebo ořešáky jako malý domácí sad, pokračujte v pravidelném týdenním zalévání po celou dobu života stromu, protože vláha ovlivňuje výnos ovoce. Hnojte ovocné stromy a ořešáky každý měsíc, nebo podle instrukcí na konkrétním druhu hnojiva.
 • ještě jednou - mulč, mulč, mulč! 5-10 cm organického materiálu pomůže zpelšit vlastnosti půdy, udržet její teplotu a zachovat vláhu. Každý rok vrstvu mulče obnovujte.
 • Kompost si můžete sami připravit, nebo zakoupit v zahradnictví.
Reklama

Varování

 • Nesázejte strom příliš hluboko! Výška kořenového balu by měla odpovídat hloubce jámy. Jáma by neměla nikdy být o mnoho hlubší. Když přikryjete kmen vrstvou hlíny, může začít hnít.
 • Nemíchejte do vykopané hlíny příliš mnoho kupovaného substrátu. Velmi se od sebe liší a kořeny pak neprorostou do okolní půdy tak rychle a stabilizují se pomaleji. Lepší pro strom je, pokud se kořeny do půdy rychle zapustí.
 • Na zasypanou jámu nešlapejte, ani se po ní neprocházejte. Čerstvá půda by neměla být na kořenech příliš namačkaná. Mulč v tomto případě pomůže.
 • Než se pustíte do sázení, ověřte si vyhlášky ve vaší obci.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Lopata
 • Strom
 • Místo, kam strom zasadíte
 • Nůžky (nepovinné)
 • Nůž (nepovinné)
 • Konvice na zalévání
 • oblíbené, pomalu se uvolňující hnojivo (nepovinné)
 • Metr
 • Kompost nebo chlévská mrva (lze zakoupit ve větších zahradnictvích nebo zahradních centrech)

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 72 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 12 402 krát
Stránka byla zobrazena 12 402 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama