Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pravidelná kontrola hladiny elektrolytu (ve skutečnosti nejde o pouhou vodu) v baterii vašeho auta je důležitá ze dvou důvodů: zaprvé proto, že se přirozeně odpařuje, a zadruhé proto, že se malá část kapaliny přemění elektrolýzou na vodík a kyslík pokaždé, když baterii nabíjíte. Naučit se bezpečně zkontrolovat a doplnit vodu v autobaterii je důležitou součástí péče o auto. Začněte prvním krokem níže, kde najdete detailní popis kontroly úrovně hladiny vody v autobaterii tak, aby byla bezpečná jak pro vás, tak pro vaše auto.

Část 1
Část 1 ze 4:

Očištění baterie a jejich uzávěrů

 1. 1
  Najděte baterii. U většiny aut se k ní dostanete jednoduše po otevření kapoty.
 2. 2
  Očistěte baterii. Než se pustíte do kontroly hladiny vody, očistěte všechnu špínu a nečistoty z vršku baterie, i z okolí jejich výstupů. Je to důležité, protože se do článků baterie po jejich otevření nesmí dostat žádný cizí materiál. Čistý povrch baterie má také významný podíl na zpomalení či zastavení koroze okolního kovu.
 3. 3
  Otevřete uzávěry. Na vrchní straně baterie jsou obvykle dva oválné plastové kryty, uzavírající otvor každého článku baterie. Lze je jemně vyloupnout pomocí plastové stěrky či šroubováku. Pokud se kryt hned neuvolní, zkuste páčit z několika míst po jeho obvodu.
 4. 4
  Pokud je to nutné, pokračujte v čištění. Po odstranění krytů otvorů můžete na vršku baterie objevit další špínu. Pokračujte v jejím odstraňování pomocí hadru namočeného do čističe oken.
  • K tomuto čištění už nepoužívejte jedlou sodu. Používejte malé množství čističe oken a dávejte si velký pozor, aby se nic (čistič, špína, kusy papírových ubrousků atd.) nedostalo do otvorů baterie.
  • Nenechte se zlákat k odbytí tohoto kroku – udržováním čistoty na krytu baterie zamezíte v jejímu následnému korodování. Tato část údržby pomůže udržet kvalitu připojení baterie.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 4:

Posouzení stávající hladiny kapaliny

 1. 1
  Porovnejte hladiny kapaliny v jednotlivých článcích. Když se podíváte do jednotlivých otvorů, uvidíte hladinu elektrolytu v každém z článků. Všechny články by měl být zalité stejným množstvím kapaliny.
  • Není-li tomu tak, nejspíše v minulosti došlo k nechtěnému přeplnění článku, což lze snadno napravit. Hladinu časem při běžném používání v přeplněném článku zase klesne a pak ji stačí správně doplňovat.
  • Pokud jsou hladiny kapaliny zřetelně nevyrovnané, je také možné, že má baterie prasklý plášť, nebo z ní může malé množství kapaliny unikat. V tom případě je nutné baterii vyměnit. Pokud žádný zřetelný únik neobjevíte, naplňte baterii na maximální bezpečnou hladinu a za pár týdnů zkontrolujte, jestli zůstávají hladiny vyrovnané.
 2. 2
  Rozpoznejte příliš nízkou hladinu elektrolytu. Elektrolytu je příliš málo v případě, že je jakákoliv část žeber baterie vystavena vzduchu. Pokud nejsou žebra zcela zaplavena elektrolytem, nemůže baterie využívat celou svoji kapacitu.
  • Vystavením žeber působení vzduchu dojde ke zničení odhalené plochy v řádu několika dní.
  • Pokud je elektrolyt jen zhruba 1 cm pod horní úrovní žeber, lze baterii přidáním dostatečného množství vody dostat zpět do funkčního stavu s mírně sníženou kapacitou. (Postupujte dle návodu pro přilévání vody, který najdete ve 3. části tohoto wiki článku). V opačném případě byste měli pouvažovat na výměnou baterie.
  • Nízká hladina elektrolytu může být způsobena přebíjením. V tom případě byste měli zvážit, zda si nenechat zkontrolovat alternátor.
 3. 3
  Rozpoznejte normální hladinu elektrolytu. Normální hladina kapaliny je asi 1 cm nad vršky žeber, nebo okolo 3 mm pod spodní úrovní plnících trubiček, které vedou směrem dolů z otvorů v baterii.
 4. 4
  Rozpoznejte maximální hladinu elektrolytu. Kapalina se při maximální bezpečné úrovni hladiny přesně dotýká spodku plnících trubiček.
 5. 5
  Mějte na paměti, že tyto hladinové úrovně platí jen pro olověné autobaterie plněné kyselinou. Pokud je tento návod v rozporu s postupem udávaným prodejce či výrobcem vaší autobaterie, vždy se řiďte právě pokyny výrobce.
  • Uvědomte si také, že nikl-kadmiové baterie a akumulátory v golfových vozících či strojích úklid podlah mohou vyžadovat doplnění elektrolytu do jiné úrovně hladiny.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 4:

Úprava hladin kapaliny

 1. 1
  K plnění článku používejte jen destilovanou vodu. Koupíte ji ve většině supermarketů. Pokud jsou hladiny elektrolytu v článcích nízké (žebra jsou odhalená), doplňte každý článek přesně tak, aby byla žebra zalitá. Pak pomocí nabíječky dobijte baterii, nebo jen s autem několik dní normálně jezděte. Na maximální bezpečnou úroveň – hladina se přesně dotýká spodku plnících trubiček – plňte baterii jen tehdy, když je plně dobitá.
  • Použijte k dolévání čistý trychtýř, sportovní lahev, kuchyňskou konvičku na podlévání apod. Umožní vám kontrolovat proud vody a dosáhnout při plnění každého z článků přesné úrovně hladiny. Buďte velmi opatrní, aby se vám do článků nedostaly žádné nečistoty, ani zbytky čističů.
  • Použitím kohoutkové, dešťové, filtrované či jakékoliv jiné vody krom destilované zanesete do baterie minerály, chemikálie (např. chlor z pitné vody) a další kontaminační prvky, což vyústí ve zkrácení její životnosti. [1]
 2. 2
  Pokud je baterie slabá či zcela vybitá, neplňte články do plna. Pokud doléváte vodu, protože je baterie slabá či úplně vybitá, je lepší kapalinu doplnit jen do úrovně, kdy jsou žebra ponořená (nebo ji nedoplňovat vůbec, pokud je hladina na normální úrovni).
  • Když budete vybitou nebo slabou baterii dobíjet, hladina elektrolytu v ní vzroste. Měli byste si proto před nabíjením ponechat rezervu. (U plně nabité baterie k tomuto jevu nedochází.)
  • Hladina elektrolytu může vzrůst také při zahřátí baterie.
 3. 3
  Setřete pokapaná místa a uzavřete otvory. Nejprve se ujistěte, že jsou všechna místa čistá, zbavená špíny či jiných nečistot, a poté do baterie vložte zpět očištěné uzávěry otvorů.
  • Pokud jste baterii omylem přeplnili, ale kapalina nepřetekla až na její víko, je nejlepším řešením baterii už dále nedolévat a nechat ji být. Pokud jste však vršek baterie přelili, uvědomte si, že je vylitá kapalina slabou kyselinou – zamezte jejímu doteku s kůží či oblečením.
  • Setřete kapalinu hadry nebo papírovými ubrousky, a to směrem od otvorů baterie. Nenechte hadry ani papírové utěrky nasáknout tolik, abyste jimi pokapali další části auta, nebo cokoliv jiného. Vymáchejte hadr či papírové utěrky v kbelíku s vodou. Používejte rukavice – zamezte styku kapaliny s vašima rukama. Jakmile skončíte, vyhoďte vymáchaný hadr nebo papírové utěrky do normálního odpadkového koše. Vodu z kbelíku vylijte do odpadu, dávejte si však pozor, aby se voda nerozstříkla. Neriskujte, že se zbytky kyseliny dostanou do okolí. Nakonec omyjte všechno, na co se vylitá kapalina dostala, hadrem namočeným v čisticím prostředku na okna.
  • Po dobu jednoho měsíce přeplněnou baterii každý týden prohlédněte, abyste zjistili, zda dále nepřetéká. Pokud ano, je nutné vyčistit potřísněná místa dle výše uvedeného návodu.
  • Množství kyseliny sírové, které ztratíte při přelití baterie, je nejspíše příliš malé na to, aby mělo vliv na funkci baterie. Nejlépe tedy uděláte, když se nebudete pokoušet kyselinu do baterie doplňovat. (Příliš mnoho kyseliny zkracuje životnost baterie podstatně více, než její nedostatek).
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 4:

Dodržování přiměřených bezpečnostních opatření

 1. 1
  Chraňte si oči pomocí ochranných brýlí. Elektrolyt v baterii je kyselina sírová, je proto naprosto zásadní zabránit tomu, aby se vám dostal do očí. Mohl by vám způsobit závažné poškození zraku, nebo vás dokonce oslepit. [2]
  • Kontaktní čočky vás nijak neochrání a mohou následky nehody dokonce zhoršit. Běžné brýle pak neposkytují dostatečnou ochranu kvůli absenci postranních klapek.
  • Je tedy nezbytné používat ochranné brýle, které jsou k dostání ve většině obchodů s nářadím.
 2. 2
  Chraňte si ruce pomocí jednorázových rukavic. Sáhněte po takových rukavicích, které vydrží kontakt s kyselinou sírovou alespoň po dobu několika minut. Pořídíte je v hobby marketech a obchodech s nářadím.
 3. 3
  Chraňte svou kůži. Navlékněte si staré oblečení s dlouhými rukávy, dlouhé kalhoty a boty s pevnou špičkou, abyste si zakryli tolik povrchu kůže, kolik jen můžete. Pokud vám elektrolyt vystříkne na oblečení, během týdne či dvou se látka rozpadne a v oblečení zůstane díra. Použijte tedy staré oblečení, které můžete obětovat.
 4. 4
  Zapamatujte si, co dělat, když se vám elektrolyt dostane na kůži. Pokud vám elektrolyt vystříkne na kůži, okamžitě si ji umyjte mýdlem pod tekoucí vodou.
  • Pokud kdekoliv na kůži ucítíte pálení či svědění, nejspíše jste se potřísnili elektrolytem. Ke způsobení popáleniny stačí jen kapka.
  • Je možné, že si zarudnutí či rány všimnete, až když bude pozdě. Pokud tedy máte podezření, že jste se elektrolytem potřísnili, neriskujte, přerušte na chvíli práci a okamžitě se umyjte.
  • Jakmile skončíte, vyhoďte všechny použité rukavice a hadry. Kdyby se dostaly do styku s jinými předměty, mohly by je poškodit.
  Reklama

Tipy

 • Pokud nevíte, co děláte, zavezte své auto k automechanikovi. Většina obchodů s autodíly vám servis baterie provede zdarma.
 • Při údržbě baterie udržujte pořádek a odstraňte všechny nečistoty.
 • Neotevírejte žádné zátky baterie, pokud je auto nastartované.
 • Vždy si chraňte oči. Kyselina z baterie je silná žíravina a může vás oslepit.
 • Při kontrole hladiny a doplňování kapaliny do článků baterie používejte ochranné brýle.
 • Očistěte baterii. Prach na ní nasákne vlhkostí a stane se z něj mírně elektricky vodivý materiál. Zvláště pak z prachu, který je vystaven kyselým výparům z baterie. Proud protékající skrz tento prach okolo vnějšího pláště baterie následně podporuje korozi okolního kovu.
 • K vyloupnutí krytů vývodů baterie použijte asi 2,5 cm širokou plastovou stěrku. Seženete ji ve většině obchodů s nářadím či s malířskými potřebami. Můžete použít také šroubovák s izolovanou rukojetí, jen si dejte pozor, abyste se při vyloupávání krytů kovovým tělem šroubováku omylem nedotkli jiného kovu. Mohla by vzniknout jiskra, která by mohla zapálit plynný vodík uvnitř baterie.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Ochranné brýle
 • Rukavice. Nejlepší jsou neoprenové. Použit lze i latexové či vinylové. Nitrilové rukavice vás před kyselinou z baterie neochrání.
 • Hadry či papírové utěrky.
 • Destilovanou vodu
 • Sportovní lahev, kuchyňskou konvičku na podlévání, nebo trychtýř.
 • Čisticí přípravek na okna na bázi amoniaku (čpavku)
 • Jedlou sodu (volitelně – pokud je na vývodech baterie silná koroze)
 • 2,5 cm širokou plastovou stěrku (volitelně) na vyloupnutí krytů vývodů baterie. S opatrností lze použít šroubovák s nevodivou rukojetí.

O tomto wikiHow

Rocco Lovetere
Spoluautorem článku je :
Mistr mechanik
Tento článek spoluautorem článku je Rocco Lovetere. Rocco Lovetere je mistr mechanik v Rocco Mobile Auto Repair v Kalifornii, který vlastní se svou rodinou. Je technikem ASE Certified Automotive a od roku 1999 pracuje v oblasti oprav automobilů. Tento článek byl zobrazen 16 330 krát
Stránka byla zobrazena 16 330 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama