Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Aritmetický průměr, medián a modus jsou hodnoty, které se často používají v základní statistice a každodenní matematice. Přestože můžete najít každou hodnotu celkem snadno, je také snadné je pomíchat. Čtěte dál, abyste se naučili, jak vypočítat každou hodnotu ze sady dat.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Nalezení aritmetického průměru

 1. 1
  Sečtěte všechna čísla v sadě. Řekněme, že pracujete s čísly 2, 3 a 4. Sečtěte je: 2 + 3 + 4 = 9.
 2. 2
  Spočítejte počet číslic v sadě. V tomto případě pracujete se 3 číslicemi.
 3. 3
  Vydělte součet čísel počtem číslic. Teď si vezměte součet čísel, 9, a vydělte ho počtem číslic, 3. 9/3 = 3. Aritmetický průměr neboli průměr všech číslic v sadě, je 3. Nezapomeňte, že nezískáte jako odpověď vždy krásné celé číslo.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Nalezení mediánu

 1. 1
  Seřaďte si všechna čísla v sadě od nejmenšího po největší. Řekněme, že pracujete s následujícími číslicemi: 4, 2, 8, 1, 15. Prostě je přeřaďte ve stoupajícím pořadí, jako zde: 1, 2, 4, 8, 15.
 2. 2
  Najděte prostřední číslo v sadě. Jak to uděláte, závisí na tom, jestli máte sudý počet číslic nebo lichý počet číslic. Tady je návod, co dělat v každé ze situací:
  • Pokud je počet číslic lichý, škrtněte číslo nejvíce nalevo, potom nejvíc napravo, a opakujte dokola. Když budete mít jediné zbývající číslo, je to váš medián. Pokud pracujete s číslicemi 4, 7, 8, 11, a 21, je váš medián 8, protože je to číslo uprostřed.
  • Pokud je počet číslic sudý, vyškrtejte čísla na obou stranách, ale měla by vám zbýt přesně uprostřed dvě čísla. Pro získání hodnoty mediánu je sečtěte a vydělte dvěma. (Pokud jsou dvě číslice ve středu stejné, je medián toto číslo.) Pokud pracujete s čísly 1, 2, 5, 3, 7, a 10, vaše dvě prostřední čísla jsou 5 a 3. Sečtěte 5 a 3 a dostanete 8 a vydělte výsledek 2, abyste dostali váš medián 4.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Nalezení modusu

 1. 1
  Zapište si všechna čísla v sadě. V tomto případě pracujete s čísly 2, 4, 5, 5, 4, a 5. Zde také může pomoci seřadit si čísla od nejmenšího po největší.
 2. 2
  Najděte číslo, které se objevuje nejčastěji. Řekněte si: "Modus je nejčastější." V tomto příkladu se nejčastěji objevuje číslo 5, takže to je modus. Pokud jsou dvě čísla, která se objevují nejčastěji, je sada "bimodální," a pokud se nejčastěji objevují více než dvě čísla, je sada "multimodální."
  Reklama

Tipy

 • Seřazení čísel od nejmenšího po nejvyšší vám může pomoci najít medián a modus.
Reklama

Související články

Pomohl vám tento článek?

Reklama