Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Podle amerických standardů je jakékoli zlato s méně než 10 karáty falešným zlatem. Chcete-li s naprostou jistotou vědět, zda je vaše zlato pravé, zaneste jej do klenotnictví a nechte si jeho pravost ověřit. Existují ale i způsoby, jak si pravost vašeho zlata můžete ověřit sami.

Metoda 1
Metoda 1 ze 6:

Zkouška pohledem

Stáhnout PDF

První, co můžete udělat ke zjištění, da je vaše zlato pravé, je podívat se na něj. Sledujte zvláštní indikátory pravosti zlata:

 1. 1
  Najděte punc. Punc označuje buďto ryzost (1-999 nebo .1-.999) nebo karát (10K, 14K, 18K, 22K nebo 24K). Lupa vám může přijít vhod.
  • Punc staršího šperku nemusí být viditelný díky ošoupání nošením.
  • Padělané kousky mohou mít zfalšovaný punc, je tedy třeba vykonat další zkoušky pravosti.
 2. 2
  Sledujte změny zbarvení. Zejména v těch částech šperku, na kterých dochází k jejich opotřebení (typicky obnošením na jeho hranách).
  • Zdá-li se vám, že se zlato užíváním ošoupává a pod ním prosvítá jiný kov, máte pravděpodobně kousek, jenž je pouze pozlacený.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 6:

Zkouška skousnutím

Stáhnout PDF

Všichni jsme viděli film, ve kterém zlatokop skousne kus zlata, aby vyzkoušel jeho pravost. Viděli jsme také olympioniky zakousnout se do své "zlaté" medaile na stupni vítězů. Jestli jim tato zkouška pravosti pomůže odkrýt, zda je jejich zlato pravé, toť otázka.

 1. 1
  Mírným tlakem skousněte vaše zlato.
 2. 2
  Sledujte, zda na zlatu zůstaly otisky. Na pravém zlatu zůstanou otisky. Čím hlubší otisky, tím ryzejší je zlato.
  • Toto není doporučený způsob zkoušky pravosti zlata. Můžete si poškodit zuby. Navíc, olovo je ještě měkčí než zlato a pozlacené olovo se při zkoušce skousnutím jeví jako pravé zlato.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 6:

Zkouška magnetem

Stáhnout PDF

Toto je jednoduchá zkouška pravosti, nefunguje ale na 100%. Obyčejný magnet z ledničky vám nebude stačit. Budete potřebovat silnější magnet ze specializovaného obchodu nebo třeba i z věcí, které můžete najít doma, např. v zavírání dámské kabelky, v dětských hračkách, nebo dokonce ve starých hard drivech.

 1. 1
  Přiložte magnet ke zlatu. Zlato není magnetický kov, takže když se začne odtahovat od magnetu nebo naopak k magnetu přitahovat, jedná se o falešné zlato. Mějte však na paměti, že skutečnost, že zlato na magnet nereaguje, neznamená, že zlato je pravé. K výrobě falešného zlata jsou používány i nemagnetické kovy.
Metoda 4
Metoda 4 ze 6:

Zkouška hustoty

Stáhnout PDF

Existuje pouze pár druhů kovu s hustotou větší, než má zlato. Hustota ryzího, 24 karátového, zlata dosahuje hodnoty kolem 19.3 g/ml, což je hustota mnohem vyšší než hustota jiných kovů. Změření hustoty vašeho zlata vám může pomoci zjistit, zda se jedná o pravé zlato. Je pravidlem, že čím vyšší hustota, tím ryzejší je zlato. Ujistěte se, že provádíte zkoušku hustoty na zlatě, na kterém nejsou připevněny žádné drahokamy. Další důležité informace o provádění zkoušky hustoty si přečtěte v kapitole Varování uvedené níže.

 1. 1
  Zvažte vaše zlato. Jestliže nemáte váhy, klenotník vám obvykle zlato zváží zdarma. Budete potřebovat váhu s přesností na gramy.
 2. 2
  Naplňte odměrku vodou.
  • V ideálním případě má odměrka objem zakreslený v milimetrech. Bude pro vás snadnější zjistit výsledek této zkoušky.
  • Není podstatné, kolik vody užijete, dokud odměrku nenaplníte až po okraj. Hladina vody totiž stoupne hned, jak do ní ponoříte zlato.
  • Je důležité zaznamenat si přesnou výšku hladiny vody před a po ponoření zlata.
 3. 3
  Ponořte vaše zlato do odměrky. Zaznamenejte si novou výšku hladiny vody a vypočítejte rozdíl oproti hladině před ponořením zlata.
 4. 4
  Použijte následující výpočet ke změření hustoty: Hustota = váha/objem vytlačené vody. Výsledek kolem 19 g/ml indikuje, že zlato je buďto pravé nebo jde o materiál s hustotou podobnou zlatu. Zde je příklad výpočtu:
  • Váš zlatý předmět váží 38 g a vytlačí 2 mililitry vody. Výpočtem [váha (38 g)]/[objem vytlačené vody (2 ml)], dojdete k závěru, že hustota vašeho zlata je 19 g/ml, což se blíží hustotě pravého zlata.
  • Mějte na paměti, že zlato o různé ryzosti má jiný poměr g/ml:
  • 14K žluté – 12.9 až 14.6 g/ml
  • 14K bílé – 12.6 až 14.6 g/ml (vyšší u slitin palladia)
  • 18K žluté – 15.2 až 15.9 g/ml
  • 18K bílé – 14.7 až 16.9 g/ml
  • 22K – 17.7 až 17.8 g/ml
  Reklama
Metoda 5
Metoda 5 ze 6:

Zkouška keramickým talířem

Stáhnout PDF

Toto je jednoduchý způsob zjištění pravosti zlata. Mějte na paměti, že váš zlatý předmět může být v průběhu této zkoušky poškrábán.

 1. 1
  Najděte keramický neglazovaný talíř. Pokud jej nemáte doma, dá se běžně koupit v domácích potřebách.
 2. 2
  Položte váš zlatý předmět na talíř, mírně na něj zatlačte a protáhněte jej po povrchu talíře. Zanechá-li černou stopu, znamená to, že zlato není pravé. Zlatá stopa, naproti tomu, ukazuje na pravost vašeho zlata.
  Reklama
Metoda 6
Metoda 6 ze 6:

Zkouška kyselinou dusičnou

Stáhnout PDF

Zkouška kyselinou dusičnou je to pravou zatěžkávací zkouškou pravosti vašeho zlata. Má však své nevýhody. Jednou z nich je obtížnost sehnat kyselinu dusičnou. Druhou jsou nebezpečí hrozící při domácím zacházení s kyselinou. Může proto být nejlepší přenechat testování zlata tímto způsobem klenotníkovi.

 1. 1
  Vložte vaše zlato do malé nerez nádoby.
 2. 2
  Kápněte kyselinu dusičnou na vaše zlato a sledujte reakci.
  Reklama

Tipy

 • Punc se liší u zlata vyrobeného v Evropě a jinde. V Evropě se punc obyčejně skládá ze tří číslovek a vypadá následovně:
  • 10K, punc 417: ryzost zlata je 41.7 procent
  • 14K, punc 585: ryzost zlata je 58.5 procent
  • 18K, punc 750: ryzost zlata je 75 procent
  • 22K, punc 917: ryzost zlata je 91.7 procent
  • 24K, punc 999: ryzost zlata je 99.9 procent
 • Má-li zlato 24kt nebo 24K (karátů), znamená to, že všech 24 složek zlata je ryzím zlatem, beze stop jiných kovů. Je považováno za ryzí z 99.9 procent. Zlato o 22K znamená, že 22 složek šperku jsou zlato a zbývající 2 složky tvoří jiný kov. Je považováno za ryzí z 91.3 procent. Stejně tak i zlato o 18K je tvořeno z 18 dílků zlata a zbývajících 6 dílků jiného kovu. Je ryzí ze 75 procent. Ryzost podle tohoto principu dále klesá s každým karátem o přibližně 4.1625 procenta.
 • V Portugalsku je zlato obyčejně ryzí z 80%, nebo má okolo 19.2K a existuje ve třech barevných variacích:
  • Žluté – Složeno z 80% ryzího zlata, 13% stříbra a 7% mědi.
  • Červené - Složeno z 80% ryzího zlata, 3% stříbra a 17% mědi.
  • Šedé nebo bílé - Složeno z 80% ze slitiny ryzího zlata s palladiem a jinými kovy, běžně s niklem.
 • Zlatu, které má méně než 24K, dávají přidané kovy tvrdost a barvu. Dá se říci, že zlato o 24K je nejměkčí a zlato o 10K nejtvrdší, neboť zlato o 10K má 41.6 procent zlata a zbytek jiných kovů, tvrdších než zlato. Barva, kterou zlatu dávají jiné kovy, šperky zkrášlují, jak je zřejmé na špercích z bílého, žlutého nebo např. červeného zlata.
 • Cokoli s označením „GF“ znamená „gold filled“ a jde v podstatě o „válcované“, pozlacené šperky. Všimněte si čísla před hodnotou karátu. Například, šperk o 1/20 14k GF je 1 dílem 14K zlato a 19 díly jiný kov. Je tedy složen z 5 procent ze 14K zlata a z 95 procent z jiného kovu.
 • Zlato o 24K je ryzí zlato[1] ; obyčejně je nicméně příliš měkké na výrobu šperků nebo mincí. Proto jsou do zlata přidávány jiné kovy s vyšší hustotou a tím je hustota šperků různě zvyšována.
Reklama

Varování

 • Při zkoušce kyselinou dusičnou: Kyselina dusičná je vysoce agresivní. Měli byste proto dbát mimořádných bezpečnostních opatření. Zlatu nebezpečí nehrozí, je nerozpustné v kyselině dusičné. Kyselinou však mohou být porušeny části šperku vyrobené z jiného materiálu než zlata.
 • Tyto zkoušky nemusí odhalit rozdíl mezi pravým zlatem a pozlaceným wolframovým podkladem.
 • Při zkoušce hustoty: Zkouška hustoty není nejpřesnějším způsobem, jak určit pravost zlata, ledaže přesně víte, jaké příměsi o jaké hustotě šperk obsahuje.
 • Při zkoušce hustoty: K dokonalému provedení zkoušky hustoty je třeba přesných výpočtů a měření, ke kterým potřebujete odměrku přesnou na milimetry a přesnou váhu.
 • Při zkoušce hustoty: Spousta šperků robustního vzhledu je ve skutečnosti dutá. Obsahuje-li dutá část vzduch, test hustoty nelze aplikovat. Zlato bude lehčí, zatímco objem bude stejný a šperk tedy bude budit dojem malé hustoty. Test hustoty lze použít jen v případě pevných částí nebo částí, ze kterých lze vzduch zcela vypudit naplněním vodou. I malá bublinka vzduchu, která ve zkoumaném předmětu zůstane uvězněna, způsobí nepřesnost výpočtu.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Lupu (na zkoušku pohledem)
 • Magnet (na zkoušku magnetem)
 • Váhy (na zkoušku hustoty)
 • Odměrka (na zkoušku hustoty)
 • Kalkulačku (na zkoušku hustoty)
 • Neglazovaný keramický talíř (na zkoušku keramickým talířem)
 • Kyselina dusičná (na zkoušku kyselinou dusičnou)
 • Nádobu z nerez oceli (na zkoušku kyselinou dusičnou)

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 88 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 92 244 krát
Stránka byla zobrazena 92 244 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama