Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Studie dokazují, že způsob, jakým lidé reagují na ostatní lidi a události je ovlivňován hlavně jejich vlastním vnímáním, ne těmi samotnými lidmi nebo událostmi.[1] Pokud máte negativní postoj k životu, pravděpodobně negativně ovlivňujete vše kolem sebe. Když budete aktivně budovat pozitivní smýšlení, můžete se negativnímu postoji ubránit a změnit ho.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:

Zbavte se negativity

 1. 1
  Převezměte zodpovědnost za svoje myšlenky a činy. Jen vy sami řídíte svůj život a mnoho negativních situací a myšlenek ovlivňujete právě vy sami. Když za svoje skutky převezmete zodpovědnost, můžete začít zbavovat svůj život negativity a vytvořit si pozitivní prostředí.[2]
  • Negativní myšlenky plodí negativní činy. Když se rozhodnete mít pozitivní přístup, nastanou i pozitivní změny.[3]
  • Pokud je například místo vás v práci povýšen někdo jiný, neznamená to, že vás šéf nemá rád, ale pravděpodobně to souvisí s vaším pracovním výkonem. Neobviňujte tedy svého šéfa a místo toho se ho zeptejte, jak se můžete zlepšit a aktivně ty změny proveďte.
 2. 2
  Sestavte si seznam negativních věcí ve svém životě a začněte je měnit. Když si uvědomíte, co je ve vašem životě negativní, zjistíte, co z toho můžete ovládat a změnit. Seznam spalte a symbolicky se tak negativity zbavte.[4]
  • Na kousek papíru sepište cokoliv ve svém životě, co považujete za negativní. Seznam si přečtěte a odškrtněte to, co můžete změnit. Negativní vztahy s jinými lidmi můžete například změnit tak, že tyto lidi přestanete vpouštět do svého života. Špatné hospodaření s financemi můžete změnit tak, že začnete podnikat kroky k ušetření peněz.[5]
  • Když máte promyšleno, jak změníte negativní vlivy ve svém životě, papír spalte jako symbol toho, že jste se od nich odpoutali. Pak napište nový seznam s věcmi, které jsou ve vašem životě pozitivní.
 3. 3
  Přestaňte mít vysoké nároky. Negativita často začíná tak, že máte na sebe nebo ostatní nějaká očekávání. Když se neralistických nebo negativních nároků zbavíte, změníte tak svůj postoj a navíc vytvoříte pozitivní prostředí.
  • Přijměte, že nic není dokonalé. Vady na kráse přidávají na charakteru. Když přestanete očekávat dokonalost, pomůže vám to soustředit se na kladné rysy jakéhokoliv člověka nebo situace.[6]
  • Kdykoliv se vám stane něco špatného, pokuste se na to co nejvíce zapomenout a pak si aktivně představte věci, které byste si přáli, aby se staly.[7] Stejně tak pokud vám někdo řekne něco negativního, chvíli nad tím zauvažujte a pak se tím přestaňte zabývat. Když se budete negativitou příliš zabývat, budete se kvůli tomu jen cítit negativně.[8]
 4. 4
  Odpusťte sami sobě i ostatním. Když v sobě budete nosit zášť a lpět na svých nedokonalostech, pouze tak posílíte svůj negativní přístup. Pokud ale dokážete odpustit a nechat to plavat, budete se moct soustředit na pozitivní stránku sebe sama i ostatních.[9]
  • Odpuštěním se zbavíte negativních postojů a uděláte místo pro pozitivní náhled. Navíc se vám také sníží stres a naopak zvýší pocity klidu a míru.[10]
 5. 5
  Omezte setkávání se s negativními lidmi nebo je úplně přestaňte vídat. Lidi, kterými se obklopujeme, mají významný dopad na náš postoj. Když omezíte kontakt s negativními lidmi nebo se s nimi úplně přestanete setkávat, pomůže vám to ve změně přístupu.
  • Pokud nemůžete nějakého člověka ze života úplně odstranit, můžete omezit, jak často jste vystaveni jeho vlivu. Můžete také odmítat jeho negativní přístup a stanoviska a poukazovat na pozitivní aspekty toho, co říká nebo dělá. Tímto způsobem se nenecháte stáhnout k jeho negativitě.[11]
 6. 6
  Naučte se odpovídat na změnu. Negativní emoce se často objevují při nějaké změně. Změnu nejlépe vyřešíte tak, že ji vezmete v potaz, ale nebudete na ni reagovat. Učiňte rozhodnutí, že o změně budete v každé situaci přemýšlet pozitivně a díky tomu udržíte negativitu vždy na uzdě.[12]
  • Nemůžete sice ovládat všechny situace ani všechny lidi, ale můžete si vybrat, jaká bude vaše reakce. Když negativní situaci nebo člověka přijmete pozitivně, bude i váš postoj pozitivnější a může také vyústit v pozitivní řešení.[13]
  • Pokud vám například někdo napíše rozezlený e-mail, neodpovídejte na něj hned. Sepište si návrh odpovědi a počkejte 24 hodin s jejím odesláním. Druhý den si e-mail přečtěte znovu a pravděpodobně tón trochu zmírníte a to zamezí tomu, aby se situace dále vyhrotila.
  • Pokud se vám přihodí něco špatného, jako je například ztráta zaměstnání, poděkujte zaměstnavateli za příležitost a řekněte si: „Teď mám příležitost najít něco lepšího, co mě bude opravdu bavit.“
 7. 7
  Pořád se posunujte kupředu. Občas budete mít negativní myšlenky, což je normální a přijatelné, ale naučte se na nich nijak nelpět. Když budete směřovat kupředu k pozitivnímu smýšlení, budete schopni svůj negativní postoj změnit.[14]
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 2:

Soustřeďte se na pozitivní stránku

 1. 1
  Pokuste se ve všem vidět jen to pozitivní. Negativní myšlenky a přístupy vás mohou vysát a když se jim poddáte, budou jen silnější. Když se budete snažit na člověka nebo situaci nahlížet pozitivně, vaše smýšlení bude také pozitivnější.[15]
  • I na nejhorších situacích se dá vždycky najít něco pozitivního. Možná bude nějakou dobu trvat, než pozitivní aspekt situace objevíte, ale když na všem budete vidět něco kladného, pomůže vám to vyhnout se negativitě.
  • Jedna studie dokázala, že pozitivní přístup přispívá k úspěchu víc než cokoliv jiného (včetně znalostí nebo dovedností).[16]
 2. 2
  Sestavte si seznam věcí, za které jste vděční. Vděčnost vám pomůže pěstovat pozitivní postoj. Když si sepíšete vše, za co jste vděční, pomůže vám to přemoci jakékoliv negativní myšlenky, které vás napadnou.[17]
  • Když se někdy budete cítit negativně, přečtěte si seznam věcí, za které jste vděční. Díky tomu budete schopní zůstat pozitivní.
 3. 3
  Mluvte pozitivně. Slova, která volíte, významně ovlivňují váš postoj a pocity. Když během dne budete používat pozitivní slova a výroky, udržíte si pozitivní smýšlení a bude se vám lépe bojovat s negativitou.[18]
  • Používejte výroky jako „doufám“ nebo „najdeme řešení“. Pomohou vám a lidem ve vašem okolí být pozitivní.[19]
  • Když si každé ráno po probuzení řeknete něco pozitivního, váš den se bude ubírat pozitivnější cestou. Můžete si například říct: „Dneska bude skvělý den. Cítím se dobře a dokážu, co budu chtít.“
  • Sepište si pozitivní citáty a strategicky si je umístěte po domově. Když budete mít něco, co vám bude připomínat pozitivní věci, budete mít pravděpodobně pozitivnější myšlenky a pocity celý den.[20]
 4. 4
  Obklopte se pozitivními lidmi. Když budete mít kolem sebe lidi, kteří vás podporují a umí věci uvést na správnou míru, pomůže vám to budovat pozitivní přístup. Pozitivní lidé vám také pomůžou bojovat s negativitou a změnit přístup.[21]
 5. 5
  Pomáhejte ostatním. Dobré skutky a pomoc ostatním dokážou pro váš postoj udělat zázraky. Budete moci na svůj život nahlédnout z jiné perspektivy, odvedete pozornost od problémů a všeobecně vám to pomůže v tom, abyste se cítili optimističtěji.[22]
  • Zkuste pracovat jako dobrovolníci v nemocnici nebo v jídelně pro bezdomovce. Uvidíte svůj život ve správném světle, protože si uvědomíte, že jste zdraví a dokážete se sami o sebe postarat. Tato zkušenost vám také může pomoci v tom, abyste se aktivně rozhodli změnit negativní přístup k životu.
  • Špatný přístup také změníte, když pomůžete přátelům nebo rodině, protože někomu uděláte radost a tím pádem budete mít radost i vy sami.
  • Přijímání a dávání lásky a podpory vám umožní přijímat život čím dál tím víc pozitivně.[23]
  Reklama

O tomto wikiHow

Rahti Gorfien, PCC
Spoluautorem článku je :
Životní kouč
Tento článek spoluautorem článku je Rahti Gorfien, PCC. Rahti Gorfien je životní kouč a zakladatelka Creative Calling Coaching, LLC. Rahti je profesionální certifikovaný kouč (PCC) s akreditací od International Coach Federation a akreditovaný ADHD kouč s akreditací od ADD Coach Academy a poskytovatelka speciálních kariérních služeb (CSS). Odborníky byla v roce 2018 zvolena za jednoho z 15 nejlepších trenérů v New Yorku. Je absolventkou postgraduálního hereckého programu na univerzitě v New Yorku a více než 30 let pracuje jako divadelní umělec. Tento článek byl zobrazen 4 025 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 4 025 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama