Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Intravenózní (nebo zkráceně IV) kanyla je jedním z nejčastějších, nejdůležitějších nástrojů v moderní medicíně. IV umožňuje zdravotnickým pracovníkům podávání tekutin, krevních produktů a léků přímo do pacientova krevního řečiště přes malou trubičku. To umožňuje rychlou absorpci a přesnou kontrolu dávky látek podávaných při různých léčebných postupech, včetně podávání tekutin k léčbě dehydratace, dodání krve při její rychlé ztrátě, nebo léčba antibiotiky. I když se může téměř každý naučit jak zavést IV kanylu, je vždy nejlepší nechat to na odborně vyškoleném lékaři nebo zdravotní sestře, pokud je to možné. Přečtěte si krok 1 níže a naučte se jak zavést kanylu IV.

Část 1
Část 1 ze 3:

Příprava na zavedení kanyly IV

 1. 1
  Připravte si pomůcky. I když zavádění kanyly IV není zdaleka tak obtížné jako složitější postupy, vyžaduje základní úroveň přípravy a preventivních opatření, jako všechny menší lékařské zákroky. Než začnete, mějte připravené všechny nástroje a pomůcky, které budete potřebovat a ujistěte se, že všechny materiály, které přijdou do styku s tělem pacienta — a to zejména vaše jehly — jsou nové a sterilní. Na zavedení kanyly IV, budete potřebovat:[1]
  • Sterilní jednorázové rukavice
  • Vhodná velikost jehly IV kanyly (obvykle tloušťka 14 - 25)
  • Sáček s roztokem pro IV
  • Škrtidlo (nelatexové)
  • Sterilní obvaz nebo náplast (krytí)
  • Gáza
  • Alkoholové ubrousky
  • Lékařské pásky
  • Kontejner na jehly
  • Sterilní podložku nebo papír (na něj prostřete malé nástroje, abyste je měli na dosah ruky)
 2. 2
  Představte se pacientovi. Důležitou součástí procesu zavádění IV kanyly je představení se pacientovi a vysvětlení postupu, který bude následovat. Mluvte s pacientem a vysvětlete mu základní informace, které pomáhají udržet pacienta v klidu a zajistěte, že následující postup pacienta nepřekvapí a nebude z něj otřesen. Kromě toho zajišťuje, že budete mít plný souhlas s postupem. Když budete hotovi, položte pacienta, nebo sklopte místo, kde bude dostávat IV.
  • Když jsou pacienti nervózní, mohou se jejich žíly stáhnout, tento stav se nazývá vazokonstrikce.[2] Je Pak je těžší zavést IV, proto se ujistěte, že váš pacient je klidný a pohodlně leží, dříve, než začnete.
  • Možná se budete chtít zeptat, zda pacient neměl žádné problémy se zaváděním IV v minulosti. Pokud ano, pacient vám může říci, která místa jsou nejpřístupnější.
 3. 3
  Připravte si infusní set. Připojte infusní set k připravenému sáčku s IV roztokem tak, že sáček bude vyset na vyvýšeném místě, infusní set se naplní fyziologickým roztokem a zkontrolují se možné bubliny. Pokud je to nutné, zavřete infusní set tak, aby nekapal na podlahu. Ujistěte se, že jste odstranili všechny bubliny z infusního setu poklepáním, mačkáním, nebo jste je ze setu vypustili. Pokud se vzduchové bubliny dostanou do pacientova krevního oběhu, mohou způsobit vážné onemocnění zvané embolie.
  • Jednoduchá technika pro odstranění bublin z infusního setu je rozvinout hadičku do její plné délky a uzávěr vysuňte až nahoru k odkapávacímu košíku. Pak propíchněte sáček s IV roztokem špičkou infusního setu a zmáčkněte odkapávací košík. Otevřete ventil a uvolněte hadičku — tekutina by měla proudit dolů hadičkou bez bublin.
 4. 4
  Vyberte vhodnou velikost kanyly pro danou situaci. Většinou jsou IV kanyly nataženy na jehly, které slouží k propíchnutí žíly. Když je žíla přístupná, kanyla je ponechána v místě pro snadný přístup do žíly. Kanyly mají různé velikosti označené číslem. Čím je číslo menší, tím silnější je kanyla a tím rychleji se lék podává a krev odebírá. Nicméně, silné kanyly také způsobují větší bolest při zavádění, proto je důležité nevolit kanylu, která je větší, než potřebujete.
  • Obecně platí, že pro IV budete potřebovat kanylu o tloušťce asi 14-25G (gauge). Přikloňte se k vyššímu G- (užší) kanyla pro děti a starší osoby a k nižšímu G- (silnější) kanyly, když je potřeba rychlá transfuze.
 5. 5
  Navlečte si sterilní rukavice. Při zavádění IV prorazíte kůži a zavedete cizí předmět přímo do krevního řečiště. Aby se zabránilo nebezpečí z infekce, je důležité umýt si ruce a osušit se čistou papírovou utěrkou, navlečte si sterilní rukavice, než začnete pracovat s pomůckami a dotýkat se pacienta. Pokud se během postupu stane, že je sterilita rukavic ohrožena, sundejte je a navlečte si nový pár — je lepší být v bezpečí, než potom litovat. Níže jsou situace, kdy většina lékařských standardů vyžadují výměnu rukavic:[3]
  • Než se dotknete pacienta
  • Než začnete čistý/aseptický postup (jako je zavádění IV)
  • U postupu s rizikem úniku tělesné tekutiny
  • Pokud se dotknete pacienta
  • Pokud se dotknete okolí pacienta
  • Před přechodem k jinému pacientovi
 6. 6
  Najděte výrazné žíly. Dále najděte místo na pacientovi, kam zavedete IV kanylu. U většiny pacientů, nejvíce přístupné žíly jsou na spodní straně předloktí, vnitřní "ohyb" lokte, nebo na zadní straně ruky, myslete na všechny přístupné žíly, které mohou být použity k zavedení IV kanyly (to zahrnuje i žíly na nohou, které jsou často používány u dětí). Pokud má váš pacient historii s těžko přístupnými žílami, zeptejte se, kde měli lékaři dříve úspěch. Obvykle pacienti s předchozí historií obtížné aplikace IV budou vědět, kde jsou jejich žíly nejpřístupnější. Uvědomte si, že bez ohledu na přítomnost žíly, jsou některá místa, kde nebudete chtít zavést IV. Mezi ně patří:[4]
  • Místa, kde IV bude překážet dalším zákrokům
  • Na stejné místo jako poslední IV
  • Do místa, které vykazuje známky infekce (zarudnutí, otok, podráždění, atd.)
  • Do končetiny na stejné straně těla jako je provedena mastektomie nebo cévní štěp (může to vést ke komplikacím)
 7. 7
  Použijte škrtidlo. Použijte škrtidlo za určeným místem vpichu IV kanyly (ve směru trupu), aby vámi určená žíla napuchla a vy jste mohli lehce zavést kanylu. Například, pokud se chystáte zavést IV do typického místa na spodní straně předloktí, můžete dát škrtidlo do horní části paže.
  • Neutahujte škrtidlo příliš těsně — může to způsobit modřiny, zejména u starších pacientů. Škrtidlo by mělo být těsné, ale tak, abyste pod ním protáhli prst.
  • Pokud necháte končetinu se škrtidlem viset volně k zemi, zvyšuje se průtok krve do končetiny a proto mohou být žíly viditelnější.
 8. 8
  Poklepejte na žílu, pokud je to nutné. Pokud máte těžkosti najít vhodnou žílu, může být užitečné poklepat na kůži pacienta v místě aplikace IV kanyly. Položte prst ve směru žíly, poté zatlačte na kůži nad ní. Měli byste cítit žílu "pružit". Pokračujte tisknutím po dobu asi 20-30 sekund. Žíly by se měly viditelně zvětšit.[5]
Část 2
Část 2 ze 3:

Přístup do žíly

 1. 1
  Dezinfikujte místo vpichu IV. Dále odtrhněte nový alkoholový ubrousek (nebo použijte podobné sterilizační přípravky, jako je chlorhexidin) a aplikujte ho na kůži v místě, kde bude zavedena IV kanyla. Otřete jemně, ale důkladně rovnoměrné množství alkoholu. To zabije bakterie na kůži, čímž se minimalizuje riziko infekce při propíchnutí kůže.
 2. 2
  Připravte kanylu na aplikaci. Odstraňte kanylu ze sterilního balení. Rychle zkontrolujte, zda je neporušená a funkční. Stiskněte komoru dolů, abyste zajistily, že je těsná. Otočte střed kanyly, abyste zajistily, že sedí volně na jehle. Odstraňte ochranný kryt a pečlivě zkontrolujte jehlu, dejte pozor, aby se ničeho nedotýkala. Pokud vše vypadá v pořádku, připravte se na zavedení jehly.
  • Dejte pozor, aby se kanyla ani jehla nedotkla ničeho jiného, než kůže pacienta v místě vpichu IV. Může to ohrozit jejich sterilitu a zvýšit riziko infekce.
 3. 3
  Zaveďte jehlu. Použijte druhou ruku ke stabilizaci končetiny jemným tlakem, dejte pozor, abyste se nedotkli přímo místa vpichu IV. Vezměte kanylu do vaší dominantní ruky a zaveďte jehlu (šikmo směrem nahoru) do kůže. Jakmile zavedete jehlu do žíly, snižte úhel zavádění — pokračujte v zavádění pod malým úhlem.
  • Podívejte se, zda se objeví krev ve středu kanyly. Znamená to, že jste se úspěšně trefili do žíly. Pokud vidíte krev, zaveďte jehlu další centimetr (cm) do žíly.
 4. 4
  Pokud jste se netrefili do žíly, vysvětlete to a zkuste to znovu. Zavádění IV je delikátní umění — někdy se dokonce i zkušení lékaři a zdravotní sestry netrefí do žíly na první pokus, a to zejména v případě, že pacient má těžko přístupné žíly. Pokud jste zavedli jehlu a nevidíte krev, vysvětlete pacientovi, že jste se netrefili a zkusíte to znovu. Snažte se být na pacienta příjemní — tento proces může být bolestivý.
  • Pokud se vám opakovaně nedaří trefit se do žíly, omluvte se pacientovi, odstraňte jehlu a kanylu a zkuste to znovu na jiné končetině s novou jehlou a kanylou. Pokud se budete pokoušet opakovaně zavádět jehlu do stejné žíly, může to být velmi bolestivé pro pacienta a zanechat modřiny.
 5. 5
  Odstraňte a zlikvidujte jehlu. Udržujte tlak na kůži, vytáhněte jehlu (pouze jehlu — ne kanylu) 1 cm ze žíly. Pomalu zavádějte kanylu do žíly, při stálém tlaku na žílu a kůži. Když je kanyla v žíle, odstraňte škrtidlo a zabezpečte katétr sterilním obvazem nebo krytím (jako je Tegaderm) přes dolní polovinu kanyly.
  • Ujistěte se, že krytím neblokujete průtok kanylou.
 6. 6
  Odstraňte jehlu a vložte infusní set. Držte střed kanyly palcem a ukazováčkem. Udržte kanylu bezpečně v žíle. Pomocí druhé ruky, opatrně vytáhněte jehlu (pouze jehlu) ze žíly. Zlikvidujte jehlu do kontejneru. Dále odstraňte ochranný kryt z konce infusního setu a opatrně ho vložte do středu kanyly. Zašroubujte ho do kanyly a uzamkněte v místě.
 7. 7
  Zafixujte IV vstup. Konečně, zafixujte IV vstup na kůži pacienta. Přelepte pásku přes kanylu, pak udělejte smyčku na hadičce infusního setu a přelepte druhým kusem pásky přes první. Zajistěte druhý konec smyčky nad místo vpichu IV třetím kusem pásky. Smyčky na hadičce infusního setu snižují tlak na kanylu, což je pohodlnější pro pacienta a je menší pravděpodobnost, že se náhodně vytáhnou z žíly.
  • Ujistěte se, že ve smyčce nejsou žádné uzly — což může narušovat průtok léku do krevního řečiště.
Část 3
Část 3 ze 3:

Péče o IV

 1. 1
  Zkontrolujte průtok tekutiny do IV. Otevřete uzávěr infusního setu a podívejte se na kapky, které kapou do odkapávacího košíčku. Zkontrolujte, zda kape infusní roztok do žíly, tím že zablokujete žílu (stlačte ji a zablokujte průtok) nad místem vpichu (od trupu). Průtok kapek by se měl zpomalit a zastavit, pak znovu obnovit, když přestanete blokovat žílu.
 2. 2
  Měňte krytí, jak je potřeba. Kanyly ponechány v žíle na delší dobu, mají větší riziko infekce než kanyly použity pouze na jednu operaci nebo vyšetření. Aby se snížilo riziko infekce, je důležité pečlivě odstranit krytí, očistit místo vpichu a dát na místo nové krytí. Obecně platí, že transparentní krytí by mělo být vyměněno zhruba jednou za týden a gázové obvazy je potřeba měnit častěji, protože neumožňují pozorování místa vpichu.[6]
  • Nezapomeňte si umýt ruce a měnit si rukavice pokaždé, když se dotknete pacienta a místa vpichu. Je to zvláště důležité, pokud měníte krytí, protože použití dlouhodobého vstupu IV je spojeno s vyšším rizikem infekce.[7]
 3. 3
  Bezpečné odstranění IV kanyly. Chcete-li odstranit IV kanylu, za prvé zastavte průtok tekutiny. Jemně odstraňte pásku a krytí a odkryjte kanylu a místo vpichu. Vezměte gázu a jemně přitlačte na místo vpichu, jak budete vytahovat kanylu. Poučte pacienta, aby si podržel gázu na místě a zastavil tak krvácení.
  • Možná budete chtít zajistit gázu přes místo vpichu páskou nebo obvazem. Nicméně, u většiny pacientů se jemným tlakem krvácení zastaví dostatečně rychle a není to nezbytné.
 4. 4
  Vyhoďte všechny jehly správně. Jehly používané k aplikaci IV se kvalifikují jako nebezpečný odpad a je třeba, aby byly umístěny v dobře označených kontejnerech ihned po použití. Pokud se s jehlami zachází nesprávně, mohou přenášet infekční látky a dokonce i krví přenosné nemoci z člověka na člověka, je nesmírně důležité zajistit, aby tyto jehly nebyly likvidovány v běžném koši i když si jste jisti, že je pacient naprosto zdravý.
 5. 5
  Komplikace související s IV aplikací. I když jsou aplikace IV obvykle bezpečné postupy, je vždy velmi malá, ale reálná možnost komplikace související s aplikací IV. Je důležité znát nejčastější příznaky IV komplikací, abyste mohli poskytnout pacientovi tu nejlepší péči a pokud je třeba poskytnout intenzivní péči. Některé IV komplikace (a jejich příznaky jsou níže):[8]
  • Paravenozní (mimožilní) aplikace: Nastane, když je tekutina aplikována mimo žílu, do okolních měkkých tkání. Způsobí otok a hladkou, bledou kůži v postižené oblasti. Může to být menší nebo závažný problém v závislosti na léku, který je podáván.
  • Hematom: Nastane, když krev unikne ze žíly do okolní tkáně, obvykle pokud je omylem propíchnuta více než jedna žilní stěna. Často je doprovázeno bolestí, modřinami a podrážděním. Obvykle se tento problém vyřeší lehkým tlakem na místo po několik týdnů.
  • Embolie: Dochází k němu po vstřiknutí vzduchu do žíly. Často je způsobeno vzduchovými bublinami v infusním setu. Děti jsou zvláště ohroženy. V závažných případech způsobuje potíže s dýcháním, bolest na hrudi, modrou kůži, nízký krevní tlak a dokonce i mrtvici.
  • Trombóza a endarteritida: Život ohrožující stavy, které mohou vyplynout z aplikací do tepny, spíše než do žíly. Může vést k silné bolesti, kompartment syndromu (vysoký tlak na svaly, což vede k velmi bolestivému pocitu "těsného" nebo "plného"), gangréně, motorické dysfunkci a dokonce i případné ztrátě končetiny.

Tipy

 • Zaznamenávejte vše, co provádíte během aplikace IV. Vedení řádné evidence zabraňuje zbytečným stížnostem a žalobám.

Varování

 • Vždy zkontrolujte pacientovy záznamy, abyste se ujistili, že nejsou žádné specifické pokyny, které je potřeba dodržet.
 • Nepokoušejte se najít žílu více než dvakrát. Pokud po druhém pokusu nejste schopni najít žílu, vyžádejte si pomoc někoho dalšího.

Věci, které budete potřebovat

 • Karta pacienta
 • Stojan na IV
 • Sáček s IV roztokem
 • Škrtidlo
 • IV svorka
 • Páska
 • Rukavice
 • Jehly
 • Stříkačku
 • Kanyly
 • Katetr
 • Betadine (dezinfekční roztok)
 • Vatové tampony
 • Voda
 • Dezinfekční mýdlo
 • Odpadkový koš na nebezpečný odpad

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 9 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 19 226 krát
Stránka byla zobrazena 19 226 krát.

Pomohl vám tento článek?