Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Pojistka je navržená tak, aby chránila důležitější součásti elektrického systému před přehřátím a následným poškozením. Když se objeví potenciálně nebezpečný nárust protékajícího proudu, drátek vedoucí skrze pojistku „shoří“ a spojení okruhu se přeruší. To je sice skvělé z hlediska ochrany elektrického systému vašeho auta či domu, pro vás však následně dost nepraktické. Ozbrojeni správným nářadím a trochou znalostí budete následně schopni pojistky rychle zkontrolovat a zjistit, zda je některou potřeba vyměnit.

Část 1
Část 1 ze 4:

Nalezení pojistkové skříně

 1. 1
  Podívejte se do návodu k autu, nebo na nejobvyklejší místa. Většina aut má dvě pojistkové skříně a pro jejich umístění neexistuje obecný standard. Můžete ušetřit čas tím, že se podíváte do návodu k autu (nebo si najdete manuál na internetu), zjistíte pozici pojistky ovládající ten kus auta, který je bez proudu, a zkontrolujete přímo ji. Pokud manuál k autu nemáte, hledejte na následujících obvyklých místech velkou krabici, nebo sadu nekrytých pojistek: [1]
  • Většina aut má jednu nebo dvě pojistkové skříně pod kapotou vedle motoru či baterie. Pojistková skříň může být i uvnitř auta, takže pokud jste pod kapotou nenašli potřebné pojistky (nebo jsou všechny v pořádku), pokračujte v hledání tam.
  • Novější auta mají pojistkovou skříň často pod přístrojovou deskou, kde je snadněji přístupná. Hledejte na stropě přihrádky u spolujezdce pant, který se otvírá směrem dolů. Možná budete pro otevření víka potřebovat plochý šroubovák.
  • Starší auta mají často pojistky v otevřené krabici po levé straně brzdového pedálu nebo nohou ovládané parkovací brzdy. V některých modelech aut je tyto pojistky těžké prozkoumat z blízka, takže si s sebou vezměte svítidlo a/nebo ruční zrcátko.
  • Méně často je pojistková skříň umístěna v kufru nebo pod zadním sedadlem. [2]
 2. 2
  Hledejte pojistkové skříně uvnitř domu. Pokud kontrolujete pojistky v domě, hledejte pojistkové nebo rozvodové skříně v přístěncích, skříních, sklepech, prádelnách, nebo na venkovních zdech domu. Pokud žijete v bytě nebo v rozděleném domě, pojistková skříň může být umístěna v sousedním bytě.
 3. 3
  U ostatních zařízení nahlédněte do uživatelského manuálu. Pokud kontrolujete pojistky ve vestavěné klimatizaci či v jiném spotřebiči, zjistěte si jejich polohu v uživatelském návodu. Některé spotřebiče může být nutné odpojit od sítě před tím, než se můžete bezpečně dostat k jejich pojistkové skříni.
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 4:

Vizuální kontrola

 1. 1
  Přečtěte si popisky, pokud nějaké najdete. Pojistkové skříně v autech mají často diagram na vnitřní nebo vnější straně víka, vždy jej pak najdete v uživatelském návodu k autu. To vám může ušetřit spoustu času, protože namísto všech více než 40 pojistek zkontrolujete jen tu, která chrání rádio (nebo jiný nefunkční okruh). Domácí pojistkové skříně často popsané nejsou, obvykle je v nich však jen několik pojistek, takže je snadno otestujete všechny.
  • Najděte si uživatelský návod k autu nebo diagram pojistkové skříně online zde, nebo zkrátka prohledejte internet. Musíte znát výrobce a model auta.
 2. 2
  Nechte pojistky zapojené. Zatím pojistky nevypojujte. Pokud jsou stále pod napětím, může to být nebezpečné. Vyjmutím funkční pojistky si také můžete zadělat na drobné problémy s připojenými systémy. Namísto toho se pořádně zblízka podívejte na každou pojistku, dokud je na svém místě.
 3. 3
  Dívejte se po přerušených drátech a skvrnách od spálení. Může se stát, že bude pojistka vypadat úplně normálně, a přesto bude spálená (a musíte ji vyměnit) – většinou na ní však nějaké známky problému najdete. Existují tři základní typy pojistek:
 4. 4
  Vypněte elektřinu a vyjměte vnitřní pojistku. Když testujete vnitřní pojistku, můžete vypnout hlavní jistič domu a vyjmout pojistku, abyste si ji mohli prohlédnout podrobněji. Pokud kontrolujete jakékoliv pojistky a stále si nejste jisti, můžete přejít na další sekci. Pokud jste vadnou pojistku našli, přeskočte rovnou na výměnu pojistky.
  • Tento krok zatím nedoporučujeme provádět s pojistkami v autě, protože vyjmutím špatné pojistky můžete nepříznivě ovlivnit volnoběh, informace z diagnostiky a další vybavení auta. [3]
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 4:

Testování okruhu

Pomocí žárovkové zkoušečky

 1. 1
  Pořiďte si moderní žárovkovou zkoušečku. Tento nástroj můžete koupit v obchodě s nářadím či s elektronikou. Zvolte model „bezpečný pro počítače“ vybavený LED světlem v rukojeti, nebo klasickou žárovkou s napájením z baterie či ze zásuvky. Nikdy netestujte kabeláž v autě s pomocí starého typu žárovkové zkoušečky s klasickou žárovkou, která bere proud přímo z testovaného okruhu – mohli byste spustit airbagy a napáchat velké škody. [4]
  • Druhá možnost: pokud máte multimetr, přeskočte níže, kde najdete návod, jak jej použít namísto žárovkové zkoušečky.
 2. 2
  Otestujte pojistku žárovkovou zkoušečkou. Pro otestování pojistek žárovkovou zkoušečkou postupujte podle následujících kroků: [5]
  • Upněte černý zemnící vodič na elektricky vodivý předmět (cokoliv kovového).
  • Zapněte zapalování, nebo zkontrolujte, že je zapnutý hlavní jistič (pokud testujete pojistky v domě).
  • Dotkněte se červeným hrotem zkoušečky nejprve jednoho a poté druhého kraje pojistky. (U malých nožových pojistek představují kraje pojistky dvě nožičky).
 3. 3
  Vyhodnoťte, co jste vlastně zjistili. Pokud je pojistka v pořádku, bude žárovka zkoušečky svítit v obou případech. Pokud se na jednom konci nerozsvítí, je pojistka spálená a musíte ji vyměnit. [6]
  • Pokud se nerozsvítí žárovka ani na jednom konci pojistky, není pojistková skříň pod proudem, nebo nemáte uzemněný černý vodič zkoušečky, nebo je žárovka ve zkoušečce spálená. Buďto zkuste tento problém odstranit a vyzkoušet pojistku znovu, nebo požijte multimetr.
  Reklama

Pomocí multimetru

 1. 1
  Vypněte proud a vyjměte pojistku. Vypněte zapalování auta nebo přívod proudu do domácí pojistkové skříně. Povytáhněte pojistku nejprve na jednom a pak i na druhém konci. Možná budete potřebovat pinzetu, špičaté tenké kleště či podobné nářadí, které je občas připevněno na víku pojistkové skříně auta.
  • Pokud plánujete v pojistkové skříni auta testovat více než jednu pojistku, nejprve si je všechny vyfoťte, ať víte, která pojistka kam patří.
 2. 2
  Pokud můžete, otestujte průchodnost. Spousta digitálních multimetrů má režim průchodnosti, který je označen řadou paralelních obloučků: ))). Nastavte přepínač na toto nastavení a umístěte každý hrot na opačný konec pojistky. Pokud během toho, co se hroty dotýkají pojistky, uslyšíte nepřerušený tón, je pojistka v pořádku. Pokud se neozve žádný zvuk, pojistka je spálená.
  • Pokud na multimetru nemáte možnost testovat průchodnost (nebo chcete výsledek ověřit), pokračujte s testem odporu.
 3. 3
  Přepněte multimetr na měření odporu. Tato možnost vypadá jako řecké písmeno omega: Ω. Při měření odporu je přes pojistku vyslán malý proud a měří se, kolik proudu proteče skrz. Nám je v podstatě jedno, jaký odpor přesně naměříme – pokud je pojistka spálená, nezobrazí se na displeji nic, jelikož proud skrz přerušený drát nemůže projít.
  • Pokud máte analogový multimetr, najdete na něm více nastavení Ω. Zvolte to s označením Ωx1.[7] Na starších modelech občas najdete značku Rx1.
 4. 4
  Dotkněte se jedním hrotem druhého. Spojte kovové hroty a podívejte se na displej multimetru. Dané číslo (nebo poloha ručičky) je tím, co multimetr aktuálně „považuje“ za nulovou hodnotu odporu. Pokud dostanete při testování pojistky číslo blízké této hodnotě, je pojistka v pořádku.
  • Váš multimetr má nejspíš přepínač (analogové multimetry) nebo tlačítko (digitální multimetry), kterým lze tuto hodnotu kalibrovat zpět na 0. Pokud plánujete multimetr používat často, můžete kalibraci provést, není však nezbytná.
 5. 5
  Dotkněte se hroty obou konců pojistky. Pozorujte displej a dotkněte se každým hrotem jedné strany pojistky. Pokud se na displeji při doteku s pojistkou nic nezmění, je tato pojistka spálená a musíte ji vyměnit. Pokud jsou číslo nebo pozice ručičky podobné tomu, co jste viděli při spojení obou hrotů, je pojistka ještě v pořádku a můžete ji vrátit zpět do pojistkové skříně.
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 4:

Výměna pojistky

 1. 1
  Vypněte napájení a vyjměte pojistku. Kdykoliv budete vyjímat novou a vkládat starou pojistku, ujistěte se, že není pojistková skříň pod proudem. U auta to znamená mít vypnuté zapalování.
 2. 2
  Najděte novou pojistku. Seženete je v obchodech s nářadím, elektronikou či autodíly (jen pojistky do aut). Vezměte si s sebou starou spálenou pojistku, abyste mohli porovnat její velikost a další parametry (viz níže).
 3. 3
  Vyberte tvarově shodnou novou pojistku se stejnou intenzitou proudu. Je velmi důležité nahradit starou pojistku přesně stejným typem. Nejdůležitější je zkontrolovat intenzitu proudu (obvykle je toto číslo na pojistce napsané) a koupit shodně označenou náhradu. Každá pojistka je navržena tak, aby shořela při určité hladině proudu, což je vlastně její účel. Pokud byste zvolili pojistku s příliš malou intenzitou proudu, mohla by shořet a přerušit okruh už při běžném používání. Pokud byste naopak použili pojistku s moc velkou intenzitou proudu, pojistka při nebezpečném nárůstu proudu neshoří a dojde k poškození hůře nahraditelných součástek elektrického okruhu.
  • Průhledné válcové pojistky jsou dodávány ve dvou provedeních: rychle hořícím (rovný drát), nebo pomalu hořícím (zatočený drát). Nepožívejte pomalu hořící pojistku, pokud byla původní pojistka rychle hořící. Může se stát, že by pojistka neshořela včas a nezabránila poškození okruhu. [8]
 4. 4
  Zastrčte novou pojistku. Moderní pojistky by měly jít zasunout snadno za pomoci trochy síly. U starých skleněných pojistek je nutné nejprve zastrčit jeden a pak teprve druhý konec. [9]
  Reklama

Tipy

 • Pojistky stárnou stejně jako cokoliv jiného. Po čase selžou. Spálená pojistka tedy není vždy znakem problému v elektrickém okruhu.
 • Pokud vám kvůli spálené pojistce auto nejede a vy s ním přitom potřebujete zajet pro novou pojistku, podívejte se do manuálu auta a vyjměte z pojistkové skříně pojistku se stejnou intenzitou proudu, která není pro funkci auta zásadní (třeba pojistku rádia). Použijte ji namísto spálené pojistky. [10]
 • Pokud vám nová pojistka shoří chvíli po namontování a jste si jistí, že jste použili správnou proudovou intenzitu, může se jednat o vážný problém v elektrickém systému. Proberte to s elektrikářem. [11]
Reklama

Varování

 • Zkontrolujte před testováním či vyjímáním pojistek, že žádné ze zařízení není pod napětím (neplatí při používání žárovkové zkoušečky).
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Multimetr

O tomto wikiHow

Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 36 333 krát
Stránka byla zobrazena 36 333 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama