Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Mnoho lidí si myslí, že jsou duševní choroby vzácné, ale ve skutečnosti to není pravda. Okolo 54 milionů Američanů v průběhu každého roku trpí nějakou duševní chorobou, nebo nemocí. [1] Duševní choroby během života postihnou 1 ze 4 lidí po celém světě. [2] Mnoho z těchto nemocí lze léčit pomocí léků, psychoterapie, nebo kombinace těchto metod, ale když se neléčí, mohou se snadno vymknout z rukou. Pokud máte pocit, že trpíte příznaky duševní choroby, měli byste ihned vyhledat odbornou pomoc.

Část 1
Část 1 ze 3:
Co jsou to duševní choroby

 1. 1
  Uvědomte si, že duševní choroba není vaše chyba. Společnost často stigmatizuje duševní poruchy i pacienty, kteří jimi trpí a je snadné si myslet, že máte problémy proto, že jste k ničemu, nebo že nepracujete dostatečně tvrdě. Není to ale pravda. Pokud máte duševní nemoc, jde o důsledek vašeho zdravotního stavu, ne důsledek nějakého osobního selhání. Zkušený lékař by ve vás nikdy neměl vyvolat pocit, že je vaše nemoc vaší vinou. Neměli by si to myslet ani lidé ve vašem okolí, ani vy sami. [3]
 2. 2
  Uvědomujte si možné biologické rizikové faktory. Neexistuje jediná příčina duševní choroby, ale existuje spousta biologických faktorů, které narušují biochemii mozku a způsobují hormonální nerovnováhu. [4]
  • Genetika: Některé duševní poruchy, jako je například schizofrenie, bipolární porucha a deprese jsou úzce spjaty s genetikou. Pokud někdo z vaší rodiny těmito poruchami trpí, je u vás vyšší riziko, že se projeví i u vás, protože jste zranitelnější kvůli svým genetickým předpokladům.
  • Fyziologické škody: Zranění hlavy, nebo vystavení virům, bakteriím a toxinům během prenatálního vývoje může také způsobit duševní onemocnění. Užívání nelegálních drog a alkoholu může také způsobit nebo zhoršit duševní choroby.
  • Chronická onemocnění: Chronické nemoci, jako je rakovina a další dlouhodobé vážné nemoci mohou zvýšit riziko rozvoje duševních poruch, jako jsou úzkosti a deprese.
 3. 3
  Uvědomujte si možné environmentální rizikové faktory. Některé duševní nemoci, jako je úzkost a deprese, jsou úzce spjaty s osobním prostředím a celkovou pohodou pacienta. Narušení prostředí může způsobit zhoršení duševní choroby. [5]
  • Těžké životní zkušenosti: Velmi emocionální a stresující situace v životě mohou u člověka vyvolat duševní choroby. Může jít o ojedinělou událost, jako je například smrt někoho blízkého, nebo dlouhodobé problémy, jako je například historie sexuálního, fyzického, nebo emocionálního zneužívání. Duševní choroby může vyvolat také zkušenost s napadením, nebo nějaká nouzová situace.
  • Stres: Stres může zhoršit již existující duševní choroby, ale může také způsobit duševní poruchy, jako jsou deprese a úzkosti. Rodinné konflikty, pracovní potíže a finanční problémy jsou nejčastějšími zdroji stresu.
  • Osamělost: Když člověk nemá dostatečnou podporu, nemá přátele a chybí mu zdravé vztahy, může to u něj vyvolat nebo zhoršit duševní choroby.
 4. 4
  Všímejte si varovných známek a dalších příznaků duševních chorob. Některé duševní nemoci se vyskytují od narození, jiné se zase rozvíjejí v průběhu života, nebo se mohou objevit náhle. Zde jsou příznaky, které můžete považovat za varovné známky duševní choroby: [6] [7]
  • Smutek a podrážděnost
  • Zmatenost a dezorientace
  • Apatie a ztráta zájmu
  • Přílišné strachování a vztek/nepřátelskost/násilnické sklony
  • Strach nebo paranoia
  • Potíže zpracovávat emoce
  • Potíže se soustředěním
  • Potíže se zvládáním zodpovědnosti
  • Izolace a nezájem o společnost
  • Problémy se spánkem
  • Iluze a halucinace
  • Zvláštní, velikášské myšlenky a pocity oddělené od reality
  • Změny ve stravovacích návycích nebo v libidu
  • Sebevražedné myšlenky a plány
 5. 5
  Všímejte si fyzických varovných znaků a příznaků. Někdy mohou tělesné příznaky sloužit jako varovné známky přítomnosti duševní choroby. Pokud máte příznaky, které přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Mezi tyto varovné znaky patří:
  • Únava
  • Bolesti zad, hrudníku a svalů
  • Zrychlený tep
  • Sucho v ústech
  • Zažívací potíže
  • Bolesti hlavy
  • Pocení
  • Drastické změny váhy
  • Motání hlavy
  • Dramatické změny spánkového režimu
 6. 6
  Zjistěte, jak vážné vaše příznaky jsou. Mnoho z těchto příznaků se objevuje v závislosti na každodenních událostech a nejde tedy nutně o indikátory duševní poruchy. Pokud se jich ovšem nezbavíte, měli byste si na ně dávat pozor a všímat si zejména toho, zda ovlivňují váš každodenní život. Nebojte se vyhledat odbornou pomoc.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 3:
Vyhledejte odbornou pomoc

 1. 1
  Zjistěte, jaká pomoc je vám k dispozici. Existuje spousta odborníků v oblasti duševního zdraví a přestože se jejich role často překrývají, každý obor má své speciality. [8]
  • Psychiatři jsou lékaři, kteří se věnují oboru psychiatrie. Jde o nejvyškolenější odborníky v oblasti duševního zdraví, kteří jsou většinou nejlepším zdrojem v případě, že potřebujete léky na předpis. Umějí také diagnostikovat duševní choroby, včetně velmi vážných chorob, jako je schizofrenie a bipolární porucha.
  • Kliničtí psychologové mají doktorát z psychologie a většinou absolvovali stáže v zařízeních pro duševně nemocné pacienty. Umějí diagnostikovat duševní poruchy, provádět testy a poskytovat psychoterapii. Pokud nemají speciální licenci, většinou nemohou předepisovat léky určené pro léčbu duševních poruch.
  • Lékaři v oboru psychologie a psychiatrie mají alespoň magisterský diplom a jsou vyškolené pro práci s duševně nemocnými pacienty. Mohou diagnostikovat duševní poruchy a předepisovat léky. V některých případech mohou také poskytovat psychoterapii. V některých případech spolupracují s psychiatry.
  • Sociální pracovníci mají alespoň magisterský diplom v oboru sociálních prací. Licencovaní sociální pracovníci mají splněné stáže v ústavech pro duševně nemocné pacienty a jsou zkušenými poradci. Poskytnou vám psychoterapii, ale nemohou předepisovat léky. Většinou mají dobrý přehled o systému sociální podpory a zdrojích.
  • Poradci mají diplom z psychologie a většinou musejí absolvovat stáže v ústavech pro duševně nemocné pacienty. Zaměřují se na konkrétní duševní poruchy, jako jsou například závislosti na drogách a mohou vám poskytnout poradenství v oblasti mnoha zdravotních potíží. Nemohou ovšem předepisovat léky, ani diagnostikovat duševní poruchy.
  • Praktiční lékaři většinou nemají příliš velké vzdělání v oboru duševního zdraví, ale mohou předepisovat léky a mohou vám pomoci s vaším celkovým zdravím.
 2. 2
  Zajděte si ke svému praktickému lékaři. Některé duševní choroby, jako jsou úzkosti a deprese lze často léčit léky na předpis, které vám může předepsat váš praktický lékař. Objednejte se k němu na prohlídku a řekněte mu o svých příznacích a obavách.
  • Váš praktický lékař vás může také poslat ke specializovanému lékaři, například k psychiatrovi.
  • Pokud chcete požádat o invalidní důchod z důvodu duševní poruchy, budete muset mít svoji diagnózu potvrzenou od psychiatra. [9]
 3. 3
  Kontaktujte svoji zdravotní pojišťovnu. Pokud žijete v USA, pravděpodobně si zdravotní pojištění platíte. Zavolejte si do pojišťovny a požádejte o kontaktní informace na psychology a psychiatry ve vašem městě, kteří spolupracují s vaší pojišťovnou.
  • Ujasněte si všechny požadavky, které budete muset splnit. Možná budete muset nejprve získat doporučení od svého praktického lékaře, nebo získáte pouze omezený počet sezení s psychoterapeutem.
  • Pokud nemáte zdravotní pojištění, najděte si nějakou kliniku, která je zdarma. Na těchto místech budete moci získat ošetření zdarma nebo levně. Zkuste například nějakou fakultní nemocnici, nebo lékařskou fakultu.
 4. 4
  Objednejte se na vyšetření. Budete muset čekat několik dní, ale možná i několik měsíců, než se k lékaři dostanete, takže se objednejte co nejdříve. Požádejte, aby vás zapsali na čekací listinu, abyste měli větší šanci, že se dostanete na řadu dříve.
  • Pokud trpíte sebevražednými myšlenkami, nebo si plánujete sebevraždu, ihned vyhledejte pomoc. Zavolejte na linku bezpečí, nebo si zajděte do nemocnice. .[10] Můžete také zavolat na nouzovou linku 112. [11]
 5. 5
  Ptejte se na vše, co vás zajímá. Měli byste se svého psychiatra nebo psychologa zeptat na vše, co vás napadá. Pokud něčemu nerozumíte, nebo potřebujete něco objasnit, zeptejte se. Měli byste se zeptat také na různé možnosti léčby, jako jsou druhy léčby a délka jejich trvání a také jaké léky pravděpodobně budete brát. [12]
  • Měli byste se lékaře zeptat, co můžete udělat pro to, abyste napomohli svému zotavení. Není sice možné se duševní nemoci zbavit bez pomoci lékaře, ale existují věci, kterými můžete léčbu podpořit – zeptejte se na ně svého psychiatra.
 6. 6
  Komunikujte se svým psychiatrem. Vztah mezi pacientem a vaším terapeutem by měl být bezpečný, příjemný a uvolněný. Při první návštěvě se pravděpodobně budete cítit zranitelně. Terapeut vám bude klást nepříjemné otázky, nebo bude chtít, abyste mluvili o nepříjemných věcech, ale přesto by měl zajistit, abyste se cítili co nejlépe a bezpečně. [13]
  • Pokud se po několika sezeních s psychologem nebudete cítit dobře, můžete si najít nového psychologa. Uvědomte si, že léčba vaší nemoci bude dlouhodobý proces, takže byste měli mít terapeuta, který bude na vaší straně.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 3:
Jak se vypořádat s duševní chorobou

 1. 1
  Neodsuzujte se. Je běžné, že se lidé trpící duševní chorobou (zejména depresí a úzkostí) odsuzují a mají pocit, že by měli být schopní se svých problémů zbavit sami. Uvědomte si, že cukrovky nebo srdečního onemocnění byste se také nemohli zbavit silou vůle, takže byste se za svoji duševní chorobu neměli odsuzovat. [14]
 2. 2
  Najděte si podpůrnou síť. Když budete mít dostatek lidí, kteří vás akceptují a podporují, pomůže vám to snáze překonat duševní chorobu. Přátelé a rodina jsou lidé, na které byste se měli obrátit jako první. Existuje také spousta podpůrných skupin. Najděte si nějakou skupinu ve vašem městě, nebo na internetu. [15]
  • National Alliance on Mental Illness (NAMI) je skvělým začátkem. Tato organizace má linku, na kterou můžete zavolat a nabídne vám spoustu zdrojů. [16]
 3. 3
  Zkuste meditaci a trénink vědomí. Meditace sice nemůže nahradit péči zkušeného psychologa a léky, ale může vám pomoci zvládat příznaky určitých duševních chorob, zejména těch, které se vztahují k návykovým látkám a úzkostem. Uvědomění a meditace kladou důraz na akceptování přítomného okamžiku, což vám může pomoci zbavit se stresu. [17]
  • V některých případech je dobré najít si nějakou vedenou meditaci, nebo učitele, který s vámi bude ze začátku spolupracovat.
  • NAMI[18] , NAMI Klinika Mayo a howtomeditace.org[19] , a howtomeditate.org[20] jsou stránky, kde najdete spoustu tipů a návodů na meditaci.
 4. 4
  Veďte si deník. Když si budete zapisovat své pocity a myšlenky, značně vám to pomůže. Zapisujte si své negativní myšlenky a úzkosti, abyste se na ně nemuseli soustředit. Když budete sledovat to, co u vás vyvolává určité příznaky, pomůžete tím svému psychiatrovi nebo psychologovi poskytnout vám tu nejlepší pomoc. Také vám to umožní bezpečně prozkoumávat vaše pocity. [21]
 5. 5
  Stravujte se zdravě a cvičte. Stravování a cvičení sice nedokážou předejít duševním chorobám, ale mohou vám pomoci lépe zvládat vaše příznaky. Když budete mít pravidelný režim a budete dostatečně spát, pomůže vám to zejména v případě vážných duševních chorob, jako je schizofrenie nebo bipolární porucha. [22]
  • Pokud máte nějakou poruchu příjmu potravy, jako je anorexie nebo bulimie, budete si muset dávat velký pozor na své stravovací návyky. Poraďte se s odborníkem, abyste měli jistotu, že se stravujete zdravě.
 6. 6
  Omezte konzumaci alkoholu. Alkohol způsobuje deprese a může mít vážný vliv na vaši celkovou pohodu a na vaše pocity. Pokud trpíte například depresí, nebo jste závislí na drogách, měli byste se alkoholu vyhýbat úplně. Pokud konzumujete alkohol, nepřehánějte to s ním – pro ženy by měl platit limit dvou sklenek vína, dvou piv, nebo dvou panáků tvrdého alkoholu za den a muži by neměli překračovat hranici tří drinků denně. [23]
  • Pokud berete nějaké léky, neměli byste alkohol pít vůbec. Promluvte si se svým lékařem a zjistěte, jaká pravidla musíte při užívání léků dodržovat.
  Reklama

Tipy

 • Pokud je to pro vás možné, požádejte někoho ze svých blízkých, aby vás doprovodil na první sezení u psychiatra a pomohl vám zklidnit se.
 • Léčbu a životní styl zakládejte na konkrétních věcech, které vám řekne váš psycholog nebo psychiatr. Mnoho „domácích“ metod léčby duševních poruch nemá s léčbou nic společného a nepomohou vám zbavit se vaší choroby.
 • Společnost duševní choroby stigmatizuje. Pokud s někým nechcete sdílet informace o svém duševním stavu, nemusíte to dělat. Najděte si lidi, kteří vás budou podporovat, budou vás mít rádi a bude jim na vás záležet.
 • Pokud máte někoho blízkého, kdo trpí duševní poruchou, neodsuzujte ho, ani mu neříkejte, že by se měl „více snažit.“ Dejte mu lásku, podporu a pochopení.
Reklama

Varování

 • Pokud trpíte sebevražednými myšlenkami nebo plány, ihned vyhledejte pomoc.
 • Mnoho duševních chorob se bez vhodné léčby zhoršuje. Neváhejte a jděte k lékaři.
 • Nikdy se nepokoušejte léčit duševní poruchy bez pomoci lékaře. Když se o to budete pokoušet sami, mohli byste svůj zdravotní stav naopak ještě zhoršit.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 13 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 6 639 krát
Stránka byla zobrazena 6 639 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama