Stáhnout PDF Stáhnout PDF

MAC adresa (z angl. „Media Access Control“) je číselný identifikátor síťového adaptéru ve vašem počítači. Tato adresa se skládá až ze šesti párů znaků oddělených dvojtečkami. Může se stát, že svou MAC adresu budete potřebovat pro zdárné připojení do sítě routeru. Ke zjištění MAC adresy na jakémkoliv zařízení se síťovým připojením použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1
Metoda 1 ze 11:

Windows Vista, 7, či 8

 1. 1
  Připojte se k síti. Tuto metodu lze použít, jen pokud jste právě připojeni. Ujistěte se, že se připojujete pomocí rozhranní, jehož MAC adresu potřebujete zjistit (přes Wi-Fi, pokud potřebujete MAC adresu bezdrátové karty, přes síťový kabel, pokud potřebujete MAC adresu klasické síťové karty).
 2. 2
  Klikněte na ikonu připojení v postranním panelu. Může mít podobu malého obrázku (viz nákres výše), nebo miniaturního počítačového monitoru. Jakmile na ni kliknete, vyberte „Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení“ ("Open Network and Sharing Center").
  • Ve Windows 8 spusťte z obrazovky Start aplikaci Plocha (Desktop). Jakmile se přepnete do režimu s Plochou, klikněte pravým tlačítkem na ikonu v postranním panelu a vyberte „Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení“ ("Open Network and Sharing Center").
 3. 3
  Najděte název svého síťového připojení a klikněte na něj. Nachází se hned za slovem „Připojení“ ("Connections"). Tím otevřete malé okno.
 4. 4
  Klikněte na Detaily (Details). Tím otevřete seznam informací o nastavení připojení, podobný tomu, který se objeví při použití nástroje IPConfig z příkazového řádku.
 5. 5
  Hledejte položku Fyzická adresa (Physical Address). To je vaše MAC adresa.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 11:

Windows 98 a XP

 1. 1
  Připojte se k síti. Tuto metodu lze použít, jen pokud jste právě připojeni. Ujistěte se, že se připojujete pomocí rozhranní, jehož MAC adresu potřebujete zjistit (přes Wi-Fi, pokud potřebujete MAC adresu bezdrátové karty, přes Ethernet, pokud potřebujete MAC adresu klasické síťové karty).
 2. 2
  Otevřete Síťová připojení (Network Connections). Pokud pro ně nemáte na ploše zástupce, najděte ikonu připojení na Hlavním panelu (v pravém dolním rohu Panelu nástrojů Windows) a kliknutím na ni zobrazte aktuální připojení, nebo seznam dostupných sítí.
  • Síťová připojení můžete také zpřístupnit z Ovládacích panelů v nabídce Start.
 3. 3
  Pravým tlačítkem klikněte na své připojení a vyberte Stav (Status).
 4. 4
  Klikněte na Detaily (Details). Pozn.: V některých verzích Windows může být tato položka pod záložkou Podpora (Support). Tím otevřete seznam informací o nastavení připojení, podobný tomu, který se objeví při použití nástroje IPConfig z příkazového řádku.
 5. 5
  Hledejte položku Fyzická adresa (Physical Address). To je vaše MAC adresa.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 11:

Jakákoliv verze Windows

 1. 1
  Otevřete příkazový řádek. Stiskněte klávesy Win+R a napište do pole Otevřít (Run) příkaz cmd. Stiskněte Enter pro spuštění příkazového řádku.
  • Ve Windows 8 stiskněte Win+X a z nabídky vyberte Příkazový řádek (Command Prompt).
 2. 2
  Spusťte GetMAC. Napište v příkazovém řádku getmac /v /fo list a stiskněte Enter. Tím zobrazíte konfigurační údaje všech vašich síťových připojení.
 3. 3
  Hledejte položku Fyzická adresa (Physical Address). Jde o alternativní pojmenování MAC adresy. Ujistěte se, že jste získali MAC adresu správného síťového adaptéru – obvykle je jich vypsáno několik. Například vaše bezdrátové připojení bude mít jinou MAC adresu, než jakou má připojení přes síťový kabel.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 11:

Mac OS X 10.5 (Leopard) a novější

 1. 1
  Otevřete Možnosti systému (System Preferences). Najdete je kliknutím na ikonu Apple v levém horním rohu obrazovky. Ověřte, že jste právě připojeni k síti pomocí připojení, jehož MAC adresu hodláte zjišťovat.
 2. 2
  Vyberte své připojení. Vyberte Síť (Network), a pak, v závislosti na tom, jak jste k síti připojeni, vyberte buď AirPort, nebo Vestavěný ethernet (Built-in Ethernet). Seznam připojení najdete v levém rámečku.
  • U ethernetu klikněte na Pokročilé (Advanced) a přejděte na záložku Ethernet. Na vršku uvidíte položku Ethernet ID, která označuje vaši MAC adresu.
  • U AirPortu klikněte na Pokročilé (Advanced) a přejděte na záložku AirPort. Tam najdete položku AirPort ID, která označuje vaši MAC adresu.
  Reklama
Metoda 5
Metoda 5 ze 11:

Mac OS X 10.4 (Tiger) a starší

 1. 1
  Otevřete Možnosti systému (System Preferences). Najdete je kliknutím na ikonu Apple. Ověřte, že jste právě připojeni k síti pomocí připojení, jehož MAC adresu hodláte zjišťovat.
 2. 2
  Vyberte Připojení (Network).
 3. 3
  Vyberte připojení ze Show menu. V rolovacím Show menu budou vypsána všechna připojená síťová zařízení. Vyberte připojení Ethernet, nebo připojení AirPort.
 4. 4
  Najděte své AirPort ID či Ethernet ID. Jakmile jste vybrali připojení v Show menu, klikněte na příslušnou záložku (Ethernet nebo AirPort). Na této stránce se vám zobrazí MAC adresa jako Ethernet ID nebo AirPort ID[1]
  Reklama
Metoda 6
Metoda 6 ze 11:

Linux

 1. 1
  Otevřete terminál. V závislosti na vašem systému může být pojmenován Terminal, Xterm, Shell, Command Prompt, nebo nějak podobně. Obvykle jej je možné najít ve složce Příslušenství (Accessories) v nabídce Aplikace (Applications) či její alternativě.
 2. 2
  Otevřete nastavení rozhranní. Napište ifconfig -a a stiskněte Enter. Pokud vám byl odepřen přístup, zadejte sudo ifconfig -a a jakmile budete vyzváni, zadejte své heslo.
 3. 3
  Najděte svou MAC adresu. Posouvejte se stránkou dolů, dokud nenajdete své síťové připojení (primární Ethernetový port je označen eth0). Hledejte položku HWaddr. To je vaše MAC adresa. [2]
  Reklama
Metoda 7
Metoda 7 ze 11:

iOS

 1. 1
  Otevřete Nastavení (Settings). Aplikaci Nastavení (Settings) na domovské obrazovce. Ťukněte na kategorii Obecné (General).
 2. 2
  Klepněte na O zařízení (About). Tím vypíšete specifické informace o svém zařízení. Posunujte se stránkou dolů, dokud nenajdete položku Wi-Fi adresa (Wi-Fi Address). To je MAC adresa vašeho zařízení.
  • Tento postup funguje pro všechna zařízení s iOS: iPhone, iPod i iPad.
 3. 3
  Zjistěte MAC adresu Bluetooth. Potřebujete-li zjistit adresu Bluetooth, najdete ji přímo pod položkou Wi-Fi adresa. [3]
  Reklama
Metoda 8
Metoda 8 ze 11:

Operační systém Android

 1. 1
  Otevřete Nastavení (Settings). Při prohlížení domovské obrazovky stiskněte tlačítko Domů a zvolte Nastavení (Settings). Nastavení můžete také otevřít klepnutím na aplikaci Nastavení (Settings) v šuplíku aplikací.
 2. 2
  Sjeďte dolů na Informace o zařízení (About Device). Ty jsou obvykle vespod nabídky Nastavení. V nabídce Info o zařízení (About Device) klepněte na Stav (Status).
 3. 3
  Zjistěte svou MAC adresu. Sjeďte dolů, dokud nenajdete položku Adresa MAC sítě Wi-Fi (Wi-Fi MAC address). To je MAC adresa vašeho zařízení.
 4. 4
  Zjistěte MAC adresu Bluetooth. MAC adresu Bluetooth najdete přímo pod položkou Adresa MAC sítě Wi-Fi (Wi-Fi MAC address). Pro její zobrazení musí být zapnuto Bluetooth.
  Reklama
Metoda 9
Metoda 9 ze 11:

Windows Phone 7 a novější

 1. 1
  Otevřete Nastavení (Settings). Dostanete se do něj tak, že se přesunete na domovskou obrazovku, a poté přejedete prstem doleva. Rolujte dolů, dokud neuvidíte možnost Nastavení (Settings).
 2. 2
  Najděte položku O zařízení (About). V menu Nastavení (Settings) se přesuňte dolů a klepněte na položku O zařízení (About). Na obrazovce O zařízení klepněte na tlačítko Více informací (More Info). Vaše MAC adresa se zobrazí na spodku obrazovky. [4]
  Reklama
Metoda 10
Metoda 10 ze 11:

Chrome OS

 1. 1
  Klikněte na ikonu Síť (Network). Nachází se v pravém dolním rohu plochy a vypadá jako 4 zářící tyčky.
 2. 2
  Otevřete Stav sítě (Network Status). V tomto menu klikněte na ikonu “i”, umístěnou v dolním pravém rohu. Zobrazí se vám zpráva s vypsanou MAC adresou vašeho zařízení. [5]
  Reklama
Metoda 11
Metoda 11 ze 11:

Herní konzole

 1. 1
  Zjistěte MAC adresu PlayStation 3. V hlavním menu PlayStation se posunujte doleva tak dlouho, dokud nenarazíte na nabídku Nastavení (Settings). Posunujte se dolů, než najdete Nastavení systému (System Settings).
  • Posuňte se dolů a vyberte Informace o systému (System Information). MAC adresa bude vypsána pod IP adresou. [6]
 2. 2
  Zjistěte MAC adresu Xbox 360. Otevřete nabídku Nastavení systému (System Settings) z obrazovky Dashboard. Otevřete Nastavení sítě (Network Settings) a pak vyberte Nastavit síť (Configure Network).
  • Vyberte záložku Rozšířená nastavení (Additional Settings) , a následně Pokročilá nastavení (Advanced Settings). Zvolte možnost Pozměnit MAC adresu (Alternate MAC Address).
  • MAC adresa bude vypsána na obrazovku (nemusí být rozdělena dvojtečkami).
 3. 3
  Zjistěte MAC adresu Nintento Wii. Klikněte na tlačítko Wii v levém dolním rohu hlavního menu (Channel menu). Posuňte se na 2. stránku nabídky Nastavení (Settings) a zvolte Internet. Klikněte na Informace o konzoli (Console Information) a zobrazí se vám MAC adresa. [7]
  Reklama

Tipy

 • MAC adresa je série 6 párů znaků rozdělených pomlčkami.
 • Svou MAC adresu můžete také zjistit za pomoci nástrojů třetích stran, nebo prohlédnutím vlastností síťového adaptéru ve Správci zařízení (Device Manager).
 • U Mac OS X můžete také v aplikaci Terminal.app vyzkoušet metodu z Linuxu. Bude fungovat, protože MacOS X používá jádro Darwin (postavené na BSD).
Reklama

Varování

 • S vhodným softwarem je možné vaši MAC adresu dočasně změnit, pokud to váš hardware dovoluje (starší hardware mívá MAC adresu pevně zakódovanou). V angličtině tento proces nazývá „MAC address spoofing“ a obecně se jej nedoporučuje provádět, pokud to není skutečně nutné. Jelikož je MAC adresa potřebná k nalezení vašeho počítače na lokální úrovni, její změna způsobí v routeru zmatek. Je vhodná jen tehdy, když potřebujete před routerem předstírat, že používáte jiný počítač.
Reklama

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 9 547 krát
Stránka byla zobrazena 9 547 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama