Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Negativní pohled na svět může mít velmi vážné konsekvence, co se týče vašeho zdraví, vztahů a životního pocitu zadostiučinění či spokojenosti. Změny přístupu dosáhnete pomocí bdělého, vědomého myšlení a zaměření vlastní pozornosti. Budováním pozitivního přístupu, rozvíjením vděčnosti a selektivním formováním nových návyků, které podpoří pozitivní stránky vašeho bytí po zbytek života, si můžete osvojit celkově jiný přístup.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:
Budování pozitivního přístupu

 1. 1
  Odstraňte ze svého života negativitu. Jestliže se ve vašem životě objevují lidé, aktivity nebo situace, které vás neustále nadměrně zatěžují, pak byste se jich měli zbavit. Změna celkového přístupu vyžaduje začít žít úplně novým způsobem života. To může znamenat například skoncovat s alkoholem, užíváním jiných návykových látek, přejídáním, kouřením apod. Ať už je to ve vašem případě cokoli, musíte s tím přestat, pokud si chcete vytvořit lepší přístup k životu.
  • Můžete se také připojit k nějaké podpůrné skupině lidí, která sleduje stejný záměr jako vy a vzájemně se tak motivovat.
  • V průběhu zavádění těchto změn si ve svém životě začnete pravděpodobně všímat určitých pozitivních vzorců. Nikdo z nás nežije úplně špatný život, takže když se zbavíte těch návyků, které vám dnes již nic nepřinášejí, začnete si více uvědomovat další aspekty života, které budete chtít posílit.
 2. 2
  Ujistěte se, že jsou vaše vztahy zdravé. Jestliže máte intimní vztah s jinou osobou, silně to ovlivňuje váš celkový přístup. Zdravý vztah by měl být pozitivní a měli byste se díky němu dobře cítit. Pokud máte ovšem pocit, že jste tlačeni do věcí, které nechcete dělat a obáváte se následků, které by mohly v případě nesouhlasu s partnerem nastat, případně na sebe při častých hádkách řvete nebo dokonce fyzicky útočíte, pak váš vztah zcela jistě není zdravý a velmi negativně ovlivňuje váš přístup ke všemu okolo vás.[1]
  • Určitá míra nesouhlasu je v běžném vztahu normální a naprostá většina soužití obsahuje jak prvky zdravého, tak prvky nezdravého vztahu.
  • Jestliže nedokážete nezdravé vzorce chování ze svého vztahu odstranit svépomocí, vezměte partnera a promluvte si společně s terapeutem.
  • Pokud vás partner týrá, a to fyzicky nebo psychicky, měli byste vyhledat nejbližší možnou poradnu pro domácí násilí. V České republice můžete volat linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí (DONA linka Bílého kruhu bezpečí) na čísle 116 006.
 3. 3
  Hledejte pozitiva. V každé situaci nalezneme něco pozitivního, hodného chvály. Tak například venku prší a vy máte na výběr - buď si budete stěžovat, že zmoknete, nebo si začnete všímat přírody okolo sebe a uchvátí vás rozkvétající květiny, které právě dostaly potřebnou dávku vláhy. Lidé s negativním přístupem dokážou ve všem a za všech okolností najít něco špatného, ovšem budování pozitivního přístupu obnáší nutit se k pozorování kladných stránek věci. Veškerá zaznamenaná pozitiva proto sdílejte se svým okolím a negativní aspekty si nechte pro sebe. [2]
  • Pozitiva nezapomeňte hledat také sami v sobě.
  • Pamatujte, že jakákoli situace, a obzvláště ta na první pohled nejobtížnější, přináší zároveň příležitost přiučit se něčemu novému. Když už nic jiného, tak můžete být vděční aspoň za tu šanci vytěžit ze špatné situace nové dovednosti.
  • Nikdy v dané situaci nesetrvávejte jen proto, že je špatná. Možná si teď myslíte, že je vhodné přehlížet špatné jednání jen proto, že z toho můžete vytěžit nějakou zkušenost a posílit svou trpělivost. To je do určité míry sice pravda, ovšem přetrvávající špatný vztah rozhodně není zdravý. Pokud se potýkáte s rasistickým šéfem nebo emocionálně manipulativním partnerem, přerušte s ním kontakt. Koneckonců už sama schopnost opustit závadný vztah je něčím pozitivním, čemu se můžete přiučit.
 4. 4
  Buďte k ostatním lidem vstřícní. Jednou z nejrychlejších cest, jak se cítit lépe, je být milý k ostatním lidem. Projevy takového chování můžou být různé - dejte někomu přednost v jízdě ve složité dopravní situaci nebo napište kamarádovi vzkaz, který ho rozveselí. Pomůžete-li svým jednáním někomu jinému, nakopne to vaši celkovou pozitivitu.[3]
  • Největšího zadostiučinění dosáhnete tím, že naleznete způsoby, kterými někomu pomůžete zcela anonymně. Takhle můžete například naházet drobné do automatu, když se nikdo nedívá a dopřát tak někomu svačinu zdarma.
  • Nepřemýšlejte pouze o tom, jaké chování ostatních by se líbilo vám, ale představte si i to, jaké chování by ocenili jiní lidé. Plachý člověk patrně ocení spíše krátký vzkaz s gratulací k výborně zvládnuté prezentaci než hlasité lichotky a poplácávání před ostatními.
  Reklama

Metoda 2
Metoda 2 ze 3:
Budování vděčného přístupu

 1. 1
  Sepište si každý den seznam vděčnosti. Najdou se dny, na kterých je těžké najít něco pozitivního, ale vždycky v nich bude něco, zač můžete být vděční. Budete-li si každý den zapisovat věci, za které jste vděční, postupně tuto činnost zdokonalíte a začnete nalézat pozitiva i v ty nejtěžší dny.[4]
  • Výzkumy předpokládají, že ruční zapisování věcí, za které jste vděční, je velmi cennou součástí celého procesu. Fyzický akt psaní rukou významně koncentruje vaši pozornost.
  • Pokud skutečně nemůžete přijít na nic, za co byste byli vděční, zkuste to předstírat. Pamatujte, že se teprve učíte změnit svůj přístup. Při hledání vděčnosti zkuste přemýšlet stylem "Ale tak mohlo by být ještě hůř..."
 2. 2
  Rozesílejte děkovné kartičky. Umění děkovat je nedílnou součástí procesu změny přístupu a pozitivního života. Ať už chcete vyjádřit vděk za něco nedávného nebo naopak za roky starou událost, zapište si to a dané osobě poděkujte. Takhle můžete například poděkovat učitelce z páté třídy, že vás přivedla k psaní a vy tak dnes máte možnost psát zajímavý blog. Poděkovat ale můžete třeba jen kamarádovi za to, že stojí vždycky při vás.[5]
  • Chcete-li si danou věc pouze zapsat, ale nechcete ji posílat - v pořádku. Účelem psaní děkovných kartiček je spíše procvičení vyjadřování vděčnosti. Najít některé lidi z minulosti nemusí být navíc vůbec možné, například z důvodu úmrtí.
  • Průzkumy ukázaly, že lidé, kteří každý týden strávili alespoň 15 minut zapisováním děkovných dopisů po dobu 8 týdnů, vykazovali významný nárůst pozitivity.
 3. 3
  Věnujte se meditaci nebo modlitbám. Procvičování meditací nebo modliteb záměrně přivádí vaše vědomí do přítomného okamžiku, což je pro rozvoj pozitivního myšlení zcela nezbytné. V průběhu dne se proto v pravidelné časy těmto činnostem věnujte. Meditace nemusí být dlouhé, pozitivní dopad na váš přístup budou mít i tří až pětiminutové pauzy. [6]
  • Jste-li praktikující věřící, pak se můžete obrátit k modlitbám své církve. Pokud se za věřícího nepokládáte, pak pro vás bude vhodnější vyzkoušet meditaci.
  • Ačkoli to tak nevypadá, meditování i modlení je jistou formou cvičení. Čím více trénujete, tím lepším se stáváte. Zpočátku si možná vůbec nevšimnete rozdílu, ovšem v průběhu času se postupně zklidníte a vytvoříte si mírumilovný přístup bez ohledu na vaše okolí.
 4. 4
  Vytvořte si nádobu vděčnosti. Nádobu uchovávejte na nějakém centrálním místě vašeho domu a každý den do ní vložte papírek, na který jste předtím zapsali něco, za co jste ten den vděční. Sledujte, jak se nádoba plní pozitivními věcmi. Budete-li pak někdy potřebovat "nakopnout" motivaci, sáhněte do nádoby a několik lístků si nahlas přečtěte. [7]
  • Jednou z možností je přihodit do nádoby s každým lístkem také nějakou minci. Po naplnění celé nádoby použijte peníze na něco kreativního, čím svou vděčnost zhmotníte: nakupte dárkové poukazy a rozdejte je lidem, kteří to nečekají nebo obdarujte květinami někoho, na koho si málokdo vzpomene.[8]
  • Máte-li kreativního ducha, ozdobte svou nádobu vděčnosti stuhou, barvami nebo samolepkami.
 5. 5
  Přestaňte si stěžovat. Místo toho se raději pokuste rozpoznat kladné aspekty vlastního života. Začněte si vědomě všímat pozitivních věcí a nechte je přetavit v kladné zkušenosti. [9]
  • Zaznamenejte okamžiky, kdy vás začíná přemáhat potřeba postěžovat si a pokuste se najít něco pozitivního, na co můžete zaměřit svou mysl.
  • Stížnostmi zaměřujete svou pozornost na věci, které byste rádi změnili, ale ve skutečnosti vás nijak nenutí dělat něco odlišně. Ponechají vás v bezmocné pozici.
 6. 6
  Převezměte odpovědnost za své činy i myšlenky. Pokud si myslíte, že nejste schopni provést žádné změny ve svém okolí nebo vlastním vztahu, pak pro vás bude také těžké získat pozitivní náhled na život. Namísto toho se snažte rozpoznat svůj díl zásluh na každé situaci nebo vztahu takový, jaký je. Pokud se vám to podaří, můžete se propracovat k rozhodnutí, zda stav přijmete, jaký je, nebo ho změníte.[10]
  • Znalost důvodů ke konkrétním změnám, které jste učinili, pomůže předcházet špatným rozhodnutím v budoucnu.
  • Pamatujte, že ačkoli je většina negativních okolností způsobena v důsledku vaší vědomé volby, někdy se špatné věci dějí bez ohledu na to, jak důkladně plánujete. Nikdo z nás není imunní proti tomu být ve špatnou chvíli na špatném místě.
  • Pokud se vám nedaří nalézt jinou cestu k nahlédnutí nějaké špatné situace, požádejte někoho o pomoc. Promluvte si s poradcem, terapeutem nebo důvěryhodným kamarádem či jinou osobou. Nemusíte tomu čelit sami.
  Reklama

Metoda 3
Metoda 3 ze 3:
Formování nových zvyků

 1. 1
  Přivstaňte si. Začnete-li každý den vstávat o hodinu dříve, dostanete dostatek času sami pro sebe, kdy můžete přemýšlet o svých cílech a o záměrech změnit přístup k životu. Tento čas můžete strávit meditací nebo čtením oblíbené knihy. Dopřát si dostatek času navíc, kdy naplánujete a promyslíte nadcházející den, je velmi důležitou součástí procesu změny přístupu k životu.[11]
  • Pokud pro vás bude snadnější vyšetřit hodinku času večer, klidně to udělejte. Ovšem většina lidí se shoduje na tom, že nejproduktivnější částí dne jsou časné ranní hodiny.
  • Nedovolte si vyplýtvat celé ráno na činnosti přinášející negativní myšlenky, jako je například čtení depresivních zpráv nebo prohlížení sociálních sítí.
 2. 2
  Travte čas s pozitivními lidmi. S lidmi, kteří vysávají vaši energii, cítíte se díky nim méně produktivní a vyvíjejí na vás nepřiměřený tlak, byste měli trávit méně času, pokud tedy myslíte změnu svého přístupu k životu vážně. Vyhýbejte se depresivnímu zpravodajství a vyhledávejte raději pozitivní a povznášející zprávy. Nastolte si režim "pozitivity" a minimalizujte negativismus, který k vám v průběhu dne proudí.[12]
  • Tím samozřejmě nemyslíme to, že byste se měli zbavit přátel, kteří právě prochází nějakým těžkým obdobím, ovšem pokud se v životě určitých kamarádů něco negativního děje neustále, pak byste si od nich měli dát na nějaký čas pauzu.
  • Jestliže je vaše přítomnost v okolí negativních lidí nevyhnutelná (jedná se například o vašeho šéfa nebo kolegu), pak se můžete pokusit jejich negativitu využít. Zkuste pochopit odkud se bere a přemozte ji pozitivním přístupem.
 3. 3
  Všímejte si, co vám dělá radost. Zní to snadně, ale přitom takovým věcem obvykle nevěnujete větší pozornost. Zkuste si vytvořit seznam věcí, které děláte každý den (nebo po většinu dní) a potom sestavte druhý seznam a na ten uveďte pouze ty věci, které vám dělají radost. Následně oba seznamy porovnejte a zhodnoťte, co by se ve jménu šťastnějšího života dalo změnit.[13]
 4. 4
  Nepřemítejte nad minulostí ani budoucností. Chcete-li skutečně změnit svůj celkový náhled na svět, žijte přítomností. Jestliže se obáváte budoucnosti nebo se probíráte událostmi z minulosti, šetrně obraťte svou pozornost zpět k přítomnosti.[15]
  • Pro návrat do přítomnosti můžete použít nějaké heslo nebo frázi, jako je například "teď" nebo "přítomnost" nebo "vrať se."
  • Za ztrátu pozornosti si nijak nespílejte. Pamatujte, že pro budování pozitivního přístupu je zcela nezbytná laskavost.
 5. 5
  Soustřeďte se vždy pouze na jednu věc. Výzkumy prokázaly, že snaha o rozložení pozornosti na široké spektrum věcí zvyšuje stres a koncentraci naopak snižuje. Naučíte-li se svou pozornost více kontrolovat, ovlivníte pozitivně svůj pocit spokojenosti a celkové pozitivity.[16]
  • V internetovém prohlížeči udržujte snesitelný počet otevřených záložek a při sledování televize vypněte mobil. Myjete-li zrovna nádobí, vypněte televizi. V jednu chvíli se vždy věnujte pouze jedné činnosti a dělejte ji pořádně. Svůj nový pozitivní přístup tím výrazně zlepšíte.[17]
  • Pokud musíte splnit několik úkolů, vyhraďte si pro ně konkrétní čas. Potom se vraťte k nastolenému schématu, kdy budete provádět pouze jednu činnost najednou.
  • Bavíte-li se právě s kamarádem, vypněte telefon.
  • Soustřeďte se a na každou prováděnou aktivitu plně zaměřte svou pozornost.
  Reklama

Tipy

 • Nijak se netrapte, když se vám nepodaří svůj přístup změnit hned. Jedná se o dlouhodobý proces, který se prostě nedá osvojit lusknutím prstů. Buďte trpěliví a dopřejte si dostatek času.
Reklama

Varování

 • Pokud u sebe začnete pozorovat příznaky deprese nebo úzkosti, pak byste měli co nejdříve kontaktovat odborníka. Navštivte svého lékaře nebo volejte Linku psychopomoci na čísle 224 214 214 nebo 777 783 146. [18]
Reklama

O tomto wikiHow

Trudi Griffin, LPC, MS
Spoluautorem článku je :
Licencovaná profesionální poradkyně
Spoluautorem tohoto článku je Trudi Griffin, LPC, MS, jeden z našich spoluautorů. Spoluautoři článků na wikiHow úzce spolupracují s našimi editory, aby se docílilo toho, že obsah našich článků je maximálně přesný a srozumitelný. Tento článek byl zobrazen 2 750 krát
Kategorie: Zdraví
Stránka byla zobrazena 2 750 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama