Jak zjistit aritmetický průměr, medián a modus

V tomto článku:Nalezení aritmetického průměruNalezení mediánuNalezení modusu

Aritmetický průměr, medián a modus jsou hodnoty, které se často používají v základní statistice a každodenní matematice. Přestože můžete najít každou hodnotu celkem snadno, je také snadné je pomíchat. Čtěte dál, abyste se naučili, jak vypočítat každou hodnotu ze sady dat.

1
Nalezení aritmetického průměru

 1. 1
  Sečtěte všechna čísla v sadě. Řekněme, že pracujete s čísly 2, 3 a 4. Sečtěte je: 2 + 3 + 4 = 9.
 2. 2
  Spočítejte počet číslic v sadě. V tomto případě pracujete se 3 číslicemi.
 3. 3
  Vydělte součet čísel počtem číslic. Teď si vezměte součet čísel, 9, a vydělte ho počtem číslic, 3. 9/3 = 3. Aritmetický průměr neboli průměr všech číslic v sadě, je 3. Nezapomeňte, že nezískáte jako odpověď vždy krásné celé číslo.

2
Nalezení mediánu

 1. 1
  Seřaďte si všechna čísla v sadě od nejmenšího po největší. Řekněme, že pracujete s následujícími číslicemi: 4, 2, 8, 1, 15. Prostě je přeřaďte ve stoupajícím pořadí, jako zde: 1, 2, 4, 8, 15.
 2. 2
  Najděte prostřední číslo v sadě. Jak to uděláte, závisí na tom, jestli máte sudý počet číslic nebo lichý počet číslic. Tady je návod, co dělat v každé ze situací:
  • Pokud je počet číslic lichý, škrtněte číslo nejvíce nalevo, potom nejvíc napravo, a opakujte dokola. Když budete mít jediné zbývající číslo, je to váš medián. Pokud pracujete s číslicemi 4, 7, 8, 11, a 21, je váš medián 8, protože je to číslo uprostřed.
  • Pokud je počet číslic sudý, vyškrtejte čísla na obou stranách, ale měla by vám zbýt přesně uprostřed dvě čísla. Pro získání hodnoty mediánu je sečtěte a vydělte dvěma. (Pokud jsou dvě číslice ve středu stejné, je medián toto číslo.) Pokud pracujete s čísly 1, 2, 5, 3, 7, a 10, vaše dvě prostřední čísla jsou 5 a 3. Sečtěte 5 a 3 a dostanete 8 a vydělte výsledek 2, abyste dostali váš medián 4.

3
Nalezení modusu

 1. 1
  Zapište si všechna čísla v sadě. V tomto případě pracujete s čísly 2, 4, 5, 5, 4, a 5. Zde také může pomoci seřadit si čísla od nejmenšího po největší.
 2. 2
  Najděte číslo, které se objevuje nejčastěji. Řekněte si: "Modus je nejčastější." V tomto příkladu se nejčastěji objevuje číslo 5, takže to je modus. Pokud jsou dvě čísla, která se objevují nejčastěji, je sada "bimodální," a pokud se nejčastěji objevují více než dvě čísla, je sada "multimodální."

Tipy

 • Seřazení čísel od nejmenšího po nejvyšší vám může pomoci najít medián a modus.

Informace o článku

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 13 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili.

Kategorie: Vzdělání a Komunikace

V jiných jazycích:

English: Find Mean, Median, and Mode, Português: Encontrar Média, Mediana e Moda, Italiano: Trovare Media, Mediana e Moda, Français: calculer la moyenne, la médiane et le mode d'une série statistique, Nederlands: Het gemiddelde, de mediaan en de modus bepalen, Deutsch: Mittelwert, Zentralwert und Modalwert berechnen, Русский: найти среднее значение, моду и медиану, Bahasa Indonesia: Mencari Nilai Mean, Median, dan Modus, हिन्दी: माध्य,माध्यिका,और बहुलक प्राप्त करें, ไทย: หาค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม, Tiếng Việt: Tìm Mean, Median, và Mode, 한국어: 평균, 중앙값, 최빈값 구하는 방법, Español: calcular promedios (media, mediana y moda), 中文: 计算均值(平均数,中位数,众数)

Stránka byla zobrazena 5 063 krát.
Byl tento článek přesný?