Stáhnout PDF Stáhnout PDF

Fotky pořízené digitálními fotoaparáty jsou pěkné. Většinou ale mají velkou kapacitu a nedají se poslat emailem ani nahrát někam na web. Pokud potřebujete změnit velikost fotky, existuje několik možností a nástrojů jak to provést, přičemž většina z nich je zdarma. V tomto článku se naučíte, jak se to dělá.

Metoda 1
Metoda 1 ze 9:

Bezplatné webové aplikace

 1. 1
  Otevřete webovou aplikaci, kterou jste si vybrali. Existuje spousta webových služeb, kde je možné změnit velikost fotek zadarmo. Bude potřeba nahrát (uploadovat) fotku na příslušnou webovou stránku, kde následně zvolíte možnosti pro změnu velikosti (resizing). Většina programů nabízí totožné základní funkce, některé však nabízejí oproti ostatním i něco navíc. Nejpopulárnější weby tohoto typu jsou například:
  • picresize
  • Resize Your Image
  • Shrink Pictures
  • Web Resizer
  • Resize Pic
 2. 2
  Nahrajte fotku. Na svém počítači budete muset vyhledat danou fotku a poté ji nahrát na web. Jakmile bude upload dokončen, zobrazí se možnosti pro úpravu fotky.
  • Na většině těchto webů je nastavená maximální velikost fotky, kterou tam lze nahrát, obvykle to bývá 5 MB.
 3. 3
  Změňte velikost fotky. Podle toho, jakou službu konkrétně používáte, budete mít k dispozici různé možnosti, jak velikost fotky změnit. Budete si moci vybrat procentuální zmenšení původní fotky, jinde budete mít k dispozici přednastavené velikosti, ze kterých lze vybírat. Téměř většina služeb vám nabídne možnost nastavit přesně danou velikost v pixelech.
 4. 4
  Nastavte kvalitu. Většina služeb vám umožní nastavit u zmenšovaných fotek kompresi, což bude mít samozřejmě vliv na jejich výslednou kvalitu. Čím vyšší komprese, tím nižší kvalita a menší velikost souboru.
 5. 5
  Přidejte efekty. V závislosti na používané službě budete mít k dispozici i další možnosti, například rotaci, změnu barev, filtry a další. Vyberte si efekt, který chcete.
 6. 6
  Stáhněte si novou kopii. Jakmile máte vše nastavené, klikněte na tlačítko Download (Stáhnout). Tlačítko se může jmenovat i Resize (Změnit velikost) či nějak podobně. Nově upravenou fotografii stáhnete na počítač, odkud ji pak můžete odeslat, kamkoliv budete chtít.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 9:

Microsoft Malování

 1. 1
  Otevřete soubor v programu Microsoft Malování. Klikněte na Soubor a zvolte Otevřít. Najděte příslušný soubor v počítači. Pokud se snažíte změnit velikost fotografie z Facebooku nebo jiné online služby, budete ji muset nejprve stáhnout.
 2. 2
  Klikněte na tlačítko Změnit velikost. V novějších verzích Malování je tlačítko Změnit velikost umístěno na kartě Domů. Ve starších verzích klikněte na Menu a zvolte Změnit velikost.
 3. 3
  Zvolte si metodu změny velikosti. Můžete zmenšit fotku procentuálně nebo pevně na pixely. Pokud necháte zatrženou možnost “Zachovat poměr stran”, druhé políčko se po vyplnění jednoho vždy automaticky doplní, aby poměr stran fotky zůstal zachován.
 4. 4
  Klikněte na OK. Tím se velikost fotky změní na vámi zadanou. Pokud se změnou nejste spokojeni, zmáčkněte Ctrl+Z, čímž se vrátíte o krok zpět.
 5. 5
  Změnu velikosti uložte. Až budete se změnou velikosti spokojeni, klikněte na Soubor a zvolte Uložit jako. Fotku přejmenujte, aby nedošlo k přepsání původní fotky.
 6. 6
  Vyberte typ souboru. Zvolený typ souboru ovlivní po uložení fotky její kvalitu. PNG a JPG jsou nejoblíbenější formáty fotek pro nahrávání na internet nebo jako přílohy k emailům.
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 9:

Google Picasa

 1. 1
  Najděte fotku v programu Picasa. Pokud fotka, jejíž velikost chcete měnit, v knihovně Picasa není, můžete ji tam nahrát tak, že na ni kliknete a zvolíte možnost Nahrát soubor na Picasa. Jakmile bude fotka na Picasa nahraná, můžete začít s úpravami.
 2. 2
  Exportujte fotku. Klikněte na Soubor a poté vyberte Exportovat fotku do složky. Otevře se okno Exportovat do složky, kde můžete určit, kam přesně chcete fotku uložit.
 3. 3
  Zvolte možnosti změny velikosti. V sekci “Velikost obrázku” si můžete vybrat, zda ke změně velikosti použijete jednu z přednastavených voleb, nebo zda zadáte přesnou velikost v pixelech. Nastavením velikosti v pixelech změníte délku delší strany fotky, ta kratší se nastaví automaticky dle poměru.
 4. 4
  Zvolte požadovanou kvalitu fotky. Klikněte na rozbalovací menu "Kvalita obrázku". Možnost "Automaticky" se pokusí zachovat kvalitu co nejblíže té původní. Možnost "Maximum" zachová fotku co nejvěrněji, ale bude to mít vliv na velikost souboru. Volbou "Minimum" docílíte malou velikost souboru, ovšem na úkor kvality.
 5. 5
  Klikněte na Export. Nově upravená fotka bude zkopírována do vámi určené složky.
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 9:

Adobe Photoshop

 1. 1
  Otevřete fotku v programu Photoshop. Klikněte na File a zvolte Open. Vyhledejte fotku v počítači nebo na disku.
 2. 2
  Spusťte nástroj Image Size (Velikost obrázku). Klikněte na Menu a poté zvolte Image Size (Velikost obrázku). Otevře se okno, kde lze měnit velikost.
 3. 3
  Zvolte metodu změny velikosti. Velikost můžete měnit zadáním v pixelech, palcích nebo procentuálně. Zadejte požadovanou hodnotu do jednoho políčka, druhé se automaticky doplní, přičemž poměr stran zůstane zachován. Pokud si poměr stran zachovat nepřejete, klikněte na ikonu řetězu.
 4. 4
  Vyberte jednotlivé možnosti změny velikosti. Nabídka “Resample Image” vám umožní provést úpravy, které ovlivní výslednou kvalitu po změně velikosti. Zvolte tu, která vám vyhovuje nejlépe.
 5. 5
  Klikněte na OK. V hlavním okně uvidíte výsledek. Pokud jste spokojeni, klikněte na File (Soubor) a poté zvolte Save As (Uložit jako). Nový soubor přejmenujte, abyste nepřepsali ten původní.
  Reklama
Metoda 5
Metoda 5 ze 9:

GIMP

 1. 1
  Otevřete fotku v programu GIMP. GIMP je open-source alternativa k programům, jakým je například Adobe Photoshop. Pro otevření fotky klikněte na File a poté na Open. Najděte požadovaný soubor v počítači.
 2. 2
  Spusťte nástroj Scale Image. Klikněte na Image a z nabídky zvolte Scale Image. Otevře se nové okno.
 3. 3
  Zvolte metodu změny velikosti. Můžete zadat velikost v pixelech (px), palcích (in), nebo procentuálně. V sekci Image Size použijte rozbalovací nabídku vedle políček s velikostmi. Zadejte hodnotu do jednoho pole, hodnota druhého se doplní automaticky v příslušném poměru. Pokud chcete měnit každou hodnotu zvlášť, klikněte na ikonu řetězu.
 4. 4
  Nastavte kvalitu. Klikněte na rozbalovací menu Quality a vyberte požadovanou metodu. Zvolená metoda ovlivní výslednou kvalitu fotky. Experimentujte a zkoušejte. Jen tak zjistíte, co vám bude vyhovovat nejvíc.
 5. 5
  Klikněte na tlačítko Scale. Až budete mít vše nastaveno, klikněte na tlačítko Scale a zkontrolujte výslednou změnu velikosti. Pokud se změnami spokojeni nejste, klikněte na Edit a vyberte Undo.
 6. 6
  Uložte změny. Pokud se vám výsledná změna velikosti líbí, klikněte na File a zvolte Save As (Uložit jako). Nově vytvořenou fotku přejmenujte, abyste nepřepsali tu původní.
  Reklama
Metoda 6
Metoda 6 ze 9:

Icecream Image Resizer

 1. 1
  Stáhněte si program Icecream Image Resizer z jeho oficiálních stránek. Nainstalujte si ho a spusťte.
 2. 2
  Přidejte fotku, jejíž velikost chcete měnit. Klikněte na tlačítko “Add image to resize”, čímž se otevře Průzkumník Windows a vy můžete na počítači vyhledat příslušný soubor. Soubor lze do okna programu i "přetáhnout".
 3. 3
  Nastavte výsledné parametry. Pokud jste fotku přidali, uvidíte ji v levé části okna programu. Napravo jsou parametry, které musíte upravit. Až budete mít vše nastaveno - zmáčkněte tlačítko “RESIZE”.
 4. 4
  Až bude proces změny velikosti ukončen, zobrazí se zpráva s tlačítkem “OPEN FOLDER”. Kliknutím na něj otevřete složku, ve které je výsledný soubor uložen.
  Reklama
Metoda 7
Metoda 7 ze 9:

Light Image Resizer

 1. 1
  Stáhněte si Light Image Resizer (dříve známý jako VSO Image Resizer) z oficiálních stránek. POZOR: Nezapomeňte odkliknout možnost “Include sponsored software offers (včetně sponzorovaného softwaru)”. Poté program nainstalujte a spusťte.
 2. 2
  Klikněte na tlačítko “Files...”, čímž se otevře Průzkumník Windows, pomocí kterého vyhledáte v počítači požadovaný soubor. Soubor je možné do okna programu i "přetáhnout".
 3. 3
  Až fotku vložíte a v okně programu uvidíte její náhled, zmáčkněte “Next”.
 4. 4
  Nastavte potřebné parametry a poté zmáčkněte tlačítko “Process”.
 5. 5
  Až bude velikost fotky změněna, v dialogovém okně, které se objeví, klikněte na malou šipku napravo od tlačítka "Close". Z rozbalovací nabídky zvolte “Open destination folder”, čímž se otevře složka, kde je výsledná fotka uložena.
  Reklama
Metoda 8
Metoda 8 ze 9:

Mihov Image Resizer

 1. 1
  Stáhněte si program Mihov Image Resizer z jeho oficiálních stránek. Nainstalujte si ho a spusťte.
 2. 2
  V levé části okna programu vyberte složku fotky, jejíž velikost chcete měnit. Program na počítači automaticky vyhledá dostupné fotky.
 3. 3
  Klikněte na nabídku “Resize” v levém horním rohu okna a vyberte formát fotek, jejichž velikost budete měnit.
 4. 4
  V nově otevřené kartě v pravé části okna budete moci nastavit kvalitu výsledných fotek a jejich šířku v pixelech. Po nastavení těchto parametrů klikněte na tlačítko “Resize”, čímž spustíte proces změny velikosti.
 5. 5
  Až bude proces ukončen, uvidíte nově vytvořený soubor ve stejné složce jako ten původní.
  Reklama
Metoda 9
Metoda 9 ze 9:

Změna velikosti fotek pro Instagram

 1. 1
  Stáhněte si aplikaci na změnu velikosti fotek pro Instagram. Jelikož fotky na Instagram nahráváte výhradně z mobilního zařízení, je nejpohodlnější upravovat pořizované fotky přímo v telefonu. Existuje několik aplikací, které dokážou měnit velikost fotek tak, aby je Instagram nemusel ořezávat.
  • Chcete-li měnit velikost fotek na počítači (ještě před jejich nahráním na Instagram), nastavte ji na 612 X 612 pixelů. Takové rozlišení totiž používá Instagram.
 2. 2
  Spusťte aplikaci. Různé aplikace mají různé funkce. Většina z nich vám ale umožní změnit velikost fotky tak, jak je potřeba, jiné vám umožní ořez fotky, aby bylo možno oříznutou část nahrát na Instagram.
 3. 3
  Nahrajte fotku na Instagram. Spusťte aplikaci Instagram a vyhledejte nově upravenou fotku, jejíž velikost jste měnili. Nahrajte ji na Instagram jako normálně a uvidíte, že vám Instagram žádnou část fotky neořízne.
  Reklama

Tipy

 • Pokud chcete, aby soubory měly co nejmenší velikost, je třeba je ukládat ve správném formátu. Tři nejběžnější formáty jsou JPG, GIF a PNG.
  • FormátJPG je výchozí formát fotek pořizovaných většinou digitálních fotoaparátů. Je ideální pro barevné fotky. Tento formát nabízí nejlepší poměr mezi velikostí a kvalitou obrazu.
  • GIF soubory jsou menší, ale obsahují pouze 256 barev, což může vést ke zkreslování barev. Tento formát je zastaralý a doporučuje se ho již nepoužívat.
  • PNG soubory podporují skutečné barvy (+ průhlednost) a ukládají se bez ztráty informací. V závislosti na obsahu fotky mohou mít větší velikost než výše zmíněné formáty.

Pokud máte v úmyslu měnit velikost fotek (i těch pro wikiHow), nejlepší formát bude JPG.

Reklama

Varování

 • Zmenšené fotky nebudou mít stejné rozlišení jako ty původní; což může ovlivnit jejich kvalitu po vytištění. Proto pokud plánujete velkoformátový tisk, uložte zmenšené soubory samostatně a tiskněte ty původní.
Reklama

O tomto wikiHow

Lois Wade
Spoluautorem článku je :
Lois Wade
Odbornice na řemesla na wikiHow
Spoluautorem tohoto článku je Lois Wade, důvěrný člen wikiHow komunity. Lois Wade má 45 let zkušeností v oblasti řemesel, včetně šití, háčkování, křížového stehu, kreslení a papírových výrobků. Od roku 2007 přispívá k řemeslným článkům na wikiHow. Tento článek byl zobrazen 2 795 krát
Stránka byla zobrazena 2 795 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama