Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Rakovina prsu postihuje osminu žen a hned po rakovině kůže je každoročně druhou nejčastější rakovinovou diagnózou. Co se týče rakovin je také, po rakovině plic, druhou nejčastější příčinou smrti. [1] Přestože u mužů je riziko nižší, rakovina prsu může být diagnostikována i u nich. Pokud se ve vaší rodinné historii rakovina prsu objevuje, je zvlášť důležité být proaktivní a všímat si jakýchkoli změn v prsou. Povědomí a včasné odhalení rakoviny zvyšuje pravděpodobnost úspěšného léčení a šance na přežití.

Část 1
Část 1 ze 3:

Šíření povědomosti o rakovině prsu

Stáhnout PDF
 1. 1
  Seznamte se se změnami ve výzkumu prospěšnosti samovyšetření prsou. Pravidelné měsíční vyšetření prsou lékaři doporučují všem ženám, u nás i s podporou Ministerstva zdravotnictví České republiky. V USA například ale po publikaci několika obsáhlých studiích rozhodla v roce 2009 Americká komise pro preventivní medicínu, že pravidelné formální samovyšetření prsou nadále již doporučovat nebude.[2] Publikované vědecké studie totiž došly k závěru, že samovyšetření prsu nesnížila mortalitu ani nezvýšila počet nalezených nádorů.[3]
  • Americká komise pro preventivní medicínu nyní doporučuje, aby ženy prováděly samovyšetření prsu podle vlastního uvážení a aby byly poučeny o jeho limitech. Zdůraznila ovšem, což je nejvýznamnější, že je důležité, aby se ženy obeznámily s normálním stavem vlastní prsní tkáně.
  • Jinými slovy, samovyšetření prsu není a nemělo by být náhražkou lékařského vyšetření pro odhalení abnormalit. Na druhou stranu vám samovyšetření pomůže si všímat, co je pro vaše prsa normální, čímž můžete napomoci lékařům odhalit případné změny. Samovyšetření prsu ale nemůže být považované za nahrážku klinického vyšetření prsu prováděné lékaři. [4]
 2. 2
  Proveďtě samovyšetření prsou pohledem. Můžete ho provádět kdykoli, vhodná doba je ale zejména po menstruaci, kdy jsou prsa méně citlivá a nateklá. Snažte se ho provádět každý měsíc zhruba ve stejnou dobu. Svlékněte si horní polovinu těla a postavte nebo posaďte se před zrcadlo. Zdvihněte a svěste paže. Pátrejte po jakýchkoli změnách velikosti, tvaru, citlivosti a vzhledu svých prsou, jako je:[5]
  • svraštělá či vtažená kůže a dolíčky podobné pomerančové kůži,
  • zarudnutí nebo vyrážka s loupáním kůže,
  • neobvyklé napuchnutí prsou nebo jejich citlivost,
  • změny bradavek, například jejich vtažení, svědění či zarudnutí,
  • výtok z bradavek, ať už krvavý, průhledný či nažloutlý.
 3. 3
  Proveďte samovyšetření prsou pohmatem. Pokud stále menstruujete, ideální doba pro pohmat je několik dní po konci menstruace, kdy jsou vaše prsa nejméně citlivá. [6] Toto vyšetření můžete provádět vleže, kdy jsou vaše prsa rozprostřena a tím pádem i tenčí a snadněji prohmatatelná, nebo ve sprše, protože díky vodě a mýdlu vám budou prsty snáze klouzat po kůži na prsou. [7] Postupujte následovně:
  • Položte se a pravou ruku natáhněte za hlavu. Pomocí tří prstů levé ruky prohmatejte tkáň pravého prsu. Snažte se použít celá bříška prstů, nejen jejich špičky. [8]
  • Vyviňte tlak různé síly pro pohmat tkáně těsně pod kůží, vprostřed prsu i vespod u hrudníku. V každé části prsou použijte všechny tři druhy tlaku, než budete pokračovat dále. [9]
  • Začněte na pomyslné přímce na boku směrem od podpaží a pohybujte se směrem nahoru a dolů. Začněte u klíční kosti a směřujte dolů až po žebra. Pohybujte se napříč středem hrudníku, dokud se nedostanete k hrudní kosti. Je důležité prohmatat celý prs, snažte se proto být při samovyšetření pohmatem metodičtí.[10]
  • Potom proveďte celý postup obráceně pravou rukou na levém prsu, s levou rukou za hlavou.
  • Pamatujte, že prsní tkáň se prostírá až k podpaží. I v této části prsu se mohou objevit bulky či rakovina. [11]
 4. 4
  Zvykněte si na svá prsa. Zapamatujte si, jaká jsou na pohled i na dotek. Seznamte se důvěrně s jejich strukturou, obrysy, velikostí a podobně. Pomůže vám to lépe vysvětlit jakékoli změny vašemu lékaři.
  • Poproste partnera, ať vám řekne, pokud si všimne jakýchkoli změn. Váš partner si může všimnout změn, které byste sami mohli přehlédnout, protože vaše tělo vidí z jiného úhlu.
 5. 5
  Seznamte se se svými rizikovými faktory. Někteří lidé mají větší pravděpodobnost, že onemocní rakovinou, než jiní. Vězte ale také, že to, že spadáte do jedné nebo více z těchto kategorií, neznamená, že budete mít rakovinu prsu. Znamená to ovšem každopádně, že byste si měli svých prsou více všímat a podstupovat pravidelnou lékařskou prohlídku prsou a mamografické vyšetření. Mezi rizikovější faktory patří:[12]
  • Pohlaví: Ženy mají větší pravděpodobnost rakoviny prsu než muži.
  • Věk: S věkem se riziko zvyšuje. Většina pacientů s rakovinou prsu je starší 45 let.
  • Menstruace: Pokud jste začaly menstruovat před 12. narozeninami, nebo přešly do menopauzy po 55. roce věku, vaše riziko je o něco větší.
  • Těhotenství a kojení: Časná a četná těhotenství i kojení snižují riziko rakoviny prsu. Bezdětnost nebo první těhotenství po 30. roce věku vaše riziko rakoviny prsu zvyšují.
  • Životní styl: Obezita, kouření a užívání alkoholu jsou rizikovými faktory rakoviny prsu.
  • Hormonální terapie (HRT): Současné či dřívější užívání HRT může zvýšit riziko onemocnění rakovinou prsu.
 6. 6
  Seznamte se s osobní i rodinnou anamnézou. Mezi rizika, která se mohou týkat konkrétně vás a vaší rodinné historie a genetiky, patří :
  • Osobní anamnéza: Pokud u vás byla již diagnostikována rakovina prsu, existuje riziko, že se znovu objeví ve stejném nebo druhém prsu.
  • Rodinná anamnéza: Pokud někdo ve vaší rodině měl rakovinu prsu, vaječníků, dělohy či střev, máte vyšší riziko rakoviny prsu. Riziko se zdvojnásobuje, pokud se onemocnění týká příbuzného prvního stupně (sestra, matka, dcera).
  • Geny: Genetická mutace genu BRCA1 a BRCA 2 může zvýšit vaše riziko rakoviny prsu dramatickým způsobem. Vyšetření pro přítomnost těchto genomů si můžete nechat provést v genetické laboratoři. Obecně je onemocnění dědičné zhruba v 5-10% případech.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 3:

Rozpoznání zvláštních příznaků

Stáhnout PDF
 1. 1
  Sledujte změny velikosti a tvaru prsu. Otok způsobený nádorem či infekcí může změnit tvar nebo velikost prsní tkáně. Často se jedná o změnu pouze jednoho z prsou, může být ale přítomna na obou stranách. [13]
 2. 2
  Všímejte si jakéhokoli neobvyklého výtoku z bradavky. Pokud zrovna nekojíte, neměla by z bradavky vytékat žádná tekutina. Pokud máte výtok, zejména samovolný, bez stisknutí bradavky či prsní tkáně, obraťte se na lékaře pro podstoupení dalších vyšetření.[14]
 3. 3
  Pátrejte po otocích. Všímejte si zejména otoků v okolí prsou, klíčních kostí a v podpaží. Některé agresivní a invazivní druhy rakoviny prsu mohou způsobit otoky v těchto oblastech ještě dříve, než si budete schopni nahmatat jakoukoli bulku v prsní tkáni. [15]
 4. 4
  Pátrejte po prohlubních v prsní tkáni a změnách bradavky. Nádory a výrůstky v blízkosti pokožky či bradavky mohou změnit tvar tkáně. [16]
  • V některých případech může dojít ke vpáčení bradavky, nebo se můžete setkat s ďolíčky v pokožce prsní tkáně.
 5. 5
  Oznamte jakékoli zesílení pokožky, zarudnutí, teplo či svědění. Zánětlivá rakovina prsu je sice vzácná, o to však invazivnější a agresivnější. Může se projevit stejným způsobem jako zánět prsu, tedy zarudnutím, svěděním či zvýšenou teplotou tkáně. Pokud tyto projevy nezmizí po nasazení antibiotik, okamžitě kontaktujte odborného lékaře. [17]
 6. 6
  Vězte, že bolest není normální. Pokud vás trápí bolest prsní tkáně či bradavky, která rychle neodezní, vyhledejte lékařskou péči. Prsní tkáň není obvykle bolestivá a bolest může být známkou infekce, růstu, bulky či nádoru. Bolest v prsou ale obvykle nebývá příznakem rakoviny. [18]
  • Pamatujte na to, že pokud ještě menstruujete nebo jste těhotná, můžete zažívat dočasnou bolest či citlivost prsu způsobenou hormonálními výkyvy. Pokud ale bolest prsou neustupuje a není závislá na vašem cyklu, je třeba se svěřit lékaři.[19]
 7. 7
  Seznamte se s příznaky pokročilého stádia rakoviny prsu. Pamatujte na to, že i pokud se u vás tyto příznaky objevují, neznamená to nutně, že máte rakovinu prsu. Všechny jsou ale dostatečným důvodem pro vyhledání lékařské pomoci kvůli dalším vyšetřením. Mezi tyto symptomy se řadí:
  • Úbytek na váze
  • Bolest kostí
  • Dýchavičnost
  • Vředy na prsou, tj. boláky, které mohou být narudlé, svědit, bolet a vylučovat hnis nebo bezbarvou tekutinu
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 3:

Lékařská screeningová vyšetření rakoviny prsu

Stáhnout PDF
 1. 1
  Nechte si udělat lékařské vyšetření prsu. Požádejte svého lékaře při roční lékařské prohlídce nebo gynekologickém vyšetření o pohmatové vyšetření vašich prsou a vyloučení přítomnosti podezřelých bulek či jiných změn. Lékaři jsou na tuto prohlídku vyškolení a vědí, co sledovat. Proto byste tuto prohlídku, jakkoli je nepříjemná či trapná, nikdy neměli nahrazovat vlastním samovyšetřením. [20]
  • Váš lékař začne vyšetřením pohledem. Pravděpodobně vás požádá o zvednutí rukou nad hlavu a jejich svěšení podél těla, aby vyhodnotil velikost a tvar vašich prsou. Poté bude následovat prohlídka pohmatem. Prohmatá vám bříšky prstů celou oblast vašich prsou včetně podpaží a nadklíčků v poloze vleže. Samotná prohlídka netrvá déle než několik minut.[21]
  • Pokud vám je prohlídka nepříjemná, můžete požádat o přítomnost zdravotní sestry nebo rodinného příslušníka v ordinaci. Pokud jste žena a váš doktor je muž, jedná se ve většině případů o obvyklý postup. V případě, že vás přepadne úzkost, snažte se zhluboka dýchat a uvědomte si, že se jedná o nutnou součást péče o vaše zdraví.
 2. 2
  Nechte si udělat screeningové mamografické vyšetření. Mamograf využívá měkké rentgenové záření pro vyšetření prsní tkáně a často dokáže objevit bulky v prsou, ještě než si je sami dokážete nahmatat.[22] V České republice se provádí preventivní mamografické vyšetření prsu u žen 45 let. Ženy mladší 45 let se zvýšeným rizikem rakoviny prsu by měly možnost mamografického vyšetření konzultovat s vlastním lékařem. I v případě, že nespadáte do rizikové skupiny, byste měli absolvovat pravidelná mamografická vyšetření. [23] [24]
  • Během mamografického vyšetření vám položí prs na podložku a stlačí destičkou pro rovnoměrné rozložení prsu a přidržení během vyšetření a následně ho zrentgenují měkkými rentgenovými vlnami. Ucítíte tlak a možná i dočasně mírnou bolest. Tento postup provedou na obou prsou, která pak radiolog porovná na snímcích.
  • Přestože se lékař bude zaměřovat hlavně případné nádorové výrůstky, mamografickém vyšetření může odhalit také kalcifikace, fibroadenomy a cysty.[25]
 3. 3
  Pokud se prokáže přítomnost bulek či jakýchkoli jiných podezřelých změn, nechte si udělat další vyšetření. Pokud váš lékař objeví bulku nebo cokoli jiného znepokojujícího, například výtok z bradavky či svraštěnou kůži, pravděpodobně se budete muset podrobit dalším vyšetřením pro určení původu těchto jevů a zjištění, zda se jedná o rakovinu prsu. Mezi další vyšetření patří: [26]
  • Diagnostická mamografie: Rentgen prsu pro vyhodnocení bulky. Může trvat déle než běžné mamografické vyšetření, protože v tomto případě je třeba více snímků.
  • Ultrazvuk: Ultrazvukové vlny jsou také schopné zachytit obraz prsou. Ukazuje se, že toto vyšetření je nejvhodnější použít jako doplněk mamografie. Jedná se sice o neinvazivní, jednoduché vyšetření, může ale přinést řadu falešně negativních či falešně pozitivních výsledků. [27] Ultrazvuk ale poskytuje vynikající výsledky při navádění jehlové biopsie podezřelého nádoru. [28]
  • Magnetická rezonance (MRI): Toto vyšetření vytváří snímky prsou s využitím magnetických polí. Pokud mamografie nevyloučí přítomnost nádoru či jiných výrůstků, může vám být doporučeno MRI. Doporučuje se také ženám s vysokým rizikem prsního nádoru, včetně žen s rodinnou anamnézou či genetickými sklony.[29] [30]
 4. 4
  Nechte si udělat biopsii. Pokud mamografie a MRI objeví přítomnost nádoru či jiného výrůstku, může vám lékař doporučit jehlovou biopsii naváděnou ultrazvukem pro určení druhu buněk a jejich chirurgickou či chemoterapickou léčbu. Během biopsie je z podezřelé oblasti prsu odebrán vzorek tkáně a poslán k prozkoumání. Většinou se při biopsii prsu jedná o ambulantní vyšetření, takže v nemocnici nebudete muset být hospitalizováni přes noc. Pouze chirurgická biopsie (neboli lumpektomie) se provádí s místní anestézií. [31]
  • Biopsie tkáně je nutná pro určení možností léčení a vyhodnocení druhu nádoru. Přestože vyšetření může právem nahánět strach, je důležité pro zjištění, zda jsou v prsu přítomné rakovinotvorné buňky, a pro určení další léčby. Čím dříve je rakovina diagnostikována, tím vyšší je šance na přežití.
  • Je důležité (a povzbudivé!) poznamenat, že u 80% žen, které podstoupí biopsii prsu, se rakovina neprokáže. [32]
 5. 5
  Počkejte na výsledky. Čekání na výsledky biopsie a vyšetření může být velmi stresující a úzkostné. Lidé se s ním vyrovnávají různě. Některým pomůže rozptýlení nebo ponoření se do práce. Jiní se snaží přečíst co nejvíce informací o rakovině prsu a jejím možném léčení v případě pozitivního výsledku. Někteří lidé tuto dobu využívají k přemítání o svém životě a (pře)uspořádání priorit a vztahů. [33]
  • Hodně cvičte a jezte zdravě, ať máte dost energie a cítíte se dobře. Vyhledávejte podporu ve společnosti přátel, kolegů a členů rodiny, kteří si prošli podobnou zkušeností a dokáží vám předat svůj náhled a poradí, jak se s ní účinně vyrovnat. [34]
  • Pokud nejste schopni zbavit negativních, zdrcujících a depresivních myšlenek, které ohrožují vaše rozpoložení, uvědomte svého lékaře. Možná vám prospěje také kontaktovat psychologa či poradce a svěřit se jim s tím, jaké pocity ve vás čekání na výsledky vyvolávají.
  Reklama

Tipy

 • Jedna z nejlepších věcí, které pro sebe můžete udělat, pokud máte z rakoviny prsu obavy, je zjistit, co je pro vaši prsní tkáň normální. Takto budete snadněji schopni objevit, když něco nebude v pořádku.
 • Zvykněte si hovořit o svém zdraví a životním stylu se svým lékařem i s rodinou. Budete to muset dělat čím dál více, obzvlášť s přibývajícím věkem.
Reklama

Varování

 • Nechte si diagnózu stanovit lékařem. Rakovinu prsu si nemůžete jen tak diagnostikovat sami doma. Než tedy podlehnete obavám a strachu, vyhledejte odborný názor, který vám zodpoví otázky nutné pro správná rozhodnutí.
 • Pokud vás odpovědi vašeho lékaře neuspokojí, snažte se získat druhý názor. Jde o vaše tělo a váš život. Když jde o zdraví, je dobré naslouchat vlastnímu vnitřnímu hlasu, ale také vyhledat další názor.
Reklama
 1. http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/breast-exam/basics/what-you-can-expect/prc-20020418
 2. http://www.breastcancer.org/symptoms/testing/types/self_exam
 3. http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-risk-factors
 4. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/breast-cancer/basics/symptoms/con-20029275
 5. http://www.idph.state.il.us/about/womenshealth/factsheets/breast_cancer_facts.htm
 6. http://www.cancer.org/cancer/news/breast-cancer-symptoms-what-you-need-to-know
 7. http://www.breastcancer.org/questions/bc_signs
 8. http://www.cancer.org/cancer/news/breast-cancer-symptoms-what-you-need-to-know
 9. http://www.nationalbreastcancer.org/breast-pain
 10. http://www.cancer.org/cancer/news/breast-cancer-symptoms-what-you-need-to-know
 11. http://www.nationalbreastcancer.org/breast-cancer-symptoms-and-signs
 12. http://www.nationalbreastcancer.org/clinical-breast-exam
 13. http://www.nationalbreastcancer.org/mammogram
 14. http://www.nationalbreastcancer.org/mammogram
 15. http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Topic/recommendation-summary/breast-cancer-screening
 16. http://www.breastcancer.org/symptoms/testing/types/mammograms/mamm_show
 17. http://www.nationalbreastcancer.org/mammogram
 18. http://ww5.komen.org/BreastCancer/Ultrasound.html
 19. http://www.breastcancer.org/symptoms/testing/types/ultrasound
 20. http://ww5.komen.org/BreastCancer/BreastMRI.html
 21. http://www.nationalbreastcancer.org/breast-mri
 22. http://www.nationalbreastcancer.org/breast-cancer-biopsy
 23. http://www.nationalbreastcancer.org/breast-cancer-biopsy
 24. http://www.nationalbreastcancer.org/breast-cancer-results
 25. http://www.nationalbreastcancer.org/breast-cancer-results

O tomto wikiHow

Janice Litza, MD
Spoluautorem článku je :
Lékař rodinného lékařství
Tento článek spoluautorem článku je Janice Litza, MD. Dr. Litza je atestovaná lékařka rodinného lékařství ve Wisconsinu. Pracuje jako lékařka a 13 let učila jako klinický profesor, poté, co získala lékařský titul na University of Wisconsin-Madison School of Medicine and Public Health v roce 1998. Tento článek byl zobrazen 11 974 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 11 974 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama