Jak znovu nastavit Samsung Galaxy S2

Pokud plánujete prodat váš Samsung Galaxy S2, budete jej chtít znovu nastavit zpět do továrního nastavení. Pokud váš telefon již dobře nefunguje, můžeme vám pomoci telefon nastavit znovu.

Když váš Samsung Galaxy S2 nastavíte znovu, tato akce smaže všechna data z vašeho telefonu a pokud se rozhodnete, tak můžete smazat i jakákoliv data uložená ve vaší interní kartě SD. Což tvoří jakékoliv stažené aplikace, nastavení aplikací a data. A také odstraní jakýkoliv účet Google spojený se zařízením. Nesmaže se momentální systém vašeho telefonu, asociované systémové aplikace nebo jakákoliv data, která máte na externí SD kartě.[1]

Metoda 1 ze 2:
Znovunastavení s aplikací Nastavení

 1. 1
  Otevřete aplikaci Nastavení. Na domovské stránce, stiskněte tlačítko Menu a potom klikněte na aplikaci Nastavení a otevřete ji. [2]
 2. 2
  Začněte se znovunastavením telefonu. V aplikaci Nastavení, klikněte na možnost Soukromí a potom klikněte na Znovunastavení dat do továrního nastavení.
 3. 3
  Vyberte si, zda chcete smazat interní SD kartu. Na obrazovce Továrního nastavení, si můžete vybrat, zda chcete smazat interní SD kartu nebo ne. Klikněte na možnost Formátovat USB úložiště, tlačítko pro odkliknutí pro přidání nebo odebrání odkliknutí.
  • Pokud je možnost odkliklá, smažete tím interní SD kartu.
  • Pokud možnost odkliklá není, nesmaže se interní SD karta.
 4. 4
  Znovu nastavte telefon. Jakmile znovu nastavíte telefon, nebudete moci získat zpět data z vašeho telefonu. Klikněte na Znovu nastavit telefon a potom klikněte na Smazat vše.
  • Samsung Galaxy S2 začne s procesem nastavováním znovu. Nevypínejte telefon v průběhu, když se znovu nastavuje.
  Reklama

Metoda 2 ze 2:
Provedení rázného znovunastavení

 1. 1
  Pokuste se nejdříve provést znovunastavení s aplikací Nastavení. Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůžete znovu nastavit telefon s použitím aplikace Nastavení, budete muset provést znovunastavení s použitím tzv. rázného nastavení. Což znamená, že budete používat hardware telefonu pro znovu nastavení, namísto softwarové aplikace.
 2. 2
  Vypněte telefon. Tlačítko pro zapnutí je v pravé horní části telefonu. Klikněte a podržte tlačítko pro zapnutí do té doby, než uvidíte obrazovku s možnostmi pro Zapnutí, klikněte na Vypnutí v telefonu. Počkejte, dokud není telefon kompletně vypnutý.
 3. 3
  Zapněte telefon s tlačítky pro zapnutí a pro hlasitost. Tlačítka pro hlasitost, zvýšení/snížení hlasitosti, jsou umístěný na levé straně telefonu. Přičemž stisknete tlačítka pro hlasitost, stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí. Když se zobrazí logo Samsung, přestaňte se stisknutím tlačítka pro zapnutí, přičemž pokračujte se stisknutím a podržením tlačítek hlasitosti. Když se zobrazí obrazovka pro Obnovení systému Android, přestaňte se stisknutím tlačítek pro hlasitost.[3]
 4. 4
  Proveďte znovunastavení telefonu. Použitím tlačítek pro zvýšení a snížení hlasitosti, vyznačte možnost pro Smazání dat/Znovu nastavení do továrního nastavení, a potom stiskněte tlačítko pro zapnutí pro vybrání si možnosti. Klikněte na tlačítko pro snížení hlasitosti pro zvýraznění Ano-Smažte všechna uživatelská data a potom stiskněte tlačítko pro zapnutí a vyberte jej. Klikněte na tlačítko pro zapnutí znovu a proveďte restartování telefonu.
  • Samsung Galaxy S2 začne s procesem znovunastavení. Nevypínejte telefon v průběhu, když se znovu nastavuje.
  Reklama

Pomohl vám tento článek?

Reklama