Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Znalost měření rozloh nejrůznějších typů místností může být užitečná zejména pro účely pronájmu či při prodeji nemovitostí. Koneckonců může tato znalost být esem v rukávu při budoucí písemce z geometrie. Pro měření rozloh stačí změřit rozměry jednotlivých částí a poté je všechny sečíst. Sledujte následující kroky, chcete-li vědět jak čtvereční stopy bez větších obtíží změřit.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:
Jak vypočítat rozlohu plochy

 1. 1
  Rozložte si prostory na několik lehce zvládnutelných částí. Máte-li potíže při počítání čtverečních stop, pravděpodobně to bude z toho důvodu, že nepracujete s jednoduše měřitelnými tvary, které mají pouze jednu délku a jednu šíři. Měřený objekt může mít čtverce vyčnívající z různých míst či být neobvyklého tvaru. Vše, co musíte udělat, je rozdělit prostor do několika dílčích čtverců či obdélníků. Pro vypočítání čtverečních stop celého, neobvykle tvarovaného, prostoru je potřeba zjistit rozlohu dílčích částí, jejichž výsledky poté jednoduše sečtete.
  • Slabými čarami oddělte jednotlivé části.
  • Pro větší přehlednost si je označte A, B či C.
 2. 2
  Za použití měřící pásky či pravítka si změřte délku a šířku prvně oddělené plochy s označením A.
  • Délka této plochy je 3.7m, šíře činí 4.6m.
 3. 3
  Délku první plochy vynásobte její šíří. Pro výpočet čtverečních stop či její rozlohy vždy jednoduše pronásobte délku s její šíří. Stejně tomu bude také u obdelníkových tvarů.
  • Př.: 3.7 m x 4.6. = 55 čtverečních metrů
 4. 4
  Změřte délku a šíři druhé části. Dejme tomu, že délka plochy B je 6.1m a její šířka je 3m.
 5. 5
  Pronásobte délku druhého prostoru s jeho šíří a dostanete tak výsledné čtvereční stopy druhé plochy. Zde vidíte návod jak zjistit čtvereční stopy plochy B:
  • Př.: 6.1 m. x 3m. = 60 čtverečních metrů.
 6. 6
  Změřte délku a šíři třetí části. Dejme tomu, že délka plochy C je 6.1 m a její šíře 10.7m.
 7. 7
  Pronásobte opět délku s šíří. Výsledkem bude rozloha plochy C. Zde vidíte návod jak zjistit čtvereční stopy výřezu C:
  • Př.: 6.1 m. x 10.7m. = 213 čtverečních metrů
 8. 8
  Sečtěte dohromady výsledky všech tří částí. Součtem zjistíte celkovou rozlohu měřené plochy. Zde vidíte, jak toho docílíte:
  • Čtvereční metry plochy A + čtvereční metry plochy B + čtvereční metry plochy C = čtvereční metry celého objektu
  • 55 + 60 + 213 = 328 čtverečních metrů
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 2:
Naučte se několik triků jak si měření ulehčit

 1. 1
  Přibližný odhad rozlohy. Chcete-li zjistit přibližný odhad rozlohy nějakého prostoru, můžete jej změřit zvenčí a následně odečíst místa, jako například schody na verandu či garáž, které nebudou při počítání zohledněny.
 2. 2
  Zjistěte rozlohu u prostor, které mají tvar půlkruhu. Výpočet můžete provést i v případě, že doma máte nějaké výklenky ve tvaru půlkruhu. Změřit obsah kruhového tvaru můžete jednoduše rozdělením kruhu na dvě poloviny. K výpočtu budete potřebovat délku dělící linie.
  • Ke zjištění poloměru toto číslo vydělte 2 a dosaďte do rovnice A = πr^2, kde r je poloměr. Vydělením číslem 2 dostanete potřebnou rozlohu půlkruhu.
 3. 3
  Zjistěte rozlohu téměř pravidelně tvarované místnosti. Chcete-li změřit plochu, která se rovná téměř pravidelnému čtverci či obdélníku s pouze malých odchýlením, stačí, aby jste spočítali obsah plochy bez ohledu na tuto odchylku. Výpočtem rozměrů této odchylky a jejím odečtením od výpočtu rozlohy celého objektu zjistíte skutečnou rozlohu plochy připomínající lehce deformovaný čtverec či obdélník. Tato rada Vám ušetří spoustu času.
  Reklama

Tipy

 • V případě nepravidelně tvarovaného prostoru jej rozdělte do několik pravidelných tvarů, jejichž rozlohu vypočítáte odděleně a nakonec výsledky sečtete.
Reklama

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 25 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 6 436 krát
Kategorie: Záliby a Řemesla
Stránka byla zobrazena 6 436 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama